.
Mamy 12 389 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Odszkodowanie za bezzasadne zwolnienie z pracy i utratę wypłat

Autor: Dariusz Kostyra • Opublikowane: 20.10.2007

Zostałem zwolniony z pracy po bezzasadnym wypowiedzeniu przez dyrekcję, wyrokiem Sądu Pracy zostałem przywrócony do pracy na poprzednich warunkach . Otrzymałem 1 miesięczną pensje wyrównania a utraciłem około 10 000 zł z wypłat. Czy mogę się starać o dodatkowe odszkodowanie ?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Kodeks pracy wyraźnie definiuje kwotę odszkodowania jak przysługuje pracownikowi:

 

Art. 47. Pracownikowi, który podjął pracę w wyniku przywrócenia do pracy, przysługuje wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy, nie więcej jednak niż za 2 miesiące, a gdy okres wypowiedzenia wynosił 3 miesiące - nie więcej niż za 1 miesiąc. Jeżeli umowę o pracę rozwiązano z pracownikiem, o którym mowa w art. 39, albo z pracownicą w okresie ciąży lub urlopu macierzyńskiego, wynagrodzenie przysługuje za cały czas pozostawania bez pracy; dotyczy to także przypadku, gdy rozwiązano umowę o pracę z pracownikiem-ojcem wychowującym dziecko w okresie korzystania z urlopu macierzyńskiego albo gdy rozwiązanie umowy o pracę podlega ograniczeniu z mocy przepisu szczególnego.  

 

Zdaniem Sądu Apelacyjnego (Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie III Apa 29/98) art. 47 § 1 K.p., obecnie art. 47 K.p., ogranicza, podobnie jak szereg innych przepisów, roszczenia pracowników ze stosunku pracy.

 

Przepis ten w sytuacji uznania przez sąd wypowiedzenia umowy o pracę za niezgodne z prawem lub niezasadne ogranicza prawo pracownika do wynagrodzenia za czas pozostawania bez pracy do jednomiesięcznego wynagrodzenia w przypadku, gdy okres wypowiedzenia umowy o pracę trwał trzy miesiące. W ocenie Sądu Apelacyjnego taka regulacja wiąże się z zasadą swobody zawierania umów o pracę.

 

Ustawodawca uznał, że w przypadku przeciągającego się postępowania odwoławczego jest to okres wystarczający do tego, aby pracownik przejawiał własną aktywność i podjął inne zatrudnienie nie czekając biernie na wynik procesu.

 

Zdaniem Sądu Apelacyjnego wynagrodzenie określone w art. 47 K.p. wyczerpuje w pełni roszczenia pracownika związane z okresem pozostawania bez pracy w stosunku do pracodawcy. Natomiast okoliczność, że Kodeks pracy reguluje taką sytuację całościowo, w ocenie Sądu nie pozwala na stosownie przepisów prawa cywilnego poprzez art. 300 K.p.

 

Mając na uwadze powyższe należy uznać, iż nie ma prawnej możliwości na wygranie sporu z pracodawcą. Orzecznictwo, jak również piśmiennictwo w tej kwestii jest jednoznaczne, iż art. 47 w pełni wyczerpuje roszczenia pracownika względem pracodawcy.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 3 + sześć =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »