.
Mamy 12 389 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Odszkodowanie za samochód uszkodzony przez wybuch gazu

Autor: Katarzyna Nosal • Opublikowane: 28.01.2019

Kilka dni temu nastąpił wybuch gazu w mieszkaniu w bloku naprzeciwko naszej posesji, na której stał nasz samochód. W wyniku wybuchu mamy uszkodzony pojazd w dużym stopniu. Mieszkanie jest własnością córki, mieszkała w nim jej mama, która na skutek obrażeń zmarła w szpitalu. Mieszkanie nie było ubezpieczone, szkodę usuwają z mojego AC. Czy jest szansa na odszkodowanie ze strony rodziny tej pani? Samochód jest nowy, stracił na wartości, mam go na raty, a do tego mimo wypadku nie z mojej winy podniesiono składki.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Odszkodowanie za samochód uszkodzony przez wybuch gazu

Fot. Fotolia

Zgodnie z art. 415 Kodeksu cywilnego kto ze swej winy wyrządził drugiemu szkodę zobowiązany jest do jej naprawienia. Zasadniczą więc przesłanką odpowiedzialności jest wina osoby, która szkodę wyrządziła (czy też której działanie szkodę spowodowało w sposób bezpośredni lub pośredni). Na temat teorii winy można by napisać odrębną książkę. W tym miejscu wystarczy wskazać, że zawinione działanie to takie, które jest bezprawne. Wina może też wynikać z nieczynienia, czyli zaniechania wykonania czynności, które są prawnie nakazane, zaniechanie wykonania obowiązku.

 

W przypadku wybuchu gazu winę będzie można przypisać temu, kto nienależycie zajmował się instalacją gazową, używał jej niezgodnie z przeznaczeniem, podłączył taką instalację nielegalnie. Mona też domniemywać, że zawinione będzie takie działanie, gdy ktoś nie z choroby ale będąc pod wpływem alkoholu zasypia, kipi woda, gaz się ulatnia a wówczas następuje jakieś zwarcie.

 

Oczywiście takich sytuacji może być wiele, dlatego do ostatecznego ustalenia, czy w ogóle mamy w opisanym przez Panią przypadku do czynienia z winą kogokolwiek, trudno wskazać, czy macie Państwo szansę na odszkodowanie i od kogo.

 

W każdym razie konieczne będzie ustalenie, że ktoś był winny wybuchowi. Może się bowiem zdarzyć, że wszelkie środki ostrożności zostały zachowane, że instalacja miała wszelkie przeglądy, a wybuch nastąpił na skutek zwykłego wypadku, czyli trudnych do przewidzenia okoliczności nagłych i zewnętrznych. Opisana wyżej sytuacja, gdy dochodzi do zagaszenia płomienia, mogła zdarzyć się na skutek nagłego zasłabnięcia starszej osoby. Wówczas mamy do czynienia z niezawinionym działaniem i nie można nikomu przypisać odpowiedzialności za to zdarzenie.

 

Jeśli jednak ustalone zostanie, że ktoś ponosi odpowiedzialność za wybuch, wówczas należy zastanowić się, kto w istocie opowiada w tym wypadku za utrzymanie instalacji w należytym stanie. Tutaj prędzej widziałabym odpowiedzialność właściciela lokalu. To na nim spoczywa dbałość o instalację znajdująca się w lokalu. Wówczas swoje roszczenia winniście państwo skierować do córki lokatorki. To ona powinna zadbać, by instalacja była legalna, konserwowana. Może się okazać, że wybuch nastąpił na skutek wadliwego użytkowania kuchenki gazowej. Wtedy odpowiedzialnym będzie użytkownik, czyli zmarła lokatorka.

 

Jeśli wybuch został spowodowany zawinionym działaniem lokatorki, to wówczas należy uznać, że odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną jej działaniem dziedziczą jej spadkobiercy. Takie stanowisko wyrażone zostało w doktrynie. W Komentarzu do kodeksu cywilnego autorstwa Jacka Gudowskiego czytamy: „Roszczenie o naprawienie szkody majątkowej przechodzi na spadkobierców poszkodowanego. Odpowiadający mu obowiązek odszkodowawczy przechodzi na spadkobierców podmiotu ponoszącego odpowiedzialność za powstałą szkodę. Zasada ta odnosi się zarówno do odpowiedzialności deliktowej, jak i kontraktowej”. To powoduje, że po ustaleniu jej winy należy doprowadzić do ustalenia kręgu spadkobierców. Aby skierować przeciw komukolwiek roszczenie, należy doprowadzić do wydania przez sąd postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku. Dopiero osoby ujęte w tym postanowieniu będą mogły zostać pociągnięte do odpowiedzialności deliktowej.

 

Reasumują powyższe: istnieje możliwość dochodzenia odszkodowania od właściciela lokalu lub spadkobierców lokatora, o ile w pierwszej kolejności zostanie ustalona przyczyna wybuchu wskazująca na to, że ktoś do niego doprowadził swoim zawinionym działaniem lub zaniechaniem.

 

Warto w tym miejscu dodać, że roszczenia o odszkodowanie przedawniają się, zgodnie z art. 4421 Kodeksu cywilnego: „roszczenie o  z upływem lat trzech od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia. Jednakże termin ten nie może być dłuższy niż dziesięć lat od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie wywołujące szkodę”. Mają zatem Państwo czas, aby ustalić, kto odpowiada za wybuch i jest winny takiemu stanowi rzeczy. Bez ustalenia tych okoliczności dochodzenie odszkodowania nie będzie możliwe.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • III plus 9 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »