Mamy 11 826 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Odszkodowanie albo usunięcie słupa z działki

Autor: Janusz Polanowski • Opublikowane: 18.09.2020

Na działce mojego domu rodzinnego stoi elektryczny słup. Chcielibyśmy ubiegać się o odszkodowanie albo całkowite usunięcie słupa z naszej działki. Słup stoi już bardzo długo, na pewno powyżej 30 lat. Nie posiadam żadnej informacji o tym, czy moi dziadkowie wyrażali pisemną zgodę na postawienie tego słupa ani też, czy doszło do zasiedlenia przez elektrownię. Chciałbym prosić o ocenę takiej procedury.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Odszkodowanie albo usunięcie słupa z działki

Ustalenia istnienia ustanowionej służebności

Dla sytuacji, gdy – przewidziane w art. 49 Kodeksu cywilnego (skrótowo: K.c.) – urządzenia (np. instalacje) wchodzące w skład przedsiębiorstwa znajdują się na cudzych nieruchomościach, właściwa jest służebność przesyłu (uregulowana w artykułach: od 3051 do 3054 Kodeksu cywilnego (skrótowo: K.c.); to regulacje stosunkowo młode, więc (o ile w przeszłości ustanowiono służebność) dawniej w takich przypadkach właściwe było ustanawianie służebności gruntowych (art. 285 i następne K.c.). Pani słowa pozwalają wnioskować, że do ustanowienia służebności nie doszło; ponieważ ujawnianie służebności w księgach wieczystych jest dobrowolne, proponuję zapoznać się z dokumentami prowadzonej dla tej nieruchomości księgi wieczystej (przyda się wcześniejsze uzgodnienie czasu ich przeglądania we właściwej czytelni sądowej).

Zasiedzenie służebności przesyłu

Opis sytuacji pozwala również na przyjęcie, że doszło do zasiedzenia służebności (teraz już służebności przesyłu) – o ile służebności nie ustanowiono wcześniej; do zasiedzenia służebności (art. 292 K.c. w związku z art. 172 i następnymi K.c.) wskutek posiadania służebności (w rozumieniu art. 352 K.c.) przez lat 30 (w przypadku posiadania w złej wierze, co jest regułą) albo przez 20 lat (w przypadku posiadania w dobrej wierze, które zdarza się rzadziej) – sama praktyka wskazuje, że zasiedzenie w dobrej wierze oraz zasiedzenie służebności w dobrej wierze to wyjątek od reguły.

 

Jeśli doszło do zasiedzenia służebności (co trzeba brać pod uwagę), to proponuję unikać dawania wiary w twierdzenia, jakoby „nic nie należało się” właścicielowi (albo współwłaścicielom) nieruchomości. Wprawdzie do samego zasiedzenia służebności dochodzie nieodpłatne – regułą jest nieodpłatność zasiedzenia, zaś przepisy o zasiedzeniu mają odpowiednie zastosowanie do zasiedzenia służebności – ale trzeba do sytuacji podchodzić analitycznie. To zaś oznacza głównie, że trzeba doceniać uprawnienie właściciela rzeczy do pobierania z niej pożytków (jedno z uprawnień właścicielskich, przewidzianych w art. 140 K.c.). Niewątpliwie chodzi o pobieranie pożytków na przyszłość; poza tym warto pamiętać o potrzebie uzyskiwania stosownej refundacji „kosztów podatkowych”. Wynagrodzenie może się należeć także za okresy przeszłe; przyjmuje się, że roszczenia związane z używaniem cudzej rzeczy bez tytułu prawnego (art. 224 i następne K.c.) przedawniają się po sześciu latach (według art. 118 K.c., po jego zmianie w 2018 roku).

Wynagrodzenie za istnienie starego słupa

W zakresie samego wynagrodzenia za tak zwane bezumowne korzystanie z rzeczy (czyli za korzystanie z danej nieruchomości bez tytułu prawnego), proponuję zadbać o to, by doszło do przerwania biegu przedawnienia roszczenia przed końcem 2020 roku; chodzi o zapobieżenie przedawnieniu roszczenia za kolejny rok (przy przyjęciu świadczeń należnych za każdy rok, co jest bardzo częste, chyba głównie ze względów praktycznych, w tym dotyczących obliczeń). Przerwaniem biegu przedawnienia roszczenia (art. 123 K.c.) może np. wytoczenie powództwa lub zawezwanie do próby ugodowej (przed sądem rejonowym) – przewidziane w artykułach: od 184 do 186 Kodeksu postępowania cywilnego. Oczywiście, wcześniej można podjąć próby uzyskania informacji (być może nawet wpierw ustnie) oraz osiągnięcia porozumienia (np. co do aspektów ekonomicznych) – jednakże Państwa strategia działania (której opracowanie się przyda) powinna wskazywać czas podejmowania „kroków prawnych” (np. zawezwania do próby ugodowej).

Ustalenie czasu postawienia starego słupa energetycznego

Czas powstania danej linii energetycznej (zwłaszcza jej szczególnie ważnego dla Państwa odcinka) powinno dać się poznać na podstawie danych przedsiębiorstwa przesyłowego (będącego właścicielem tejże instalacji) lub w danych (być może już archiwalnych) organu administracji budowlanej; jeśli ten odcinek linii energetycznej uwzględniono w serwisie geodezyjnym (np. w Geoportalu lub w e-Mapie.net), to danymi powinien dysponować miejscowo właściwy ośrodek geodezyjny (w strukturach powiatowych) lub zajmująca się uzgadnianiem dokumentacji technicznej jednostka organizacyjna (np. zespół).

 

Proszę liczyć się z trudnościami w pozyskiwaniu informacji lub w osiąganiu porozumienia w przedsiębiorstwie przesyłowym. Przyczyny takiego stanu rzeczy mogą być różne – np. odgórne wytyczne lub stan personelu (zarówno kwalifikacje ludzi, jak powierzanie kompetencji poszczególnym osobom). Dlatego warto starać się dotrzeć szybko do osób na odpowiednio ważnych stanowiskach decyzyjnych.

 

W negocjacjach (które mogą się przydać) warto odróżniać wynagrodzenie za korzystanie z gruntu od odszkodowania (w jego ścisłym rozumieniu) – odszkodowaniem jest refundacja szkody (chociażby za szkody powodowane pracami przy instalacji energetycznej lub za obniżenie wartości nieruchomości). Przydać się może uregulowanie – umowne lub na wniosek (w postępowaniu sądowym) - refundowania stosownej kwoty „kosztów podatkowych” oraz przewidzenie, kto miałby pokryć koszty „organizacyjne” (taksę notarialną oraz opłaty sądowe). Dla ustanowienia służebności (przez właściciela nieruchomości obciążonej) należy zachować formę aktu notarialnego (art. 245 K.c. w związku z art. 158 K.c.) - z tym zaś wiąże się uiszczenie taksy notarialnej. Proszę liczyć się z wydatkami na usługi z zakresu szacowania nieruchomości.

 

Wyrażam nadzieję na to, że ta odpowiedź pomoże dobrze załatwić tę sprawę (oficjalnie załatwiać powinien ją właściciel nieruchomości). Życzę powodzenia z procedurą usunięcia starego słupa lub uzyskania wynagrodzenia za jego istnienie na Państwa posesji.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • jeden plus 4 =
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

Poduszki