Mamy 10 655 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Odszkodowanie dla pacjenta

Autor: Marek Gola • Opublikowane: 05.02.2016

Jestem stomatologiem, pacjent zażądał ode mnie odszkodowania za – jego zdaniem – źle przeprowadzone leczenie. Jeżeli nie zapłacę, sprawę skieruje do sądu. Zabieg był wykonywany w ramach NFZ, a ja oczywiście mam wykupione obowiązkowe zawodowe OC. Czy jeżeli sąd orzeknie odszkodowanie dla pacjenta, to czy będzie ono wypłacone z OC? Czy sąd ma obowiązek powołać niezależnego biegłego, czy może opierać się tylko na opinii biegłego powołanego przez stronę skarżącą? Czy ja powinienem powołać swojego biegłego, czy wystarczą moje wyjaśnienia jako stomatologa, ale nie biegłego sądowego? Jakie postępowanie w takiej sytuacji byłoby najwłaściwsze?

Marek Gola

»Wybrane opinie klientów

Rewelacja!!! Wszystko bardzo klarownie wytłumaczone. Korzystałem z usług nie jednego prawnika, ale tak przygotowane pismo i objaśnienia jakie otrzymałem wprawiło mnie w zdumienie. Wszystko na najwyższym poziomie!!! Polecam serdecznie i dziękuję całemu zespołowi ePorady24, a w szczególności Panu Karolowi Jokielowi.
Zbyszek
Żadna opinia nie wyrazi mojej wdzięczności dla zespołu ePorady. Moja sprawa wydawała mi się tak skomplikowana, że nie do rozwiązania. Nie wiedziałem, od której strony ją zacząć. Szperając w internecie, natrafiłem na ePorady i okazało się, że moją sprawę można zacząć od strony, której absolutnie bym się nie spodziewał.
Jestem bardzo zadowolony z obrotu sprawy, która mnie dotyczy. Z tak znikomych danych, które przekazałem, otrzymałem pismo tak profesjonalnie napisane, jakby zespół ePorady był moim bardzo dobrym znajomym i znał mój problem tak dobrze jak ja. Dziękuję bardzo i będę polecał wszystkim korzystanie z waszych usług.
Henryk
Bardzo, bardzo dziękuję!!! W ciągu dwóch dni otrzymałam więcej wiadomości na temat mojej sprawy niż w ciągu 2 miesięcy od dwóch adwokatów!!!! Do tej pory dowiadywałam się tylko, jakie prawa ma osoba, która naraziła mnie na ogromne szkody, i jakie konsekwencje grożą mi, jeżeli nie będę respektować tych praw. Nawet odpowiedź na dodatkowe pytanie nastąpiła szybciej i była bardziej wyczerpująca niż trwająca od tygodnia dyskusja na ten temat z moim pełnomocnikiem (teraz byłym). O kosztach nie mówiąc. BARDZO POLECAM!!!
Małgorzata
Widziałem już wiele pozwów, ale sporządzony przez prawnika z eporady24.pl jest prawdziwym majstersztykiem i wyrazem profesjonalizmu. Jasno, konkretnie, przy minimum słów, maksimum treści. Do tego relacja jakości do ceny również znajduje swoje uzasadnienie. Z pełnym przekonaniem wygranej sprawy zanoszę pozew do sądu. Nikomu nie należy życzyć sądowych spraw, ale gdyby zaszła potrzeba, z pełnym przekonaniem mogę polecić eporady24.pl.
Jacek
Powiem tak: cuda załatwiane są od ręki! Na sprawie w sądzie sędzina była zaskoczona tak profesjonalnym i rzeczowym przygotowaniem, a wszystko dzięki ePorady24! Zakończyłem sprawę i wygrałem!!!! Polecam ten serwis i serdecznie dziękuję. Tak sprawnej obsługi mógłby pozazdrościć każdy inny serwis! Prawnicy są na najwyższym poziomie!!! Polecam z całego serca!!!
Zbyszek

Podstawę prawną niniejszej opinii stanowią przepisy Kodeksu cywilnego (K.c.), przepisy ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz.U.08.136.857), a także przepisy Kodeksu etyki lekarskiej oraz Kodeksu postępowania cywilnego (K.p.c.).

 

Zatem z opisu wynika, że będąc stomatologiem, został Pan wezwany do wypłaty odszkodowania z tytułu nienależycie przeprowadzonego leczenia. Ma Pan wykupione obowiązkowe OC; zabieg wykonywany był w ramach NFZ.

 

„Szkodę medyczną na osobie zatem może stanowić każdy niepomyślny wynik leczenia (lub zaniechania leczenia), który prowadzi bezpośrednio lub pośrednio do pomniejszenia majątku poszkodowanego albo utraty przez niego korzyści (art. 361 § 2 K.c.).”*

 

Podstawą materialno-prawną przedmiotowego roszczenia odnoszącego się do odszkodowania stanowi art. 444 § 1 K.c.: „W razie uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia naprawienie szkody obejmuje wszelkie wynikłe z tego powodu koszty. Na żądanie poszkodowanego zobowiązany do naprawienia szkody powinien wyłożyć z góry sumę potrzebną na koszty leczenia, a jeżeli poszkodowany stał się inwalidą, także sumę potrzebną na koszty przygotowania do innego zawodu”.

 

Do oceny zachowania stomatologa i ewentualnego braku w jego działaniach należytej staranności należy również wskazać przepisy ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty. Ustawa ta poprzez art. 3 ust. 1 znajduje również zastosowanie do lekarza dentysty. Nakłada ona na lekarza dentystę liczne obowiązki, których naruszenie może stanowić przesłankę oceny działania lekarza jako działania bezprawnego i zawinionego.


Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Zgodnie z treścią art. 4 tejże ustawy: „Lekarz ma obowiązek wykonywać zawód, zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej, dostępnymi mu metodami i środkami zapobiegania, rozpoznawania i leczenia chorób, zgodnie z zasadami etyki zawodowej oraz z należytą starannością”.

 

Już sam ten przepis konstytuuje wobec lekarza, czy też lekarza dentysty, wymagania, których niespełnienie będzie pozwalało na przyjęcie, iż dopuszcza się on naruszenia swoich obowiązków wobec pacjenta, a tym samym będzie można mu przypisać naruszenie prawa, a więc zaistnieje stan bezprawności.

 

Natomiast z przepisu art. 31 ust. 1 wynika, iż: „Lekarz ma obowiązek udzielać pacjentowi lub jego ustawowemu przedstawicielowi przystępnej informacji o jego stanie zdrowia, rozpoznaniu, proponowanych oraz możliwych metodach diagnostycznych, leczniczych, dających się przewidzieć następstwach ich zastosowania albo zaniechania, wynikach leczenia oraz rokowaniu”.

 

Pomocne w niniejszej sprawie będą również postanowienia Kodeksu etyki lekarskiej –uchwała Nadzwyczajnego II Krajowego Zjazdu Lekarzy z 14 grudnia 1991 z późniejszymi zmianami, zwanego dalej „kodeksem”, który choć nie jest źródłem powszechnie obowiązującego prawa, to jednak stanowi pewien wzorzec zachowania lekarza, w tym lekarza dentysty, który może być również pomocny przy ocenie czy jego zachowaniu, czy też działaniu można przypisać najwyższą staranność i profesjonalizm w leczeniu pacjenta.

 

Znajduje to również swoje umocowanie w art. 3 ustawy, który stanowi, iż lekarz (również lekarz dentysta) jest zobowiązany do stosowania się do etyki zawodowej. I tak wspomniany kodeks stanowi:

 

Lekarz powinien przeprowadzać wszelkie postępowanie diagnostyczne, lecznicze i zapobiegawcze z należytą starannością, poświęcając im niezbędny czas (art. 8 kodeksu).

 

Lekarz nie powinien wykraczać poza swoje umiejętności zawodowe przy wykonywaniu czynności diagnostycznych, zapobiegawczych, leczniczych i orzeczniczych (art. 10 ust. 1 kodeksu).

 

Pacjent ma prawo zapoznać się ze stopniem ewentualnego ryzyka zabiegów diagnostycznych i leczniczych i spodziewanymi korzyściami związanymi z wykonywaniem tych zabiegów, a także z możliwościami zastosowania innego postępowania medycznego (art. 13 ust. 3 kodeksu).

 

W przypadku popełnienia przez lekarza poważnej pomyłki lub wystąpienia nieprzewidzianych powikłań w trakcie leczenia powinien on poinformować o tym chorego oraz podjąć działania dla naprawy ich szkodliwych skutków (art. 21 kodeksu).

 

Powyższe znajduje również uzasadnienie w ustawie z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U.09.52.417), która w art. 6 i następnych również stanowi o prawach pacjenta, które zostały naruszone działaniem stomatologa.

 

Niestety nie wskazuje Pan, czy poczuwa się do winy. Z uwagi na fakt, iż ma Pan obowiązkowe OC, w sytuacji skierowania sprawy do sądu zasadnym jest skorzystanie z instytucji przypozwania. Zgodnie z przepisami strona, której w razie niekorzystnego dla niej rozstrzygnięcia przysługiwałoby roszczenie względem osoby trzeciej albo przeciwko której osoba trzecia mogłaby wystąpić z roszczeniem, może zawiadomić taką osobę o toczącym się procesie i wezwać ją do wzięcia w nim udziału. W tym celu strona wnosi do sądu pismo procesowe wskazujące przyczynę wezwania i stan sprawy. Pismo to doręcza się niezwłocznie osobie trzeciej, która może zgłosić swe przystąpienie do strony jako interwenient uboczny. Przypozwany będzie w tym przypadku zakład ubezpieczeń.

 

Sąd może, ale wcale nie musi, powołać biegłego z urzędu. Co do zasady w tego rodzaju sprawach sąd nie wykazuje inicjatywy dowodowej, oczekując na wnioski stron postępowania. Innymi słowy albo powód (poszkodowany) albo Pan złożycie wniosek o dopuszczenie i przeprowadzenie dowodu z opinii biegłego z zakresu stomatologii na okoliczność ustalenia, czy zastosowane przez Pana leczenie było prawidłowe.

 

W chwili obecnej zasadnym byłoby udzielenie odpowiedzi na wezwanie pacjenta celem wskazania swojego stanowiska.

 

 

 

 

*Por. Marszałkowska-Krześ Elwira, Krześ Sławomir, Zaborowski Piotr, Filar Marian Odpowiedzialność lekarzy i zakładów opieki zdrowotnej, Warszawa 2004, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis (wydanie I) ss. 452

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 8 minus 1 =

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

»Podobne materiały

Odsetki ustawowe za zwłokę

Byłem poszkodowanym w wypadku samochodowym, w którym zniszczono mój samochód. Już 1,5 roku temu powinienem otrzymać odszkodowanie, ale zakład ubezpieczeń nie chce mi go wypłacić, dopóki sprawa nie zostanie zamknięta. Nie mogę więc naprawić pojazdu i z niego korzystać. Czy należą mi

Zalanie mieszkania sąsiadki i domaganie się naprawienia szkód

W zeszłą niedzielę zalało mi się mieszkanie na skutek pęknięcia wężyka doprowadzającego wodę do spłuczki, pod moją nieobecność. Zalałem również sąsiadkę mieszkającą piętro niżej. Byłem ubezpieczony, ale jak się okazuje stwierdzenie zalanie w wykupionym przeze mnie pakiecie

Nieletni sprawca – odszkodowanie za włamanie do serwisu internetowego

Namierzyliśmy hakera, który włamał się do naszego serwisu internetowego. Okazało się, że jest nieletni. Ze względu na tę okoliczność postanowiliśmy sprawę zakończyć ugodowo, czyli zażądać tylko odszkodowania za poniesione przez nas straty. Zaproponowaliśmy pewną kwotę. Nie wiem
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »