.
Mamy 12 435 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Prośba ZUS o dosłanie aktualnego druku N-9

Autor: Łukasz Obrał • Opublikowane: 30.04.2009

Powiedziano mi w ZUS, że druk N-9, który wysłałem do ZUS po swoim wypadku, jest ważny tylko 1 miesiąc i poproszono mnie o dosłanie aktualnego. Dlaczego ZUS wymaga takiego zaświadczenia? W tej chwili normalnie pracuję i jestem po badaniach okresowych. Dlaczego dostałem odmowę wypłaty odszkodowania? Czy zamiast zaświadczenia o stanie zdrowia (N-9) mogę dostarczyć wykonane badania okresowe?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Prośba ZUS o dosłanie aktualnego druku N-9

Zasady orzekania o stałym lub długotrwałym uszczerbku na zdrowiu

Stosownie do § 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej  z dnia 18 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad orzekania o stałym lub długotrwałym uszczerbku na zdrowiu, trybu postępowania przy ustalaniu tego uszczerbku oraz postępowania o wypłatę jednorazowego odszkodowania (Dz. U. z 2002 r. Nr 234, poz. 1974) płatnik składek, po otrzymaniu wniosku, kompletuje dokumentację niezbędną do ustalenia uszczerbku na zdrowiu ubezpieczonego, spowodowanego wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową, w szczególności:

  1. protokół powypadkowy,
  2. prawomocny wyrok sądu pracy,
  3. kartę wypadku,
  4. decyzję o stwierdzeniu choroby zawodowej,
  5. zaświadczenie o stanie zdrowia wydane przez lekarza, pod którego opieką znajduje się ubezpieczony,
  6. odpis aktu zgonu – w przypadku zgonu osoby, która uległa wypadkowi przy pracy lub u której stwierdzono chorobę zawodową.

Zaświadczenie o stanie zdrowia na druku N-9 na żądanie ZUS-u

Jak wynika z powyższego przepisu, zaświadczenie o stanie zdrowia (na druku N-9) jest dokumentem niezbędnym do ustalenia uszczerbku na zdrowiu. ZUS może żądać również innych dokumentów, jeżeli uzna, że są niezbędne do ustalenia uszczerbku na zdrowiu – przepis § 2 rozporządzenia nie stanowi zamkniętego katalogu dokumentów niezbędnych do ustalenia uszczerbku na zdrowiu.

 

Nieprzedłużenie tego zaświadczenia lub przedłożenie zaświadczenia nieaktualnego powodują, że ZUS nie ma możliwości ustalenia uszczerbku na zdrowiu.

 

Należy również pamiętać, że zgodnie z art. 11 ust. 4 ustawy z dnia z dnia 30 października 2002 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 199, poz. 1673) o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych oceny stopnia uszczerbku na zdrowiu oraz jego związku z wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową dokonuje się po zakończeniu leczenia i rehabilitacji. Dlatego też z zaświadczenia o stanie zdrowia powinno wynikać, że zakończono leczenie i rehabilitację w związku z wypadkiem przy pracy.

 

Dokument ZUS N-9 (zaświadczenie o stanie zdrowia dla celów świadczeń z ubezpieczenia społecznego, wydawane przez lekarza prowadzącego leczenie) jest niezbędny do wydania orzeczenia lekarskiego. Zaświadczenie nie może być starsze niż 1 miesiąc, licząc od daty złożenia wniosku. Jeżeli zaświadczenie dostarczone przez Pana było wydane wcześniej niż 30 dni przed złożeniem wniosku, to ZUS mógł żądać dostarczenia aktualnego zaświadczenia.

 

Bez wymaganych dokumentów (m.in. aktualnego zaświadczenia o stanie zdrowia) ZUS nie mógł ustalić, zgodnie z przepisami, w ciągu 7 dni od dnia otrzymania wniosku, terminu badania ubezpieczonego przez lekarza orzecznika.

Czy do wypłaty odszkodowania przez ZUS niezbędne jest dostarczenie druku N-9?

Badania okresowe nie są tym samym, co zaświadczenie o stanie zdrowia na druku N-9, niezbędne do skierowania na badania przez lekarza orzecznika ZUS. Jak już wspominałem, aktualne zaświadczenie jest niezbędne do przeprowadzenia postępowania w sprawie wypłaty jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy (do wydania orzeczenia przez lekarza orzecznika, a następnie do podjęcia decyzji przez ZUS).

 

Stosownie do art. 64 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego (według którego działa również ZUS), jeżeli podanie (wniosek) nie czyni zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach prawa, należy wezwać wnoszącego do usunięcia braków w terminie 7 dni z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie podania bez rozpoznania.

 

Proszę zwrócić uwagę, że ZUS nie odmówił Panu wypłaty świadczenia, tylko pozostawił wniosek bez rozpatrzenia. Odmowa wypłaty świadczenia powinna być wydana w formie decyzji.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • jeden plus dziesięć =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »