.
Mamy 12 842 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem prawny i szukasz pomocy?
Kliknij TUTAJ i opisz nam swój problem w formularzu.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wypadek spowodowany przez pieszego a odszkodowanie z tego tytułu

Autor: Dariusz Kostyra • Opublikowane: 14.10.2007 • Zaktualizowane: 25.01.2017

Jadąc zgodnie z przepisami motocyklem w terenie zabudowanym w wyniku nagłego wtargnięcia przez małoletniego na ulicę, chcąc uniknąć potrącenia pieszego, wykonałem nagły ruch kierownicą w prawo, co w konsekwencji doprowadziło do mojego upadku. W wyniku powyższego zdarzenia doznałem obrażeń ciała oraz licznych potłuczeń. Mając powyższe okoliczności na uwadze, proszę o informację, czy i od kogo mogę dochodzić odszkodowania, wszak piesi nie mają ubezpieczenia OC?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zagadnienie to zostało uregulowane przez ustawodawcę, jako mające doniosłe znaczenie, w odrębnym przepisie Księgi Trzeciej Tytuł VI ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

 

Artykuł 438 ww. Kodeksu stanowi, że kto w celu odwrócenia grożącej drugiemu szkody albo w celu odwrócenia wspólnego niebezpieczeństwa przymusowo lub nawet dobrowolnie poniósł szkodę majątkową, może żądać naprawienia poniesionych strat w odpowiednim stosunku od osób, które z tego odniosły korzyść.

 

W pierwszej kolejności trzeba określić szkodę majątkową. W tym przypadku będą nią wszelkie koszty związane z upadkiem. A mianowicie zniszczona odzież, motocykl, nakłady poniesione na leczenie, rehabilitację i leki, a także straty poniesione w związku z czasową niezdolnością do pracy.

 

Za osoby, które osiągnęły korzyść z zachowania poszkodowanego uważa się te, które w związku z tym zachowaniem nie poniosły strat. Korzyścią jest więc nieponiesienie szkody.

 

Osoba, która odniosła korzyść jest zobowiązana wypłacić odszkodowanie. Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej nie ma tutaj znaczenia. Oczywiście, gdyby odnosząca korzyść osoba takie ubezpieczenie posiadała, wtedy zobowiązany byłby ubezpieczyciel.

 

Mając na uwadze art. 426 K.c. w sytuacji, gdy odnoszącym korzyść był małoletni, który nie ukończył 13 lat, nie można od niego żądać odszkodowania, ponieważ nie ponosi odpowiedzialności za wyrządzoną szkodę.

 

W razie zaistnienia takiego przypadku zastosowanie znajduje art. 427 K.c., zgodnie z którym, jeśli ktoś z mocy ustawy lub umowy jest zobowiązany do nadzoru nad osobą, której z powodu wieku albo stanu psychicznego lub cielesnego winy poczytać nie można, ten obowiązany jest do naprawienia szkody wyrządzonej przez tę osobę, chyba że uczynił zadość obowiązkowi nadzoru albo że szkoda byłaby powstała także przy starannym wykonywaniu nadzoru.

 

Jeśli zajdzie powyższa sytuacja poszkodowany może żądać całkowitego lub częściowego naprawienia szkody od samego sprawcy, jeżeli z okoliczności, a zwłaszcza z porównania stanu majątkowego poszkodowanego i sprawcy, wynika że wymagają tego zasady współżycia społecznego.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • IV minus III =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl