.
Mamy 12 842 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem prawny i szukasz pomocy?
Kliknij TUTAJ i opisz nam swój problem w formularzu.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Lokatorzy nie chcą wyprowadzić się po otrzymaniu lokalu socjalnego od gminy

Autor: Monika Cieszyńska • Opublikowane: 17.01.2013

Jak najszybciej pozbyć się lokatorów zameldowanych w moim mieszkaniu, którym sąd nakazał eksmisję po otrzymaniu lokalu socjalnego od gminy? Czy mogę ich wymeldować lub zmienić zamek? A jeśli nie, to może mogę ubiegać się o jakieś odszkodowanie od gminy?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Rozumiem, że sąd w wyroku nakazał pozwanym eksmisję, jednocześnie wstrzymując jej wykonanie do czasu zaoferowania im lokalu socjalnego.

 

W aktualnym stanie prawnym obowiązek dostarczenia lokalu socjalnego ciąży na gminie. Potwierdza to art. 14 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, który stanowi: „w wyroku nakazującym opróżnienie lokalu sąd orzeka o uprawnieniu do otrzymania lokalu socjalnego bądź o braku takiego uprawnienia wobec osób, których nakaz dotyczy. Obowiązek zapewnienia lokalu socjalnego ciąży na gminie właściwej ze względu na miejsce położenia lokalu podlegającego opróżnieniu. Orzekając o uprawnieniu do otrzymania lokalu socjalnego, sąd nakazuje wstrzymanie wykonania opróżnienia lokalu do czasu złożenia przez gminę oferty zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego”.

 

Co więcej, jeśli sami eksmitowani nie zrezygnują ze swojego uprawnienia do otrzymania lokalu socjalnego, żadna inna osoba (w tym właściciel lokalu, z którego orzeczono eksmisję) nie może gminy wyręczyć, dostarczając im inny lokal zamienny. Dopóki gmina nie wskaże eksmitowanym lokalu socjalnego, dopóty osoby, względem których orzeczono eksmisję, mogą zamieszkiwać w dotychczas zajmowanym przez siebie lokalu, uiszczając co miesiąc odszkodowanie odpowiadające wartości miesięcznego czynszu.

 

Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy o ochronie lokatorów „osoby uprawnione do lokalu zamiennego albo socjalnego, jeżeli sąd orzekł o wstrzymaniu wykonania opróżnienia lokalu do czasu dostarczenia im takiego lokalu, opłacają odszkodowanie w wysokości czynszu albo innych opłat za używanie lokalu, jakie byłyby obowiązane opłacać, gdyby stosunek prawny nie wygasł. Jeżeli gmina nie dostarczyła lokalu socjalnego osobie uprawnionej do niego z mocy wyroku, właścicielowi przysługuje roszczenie odszkodowawcze do gminy, na podstawie art. 417 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.)”.

 

Tym samym właściciel lokalu w sytuacji, gdy sąd orzekł eksmisję z lokalem socjalnym, musi tolerować to, iż eksmitowani mogą zamieszkiwać w lokalu do czasu dostarczenia im przez gminę lokalu socjalnego. Jednakże jeśli osoby te w trakcie oczekiwania na lokal socjalny nie uiszczają co miesięcznego odszkodowania, wówczas właściciel ma prawo wystąpić o odszkodowanie od gminy za wyrządzoną szkodę.

 

W tym celu musiałby Pan wystąpić z pozwem o odszkodowanie od gminy. Sądem właściwym będzie sąd rejonowy wydział cywilny właściwy ze względu na siedzibę gminy. W przypadku uwzględnienia Pana powództwa sąd wyda wyrok, w którym zasądzi odszkodowanie od gminy na Pana rzecz. Jeśli gmina dobrowolnie nie zapłaci, wówczas należy wystąpić do sądu z wnioskiem o nadanie klauzuli wykonalności, a następnie skierować sprawę do komornika.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • cztery + 3 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl