.
Mamy 12 627 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Odszkodowanie po wypadku – czy mogę je zapisać w testamencie żonie?

Autor: Bogusław Nowakowski • Opublikowane: 27.10.2011

Toczy się sprawa o odszkodowanie z powodu wypadku, któremu uległem. Boję się, że umrę, zanim dostanę to odszkodowanie, dlatego chciałem zapytać, czy mogę je zapisać w testamencie mojej żonie (i ewentualnie dzieciom)? Jak sporządzić taki testament? Dodam, że mieszkam w UK i tu prowadzone jest postępowanie.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Testament jest oświadczeniem woli, jakie Pan składa na wypadek swojej śmierci.

 

Jako ewentualny spadkodawca może Pan sporządzić testament w ten sposób, że napisze go Pan w całości pismem ręcznym, podpisze i opatrzy datą. Są to minimalne wymogi jego ważności.

 

Można też udać się do notariusza i sporządzić testament w formie aktu notarialnego.

 

Niezależnie od tego może Pan sporządzić go w ten sposób, że w obecności dwóch świadków oświadczy swoją ostatnią wolę ustnie wobec wójta (burmistrza, prezydenta miasta), starosty, marszałka województwa, sekretarza powiatu albo gminy lub kierownika urzędu stanu cywilnego.

 

Pańskie oświadczenie jako spadkodawcy spisuje się w protokole z podaniem daty jego sporządzenia. Protokół odczytuje się Panu jako spadkodawcy w obecności świadków. Protokół jest podpisywany przez Pana jako spadkodawcę, przez osobę, wobec której wola została oświadczona, oraz przez świadków.

 

Stosownie do Kodeksu cywilnego:

 

„Art. 959. Spadkodawca może powołać do całości lub części spadku jedną lub kilka osób.

 

Art. 960. Jeżeli spadkodawca powołał do spadku lub do oznaczonej części spadku kilku spadkobierców, nie określając ich udziałów spadkowych, dziedziczą oni w częściach równych”.

 

Przepisy te oznaczają, że w testamencie powinno wskazać się jednego lub kilku spadkobierców.

 

Nie jest możliwe zapisanie poszczególnych składników majątku wybranym przez siebie osobom wprost.

 

Aby Pańska wola (żeby odszkodowanie przypadło żonie) została spełniona, może Pan zapisać w testamencie, że cały Pański majątek po Pana śmierci dziedziczy Pańska małżonka jako jedyny spadkobierca.

 

Gdy wskaże Pan żonę i dzieci, to wtedy odziedziczą one odszkodowanie po równo (ale małżonka co najmniej 1/4). Po uzyskaniu potwierdzenia spadkobrania będą zobowiązani do dokonania działu spadku pomiędzy sobą.

 

Uchwalona została zmiana przepisów zakładająca, że w testamencie można zapisywać dowolne swoje rzeczy i składniki majątku dowolnym osobom, ale na razie nie jest to możliwe wprost*. Stanie się możliwe dopiero od 23 października tego roku. Wtedy będzie możliwe napisanie w testamencie, że dana rzecz lub prawo staje się własnością danej osoby z chwilą Pańskiej śmierci (otwarcia spadku). Testament z takimi zapisami będzie musiał zostać sporządzony w formie aktu notarialnego.

 

W obecnej sytuacji ma Pan prawo sporządzić jednak tzw. zapis. Jest to instytucja pozwalająca Panu na to, aby w testamencie zobowiązać spadkobiercę ustawowego lub testamentowego do spełnienia określonego świadczenia majątkowego na rzecz oznaczonej osoby (zapis). Zgodnie z Kodeksem cywilnym:

 

„Art. 968. § 1. Spadkodawca może przez rozrządzenie testamentowe zobowiązać spadkobiercę ustawowego lub testamentowego do spełnienia określonego świadczenia majątkowego na rzecz oznaczonej osoby (zapis).

 

§ 2. Spadkodawca może obciążyć zapisem także zapisobiercę (dalszy zapis)”.

 

Sporządza Pan testament i ustanawia w nim jako swoich spadkobierców dzieci, a im nakazuje, aby Pańskiej żonie przekazały one lub jedno z nich kwotę x (taką, jakiej spodziewa się Pan z odszkodowania). Nie może to być zrobione w sposób opisowy, ale musi wskazywać na konkretna kwotę. Niestety małżonka nie będzie spadkobierczynią, dlatego istnieje możliwość, aby w ten sam sposób nakazał Pan swoim dzieciom, by przeniosły na Pańską żonę np.: prawo własności do połowy mieszkania, jakie ma tylko Pan (trzeba byłoby wskazać, gdzie ono jest, ile ma metrów, jaką ma księgę wieczysta).

 

Gdyby wskazał Pan w testamencie jako spadkobierców żonę i dzieci, nie jest możliwe zawarcie w nim „zapisu” na rzecz żony odszkodowania w kwocie x, ponieważ żona jest już spadkobiercą wskazanym w testamencie i nie można nakładać na nią zobowiązania, że ma sama sobie coś przekazać.

 

Sposób sporządzenia zapisu w testamencie zależny jest do sytuacji faktycznej: ilości spadkobierców, ich wieku, wartości majątku spadkowego, składników tego majątku, czy majątek ten jest tylko Pański, czy też jest on majątkiem wspólnym z żoną itp.

 

Dlatego nie proponuję nic w tym zakresie, bo nie jest to możliwe.

 

Gdyby zmarł Pan w Anglii, to według tamtejszego prawa możliwe jest zapisanie wskazanego odszkodowania żonie w testamencie. Testament także musi być napisany osobiście, z datą i podpisany.

 

Gdyby nie było testamentu, to odszkodowanie i tak by przypadło Pańskim spadkobiercom, bo według naszego prawa są oni spadkobiercami ustawowymi po Panu. Mieliby prawo do udziału w procesie (gdyby się nie zakończył) oraz do odbioru odszkodowania.

 

Tego odszkodowania jeszcze Pan nie uzyskał ani nie ma prawomocnego wyroku w tej sprawie. W związku z tym, gdyby tego wyroku nie było w dniu Pana śmierci, to nie będzie też jeszcze odszkodowania. Zamiast tego spadkobiercy będą musieli wziąć udział w sprawie jako następcy prawni po Panu. Nie zmienia to w niczym kwestii odszkodowania. Po wyroku otrzymają je spadkobiercy.

 

Dla bezpieczeństwa (sprawa o odszkodowanie w Anglii), proszę zapisać, że w skład masy spadkowej wchodzi odszkodowanie lub roszczenie o odszkodowanie w sprawie, która toczy się w Wielkiej Brytanii z Pana powództwa przeciwko …, przed jakim sądem, jaki jest symbol (numer) sprawy, jaki adwokat ją prowadzi.

 

 

 

 

* Stan prawny z dnia 09.06.2011 r.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • VII + pięć =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »