Mamy 11 826 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Odszkodowanie z USA sprzed lat a podatek w Polsce

Autor: Marcin Sądej • Opublikowane: 23.11.2020

Martwi mnie pewna sprawa sprzed lat w kontekście obowiązku zapłaty podatku dochodowego od odszkodowania otrzymanego za granicą. Postanowiłem wreszcie ją ostatecznie wyjaśnić. W 2009 r. uległem wypadkowi przy pracy za granica, w Stanach Zjednoczonych i z tego tytułu jeszcze tego samego roku otrzymałem wysokie odszkodowanie. Czy miałem obowiązek od tego odszkodowania odprowadzić w Polsce podatek, czy jednak odszkodowania z zagranicy nie podlegają opodatkowaniu? Powinienem dodać, że za te pieniądze z odszkodowania w Polsce wybudowałem dom i niczego nie zgłaszałem do urzędu skarbowego. Czy grożą mi jakieś konsekwencje? Czy fiskus ma prawo nawet po 10 latach żądać jakichkolwiek dokumentów ujawniających, jakie jest źródło finansowania posiadanego majątku?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Odszkodowanie z USA sprzed lat a podatek w Polsce

Przedawnienie zobowiązania podatkowego

Wszelkie rozważania na temat kwestii podlegania opodatkowaniu, czy też zwolnieniu od podatku, otrzymanego odszkodowania są na tym etapie bezzasadne, ponieważ ewentualne zobowiązanie już dawno uległo przedawnieniu. Jak bowiem czytamy w art. 70 § 1 Ordynacji podatkowej – zobowiązanie podatkowe przedawnia się z upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku. W przypadku podatku dochodowego termin płatności to 30 kwiecień roku następującego po roku podatkowym, w którym podatnik uzyskał przychód. Jeżeli zatem uzyskał Pan przychód w 2009 r., to termin płatności podatku teoretycznie przypadał 30 kwiecień 2010 r. W konsekwencji zobowiązanie podatkowe z tego tytułu uległo przedawnieniu z dniem 31.12.2015 r. Obecnie zatem organ podatkowy nie może dochodzić zapłaty podatku od tej kwoty pieniężnej.

 

Fiskus zawsze może zapytać, jakie jest pochodzenie pieniędzy

Chociaż organ nie może dochodzić zapłaty podatku, to jednak faktem jest, że może zapytać, jakie jest źródło pochodzenia pieniędzy, z których sfinansował Pan budowę domu. Chodzi w tym przypadku o postępowanie w sprawie źródeł nieujawnionych. Przy czym należy podkreślić, że tego postępowania absolutnie nie musi się Pan obawiać. W tym zakresie opodatkowaniu mogą podlegać jedynie te środki pieniężne, które pochodzą ze źródeł nieujawnionych. Pan natomiast otrzymał te środki w ramach odszkodowania z USA – co jak najbardziej jest źródłem legalnym i ujawnionym.

 

Ponadto należy zwrócić uwagę na treść art. 25g ust. 3 ustawy PIT, który podaje, że jeżeli w toku postępowania podatkowego albo w toku kontroli celno-skarbowej podatnik nie udowodni uzyskania przychodów (dochodów) opodatkowanych lub przychodów (dochodów) nieopodatkowanych, stanowiących pokrycie wydatku i nastąpiło przedawnienie zobowiązania podatkowego w stosunku do tych przychodów (dochodów), to ich uzyskanie podatnik może uprawdopodobnić. W przypadku nieudowodnienia lub nieuprawdopodobnienia przychodów (dochodów), o których mowa w zdaniu pierwszym, przychody (dochody) te uznaje się za przychody, o których mowa w art. 25b ust. 1.

 

Uprawdopodobnienie pochodzenia środków przed fiskusem

W rezultacie, w stosunku do przychodów z odszkodowania, w stosunku do którego podatek uległ przedawnieniu, nawet nie musi Pan udowadniać pochodzenia tych środków, wystarczy samo uprawdopodobnienie ich otrzymania. Zatem może przedstawić Pan jakikolwiek dokument potwierdzający fakt otrzymania środków pieniężnych w ramach odszkodowania albo może Pan posłużyć się np. zeznaniami członków rodziny, którzy potwierdzą, że faktycznie w 2009 r. otrzymał Pan odszkodowanie z USA.

 

Podsumowując, organ podatkowy nie może tego przychodu opodatkować, ponieważ zobowiązanie uległo przedawnieniu. Może ewentualnie zweryfikować źródło pochodzenia pieniędzy, jednak w takim przypadku wystarczy, że wykaże Pan że środki pochodziły z ubezpieczenia. To zamyka już organom podatkowym drogę do wymierzenia podatku w ramach źródeł nieujawnionych.

 

Zasadniczą sprawą jest tu przedawnienie, ale dodam na koniec, że odszkodowanie za wypadek w pracy (także pochodzące z USA) i tak korzysta ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 3b ustawy PIT. Potwierdza to interpretacja z 17.07.2017 nr 0114-KDIP3-3.4011.207.2017.1.JM.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • VII - 2 =
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

Poduszki