.
Mamy 13 116 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Odszkodowanie za źle wykonany zabieg fizjoterapeutyczny

Autor: Krzysztof Bigoszewski • Opublikowane: 23.12.2009

Na podstawie umowy o pracę wykonywałem zabiegi fizjoterapeutyczne w sanatorium. Podczas jednego z zabiegów doszło do pęknięcia skóry pacjenta. Byłem tym bardzo zdziwiony, bo był to standardowy masaż, wykonywany oczywiście według zalecenia lekarza. Jak się później dowiedziałem, lekarz zlecił temu pacjentowi zabieg na próbę – miał on być początkiem długiego leczenia (jak się okazało, pacjent cierpiał na wiele przypadłości). Pacjent musiał mieć założone liczne szwy. Obecnie chce złożyć pozew o odszkodowanie, ponieważ twierdzi, że rana goi się nieprawidłowo na skutek źle wykonanego przeze mnie zabiegu. Pacjent, z tego co wiem, nie zamierza pozwać sanatorium, ale mnie osobiście. Co może mi grozić w tej sytuacji?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Odszkodowanie za źle wykonany zabieg fizjoterapeutyczny

Wyrządzenie przez pracownika przy wykonywaniu przez niego obowiązków pracowniczych szkody osobie trzeciej

W związku z tym, że w chwili wykonywania zabiegu był Pan pracownikiem zatrudnionym na podstawie umowy o pracę w sanatorium, do oceny Pana odpowiedzialności za powstałą szkodę należy posłużyć się przepisami Kodeksu pracy (w skrócie K.p.).

 

I tak, zgodnie z art. 120 § 1 K.p., „w razie wyrządzenia przez pracownika przy wykonywaniu przez niego obowiązków pracowniczych szkody osobie trzeciej, zobowiązany do naprawienia szkody jest wyłącznie pracodawca”. Natomiast (§ 2) „wobec pracodawcy, który naprawił szkodę wyrządzoną osobie trzeciej, pracownik ponosi odpowiedzialność przewidzianą w przepisach niniejszego rozdziału”.

 

Z kolei art. 119 K.p. wskazuje, iż „odszkodowanie powyższe ustala się w wysokości wyrządzonej szkody, jednak nie może ono przewyższać kwoty trzymiesięcznego wynagrodzenia przysługującego pracownikowi w dniu wyrządzenia szkody”. Jedynie w przypadku, gdy pracownik szkodę osobie trzeciej wyrządził umyślnie, zgodnie z art. 122 K.p., „jest obowiązany do jej naprawienia w pełnej wysokości”.

Odpowiedzialność pracownika sanatorium za wyrządzoną szkodę w czasie wykonywania zabiegu

W opisanej przez Pana sprawie ewentualnie odpowiedzialnym za naprawienie szkody będzie w pierwszej kolejności nie Pan, a sanatorium jako pracodawca. Dopiero na dalszym etapie, po wypłacie odszkodowania przez sanatorium, mogłoby ono wystąpić wobec Pana o zwrot wypłaconej kwoty, ale jedynie do wysokości Pana trzymiesięcznego wynagrodzenia z dnia wyrządzenia szkody.

 

Jednakże zaznaczyć należy, że ewentualna odpowiedzialność sanatorium, a w dalszej kolejności Pana odpowiedzialność, zachodzi jedynie wówczas, gdy dana szkoda powstała z Pana winy, zgodnie z art. 415 Kodeksu cywilnego.

 

Powyższe oznacza, iż Pana odpowiedzialność odszkodowawcza istniałaby wówczas, gdyby poszkodowany wykazał, że Pana działanie (prowadzony zabieg) było niewłaściwe, niezgodne z odpowiednimi procedurami i sztuką medyczną. Dlatego też, w świetle przedstawionych przez Pana okoliczności sprawy (Pana prawidłowe działanie zgodne z procedurami, a także zgodnie z zaleceniem lekarza), w niniejszej sprawie nie można mówić o Pana winie, a co za tym idzie – o odpowiedzialności za powstałą szkodę.

 

Trzeba na koniec wskazać, że obecnie to na poszkodowanym ciąży obowiązek wykazania Pana winy w nieprawidłowym leczeniu, do czego konieczne byłoby, jak się wydaje, powołanie biegłego lekarza lub zespołu lekarzy, którzy oceniliby prawidłowość przeprowadzonego zabiegu.

 

Opierając się na opisanych przez Pana okolicznościach powstałej szkody, uznać można, że na obecnym etapie nie ma Pan obowiązku naprawienia powstałej szkody.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • I - II =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl