.
Mamy 12 090 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Odszkodowanie po kolizji

Autor: Arkadiusz Dudkiewicz • Opublikowane: 27.03.2013

Proszę o poradę dotyczącą odszkodowania po kolizji. Moja córka miała kolizję drogową i w związku z tym został uszkodzony mój samochód (doszło do wymuszenia pierwszeństwa przejazdu). Policja odnalazła sprawcę i ten przyznał się do spowodowania całej sytuacji. Firma ubezpieczeniowa wyceniła straty na 2000 zł, lecz po kilku dniach zmieniła wycenę na 1200 zł. Wysłałam pismo, iż nie wyrażam zgody na zamienniki, jednak ubezpieczyciel nie chce zmienić wyceny. Czy ubezpieczyciel postępuje słusznie? W załączniku przesyłam pismo od ubezpieczyciela.

 


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Przedstawiony w zapytaniu problem dotyczy tzw. alternatywnych części zamiennych, do ceny których zakłady ubezpieczeniowe likwidują szkodę z polisy sprawcy wypadku (zdarzenia) drogowego.

 

Zasadą prawa cywilnego w obszarze odszkodowań jest obowiązek tzw. pełnego naprawienia szkody (przywrócenia stanu poprzedniego). Zgodnie bowiem z treścią art. 363 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 ze zmianami, dalej „K.c.”):

 

„Art. 363. § 1. Naprawienie szkody powinno nastąpić, według wyboru poszkodowanego, bądź przez przywrócenie stanu poprzedniego, bądź przez zapłatę odpowiedniej sumy pieniężnej. Jednakże gdyby przywrócenie stanu poprzedniego było niemożliwe albo gdyby pociągało za sobą dla zobowiązanego nadmierne trudności lub koszty, roszczenie poszkodowanego ogranicza się do świadczenia w pieniądzu.

 

§ 2. Jeżeli naprawienie szkody ma nastąpić w pieniądzu, wysokość odszkodowania powinna być ustalona według cen z daty ustalenia odszkodowania, chyba że szczególne okoliczności wymagają przyjęcia za podstawę cen istniejących w innej chwili”.

 

W konsekwencji to od decyzji wierzyciela (tu – poszkodowany w zdarzeniu drogowym, kolizji) będzie zależał wybór tego, czy chce on, aby przywrócenie stanu poprzedniego w uszkodzonym pojeździe nastąpiło z zastosowaniem zamienników, czy też części oryginalnych. Innymi słowy, musi być na to zgoda poszkodowanego, tj. wierzyciela.

 

Co więcej, art. 361 § 2 K.c. stanowi:

 

„§ 2. W powyższych granicach, w braku odmiennego przepisu ustawy lub postanowienia umowy, naprawienie szkody obejmuje straty, które poszkodowany poniósł, oraz korzyści, które mógłby osiągnąć, gdyby mu szkody nie wyrządzono”.

 

Zatem – za Rzecznikiem Ubezpieczonych (www.rzu.gov.pl) – podsumować należy, iż „decyzja poszkodowanego o naprawie pojazdu częściami oryginalnymi jest jego prawem wynikającym z zasady pełnego odszkodowania zawartej w art. 361 § 2 K.c., a także – stosownie do art. 363 § 2 K.c. – prawem do posiadania pojazdu o częściach identycznych z uszkodzonymi, a nie wyborem wykraczającym poza obowiązek odszkodowawczy”.

 

Przedstawioną ocenę sytuacji potwierdza także orzecznictwo Sądu Najwyższego (zobacz: I CKN 1466/99, V CKN 308/01, III CZP 68/01 itp.).

 

Konkluzje:

 

Zakład ubezpieczeń nie może – w procesie likwidacji szkody z polisy OC sprawcy zdarzenia drogowego – bez jednoznacznej zgody poszkodowanego stosować kalkulacji opartej o alternatywne części zamienne.

 

 

*Stan prawny z dnia 9.07.2012 r.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • IX - dziesięć =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

porady spadkowe

porady budowlane

porady prawnika odpowiedziprawne.pl

ozdobne poduszki Hampton