Mamy 10 970 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Odszkodowanie i zadośćuczynienie po wypadku

Autor: Monika Cieszyńska • Opublikowane: 17.09.2008

Będąc na tzw. Jarmarku w RCMB, zostałam potrącona przez quad. Sanitariusze z ambulansu opatrzyli mi nogę i głowę, ale na trzeci dzień przeżyłam wylew. Czy coś mi się należy z tytułu tego wypadku? Firma, która zajmowała się obsługą imprezy, ma polisę ubezpieczeniową. Ja też płacę ubezpieczenie grupowe w firmie (PZU). Do kogo mam się zwrócić – czy do organizatora imprezy, czy do firmy obsługującej imprezę (osoba z tej firmy spisała notatkę z tego zdarzenia)?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Jeśli Pani jako poszkodowana ma indywidualne ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) może Pani wystąpić zarówno do swojego ubezpieczyciela o realizację odpowiednich warunków umowy, jak i – oddzielnie, z roszczeniami o odszkodowanie – do tego podmiotu, z którego winy powstała szkoda, czyli do sprawcy szkody, który Panią potrącił.

 

Jeśli osoba ta nie jest znana lub nie była ubezpieczona, należy wystąpić do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Odpowiedni formularz nabędzie Pani u ubezpieczyciela. Uruchomienie polisy o odpowiedzialności cywilnej organizatora imprezy zależy od tego, czy firma jest ubezpieczona od odpowiedzialności za zasadzie winy, czy również od odpowiedzialności na zasadzie ryzyka. W pierwszym przypadku ubezpieczyciel może nie wypłacić odszkodowania, jeśli organizator nie ponosi winy za powstałą szkodę, natomiast w drugim wypadku ubezpieczyciel będzie musiał wypłacić odszkodowanie.

 

W przypadku Pani własnego ubezpieczenia – jeśli jest to ubezpieczenie grupowe – winna Pani zgłosić zdarzenie w kadrach w zakładzie, w którym jest Pani zatrudniona.

 

Niemniej uważam, iż powinna Pani wystąpić również do ubezpieczyciela organizatora imprezy z wnioskiem o uruchomienie polisy odpowiedzialności cywilnej organizatora w celu wypłaty odszkodowania (za uszkodzenie ciała) oraz zadośćuczynienia za krzywdę. Może Pani zgłosić szkodę w najbliższym oddziale ubezpieczyciela. Do wniosku należy dołączyć wszelkie dokumenty, które posiada Pani w związku z tym zdarzeniem. Wówczas wyjaśni się, czy przysługuje Pani odszkodowanie i zadośćuczynienie z polisy organizatora.

 

Niewątpliwie należy się Pani zarówno odszkodowanie, jak i zadośćuczynienie, które należą się w przypadku uszkodzenia ciała i wywołania rozstroju zdrowia. Uszkodzenie ciała polega na naruszeniu integralności fizycznej człowieka (np. rany, złamania). Naruszenie to może dotyczyć nie tylko samej powłoki cielesnej, ale również tkanek oraz narządów wewnętrznych (uszkodzenie organów wewnętrznych). Rozstrój zdrowia wyraża się natomiast w zakłóceniu funkcjonowania poszczególnych organów bez ich widocznego uszkodzenia (np. zatrucie, nerwica, choroba psychiczna). Jest oczywiste, iż często to samo zdarzenie może wywołać zarówno uszkodzenie ciała, jak i rozstrój zdrowia.

 

Odszkodowanie obejmuje jednak tylko koszty związane z leczeniem, które musi Pani udowodnić (dojazdy do lekarza, zabiegi specjalistyczne, także koszty zakupu leków, specjalnej diety, rehabilitacji). Zwrotowi podlegają te koszty, które poszkodowany potrafi udowodnić, dlatego należy składać rachunki i faktury oraz należycie uzasadnić (tzn. wykazać ich konieczność i niezbędność).

 

Zadośćuczynienie jest natomiast wyrównaniem doznanej krzywdy spowodowanej uszkodzeniem ciała. Taką krzywdą może być cierpienie fizyczne (np. ból) i psychiczne (np. wstyd z powodu oszpecenia). Wysokość zadośćuczynienia jest ustalana przez sąd na podstawie różnych kryteriów, np. rozmiaru doznanej krzywdy (stopień i czas trwania cierpień), trwałości skutku (kalectwo), wieku poszkodowanego, niemożności uprawiania sportu czy oddawania się ulubionym rozrywkom (np. oglądaniu telewizji).

 

Tym samym powinna Pani wystąpić z wnioskiem do:

  • własnego ubezpieczyciela (jeśli warunki umowy z ubezpieczycielem dają taką możliwość),
  • ubezpieczyciela sprawcy szkody, względnie do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego (gdy sprawca nie jest znany lub ubezpieczony),
  • ubezpieczyciela organizatora jarmarku (należy wystąpić z pismem do organizatora o wskazanie swojego ubezpieczyciela i numeru polisy).

 

Do wniosku (wypełnionego formularzu) należy załączyć wszelkie dokumenty dotyczące zdarzenia, na podstawie których domaga się Pani odszkodowania, np. karta leczenia, notatka ze zdarzenia, rachunki za leki, koszty przejazdów, zeznania świadków itd. Po zarejestrowaniu wniosku towarzystwo przesyła informację, jakie ewentualnie dodatkowe dokumenty powinien dostarczyć poszkodowany, aby dochodzić danego roszczenia. Towarzystwo może także skierować poszkodowanego na komisję lekarską. Na weryfikację dokumentów oraz na wydanie decyzji co do formy i wysokości odszkodowania towarzystwo ubezpieczeniowe ma 30 dni od daty wpłynięcia wniosku lub 14 dni od daty dostarczenia ostatniego wymaganego dokumentu. Maksymalnie proces ten może trwać 90 dni.

 

Jeśli poszkodowany nie jest zadowolony z przyznanych mu środków odszkodowawczych lub w przypadku nieprzyznania w ogóle takich środków, może się odwołać od decyzji towarzystwa ubezpieczeniowego do Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych, do Rzecznika Ubezpieczonych lub, w każdym wypadku, wystąpić przeciwko towarzystwu z powództwem cywilnym.

 

Niezależnie od powyższego będzie mogła Pani wystąpić do sądu z powództwem o zapłatę odszkodowania i zadośćuczynienia od sprawcy szkody, ewentualnie od organizatora jarmarku, jeśli będą ku temu podstawy (należy zapoznać się z regulaminem imprezy, aby ustalić, czy organizator podlega ustawie o bezpieczeństwie imprez masowych oraz za co ponosi odpowiedzialność).

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • VI plus 1 =

»Podobne materiały

Zadośćuczynienie za zwolnienie ze służby w policji

Zostałam z dnia na dzień zwolniona ze służby w Policji na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 8 ustawy o Policji ze względu na „oczywistość popełnienia czynu karalnego”. W rzeczywistości od ponad roku toczy się wobec mnie sprawa karna – istnieje jednak duża bardzo szansa, że zostanę uniew

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »