Mamy 11 498 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Odtworzenie treści testamentu

Autor: Łukasz Drzewiecki • Opublikowane: 08.12.2014

Zaginięcie testamentu własnoręcznego nie oznacza utraty jego ważności. Takiego skutku nie rodzi również zniszczenie testamentu, chyba że dokona tego sam spadkodawca z zamiarem odwołania testamentu. Treść testamentu może bowiem zostać ustalona w toku postępowania spadkowego na podstawie środków dowodowych przedstawionych przez zainteresowane osoby.Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Na temat możliwości odtworzenia treści testamentu własnoręcznego (holograficznego) wypowiadał się niejednokrotnie Sąd Najwyższy, stwierdzając w szczególności w uchwale z dnia 29 maja 1987 r.1, że treść zaginionego testamentu własnoręcznego oraz fakt sporządzenia tego testamentu w przepisanej formie ustala – na podstawie wszelkich środków dowodowych – sąd spadku, jako przesłankę rozstrzygnięcia o dziedziczeniu, w postępowaniu o stwierdzenie nabycia spadku albo w postępowaniu o uchylenie lub zmianę stwierdzenia nabycia spadku. Podobna teza została również postawiona w postanowieniu Sądu Najwyższego z dnia 16 kwietnia 1999 r.2, w którym sąd stwierdził, że podstawę dziedziczenia może stanowić testament własnoręczny, który zaginął. Fakt jego sporządzenia, ważność oraz treść rozporządzeń musi zostać udowodniona w toku postępowania o stwierdzenie nabycia spadku.

 

Ważność testamentu własnoręcznego nie jest uzależniona od jego fizycznego istnienia, lecz wynika z samego faktu jego sporządzenia. Testament taki, jeżeli został sporządzony ze spełnieniem wymogów przewidzianych przez art. 949 Kodeksu cywilnego3 (tzn. został napisany przez spadkodawcę w całości pismem ręcznym, podpisany i opatrzony datą) i nie został odwołany przez testament późniejszy, może stanowić więc podstawę spadkobrania, nawet jeżeli nie może być przedstawiony w formie dokumentu jako dowód w postępowaniu spadkowym. Zagubienie testamentu, czy jego zniszczenie, nie powoduje więc automatycznie, że treść testamentu zostaje odwołana (nie dotyczy to oczywiście sytuacji, gdy testament zostanie zniszczony z zamiarem odwołania przez samego spadkodawcę – zgodnie z art. 946 Kodeksu cywilnego). Konieczne jest przy tym oczywiście udowodnienie, jaką treść zawierał testament, przy czym, jak stwierdził Sąd Najwyższy w cytowanej wyżej uchwale, faktu sporządzenia oraz treści testamentu można dowodzić na podstawie wszelkich środków dowodowych przewidzianych przez Kodeks postępowania cywilnego4 (w szczególności można dowodzić treści testamentu przy użyciu fotokopii testamentu i zeznań świadków).

 

 

 

 

________________________

1 Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 29 maja 1987 r. (sygn. III CZP 25/87)

2 Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 16 kwietnia 1999 r. (II CKN 255/98)

3 Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121)

4 Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 101)


Stan prawny obowiązujący na dzień 08.12.2014


Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • osiem plus 2 =

 

»Podobne materiały

Ogłoszenie testamentu

Artykuł omawia procedurę sądowego otwarcia i ogłoszenia testamentu.

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »