Mamy 11 676 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Odstąpienie od umowy o roboty budowlane

Autor: Jakub Bonowicz • Opublikowane: 23.07.2013

Zawarłem umowę o wykonanie robót budowlanych w domku letniskowym. Niestety nie została w niej zawarta data ukończenia prac. Wykonawca zerwał całkowicie kontakt po wykonaniu części robót. Czy mogę odstąpić od umowy i zatrudnić nową firmę? Załączam dokumentację sprawy.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Problem polega na tym, że w umowie nie określono terminu zakończenia prac (tylko termin ich rozpoczęcia), niemniej jednak nie uchybia to możliwości zerwania umowy przez Pana.

 

Z punktu widzenia prawnego sytuacja jest prosta i w związku z tym porada jest krótka.

 

Otóż umowa ta ma charakter umowy o dzieło, względnie umowy o roboty budowlane, ale nawet w tym drugim przypadku stosujemy odpowiednio przepisy dotyczące umowy o dzieło w zakresie interesującego nas problemu. Sprawa zatem kwalifikacji prawnej umowy w tym wypadku nie ma większego znaczenia. Zgodnie z art. 635 Kodeksu cywilnego (K.c.): „jeżeli przyjmujący zamówienie opóźnia się z rozpoczęciem lub wykończeniem dzieła tak dalece, że nie jest prawdopodobne, żeby zdołał je ukończyć w czasie umówionym, zamawiający może bez wyznaczenia terminu dodatkowego od umowy odstąpić jeszcze przed upływem terminu do wykonania dzieła”.

 

W tym wypadku, ponieważ nie określono terminu ukończenia dzieła, lepiej zastosować art. 636 K.c.:

 

„§ 1. Jeżeli przyjmujący zamówienie wykonywa dzieło w sposób wadliwy albo sprzeczny z umową, zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonania i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu zamawiający może od umowy odstąpić albo powierzyć poprawienie lub dalsze wykonanie dzieła innej osobie na koszt i niebezpieczeństwo przyjmującego zamówienie.

 

§ 2. Jeżeli zamawiający sam dostarczył materiału, może on w razie odstąpienia od umowy lub powierzenia wykonania dzieła innej osobie żądać zwrotu materiału i wydania rozpoczętego dzieła”.

 

Tym bardziej przepis ten ma zastosowanie, jeśli przyjmujący zamówienie w ogóle nie wykonuje dzieła (a tak jest w tym przypadku).

 

W związku z tym należy:

 

  1. Wezwać wykonawcę (przyjmującego zamówienie) listem poleconym za potwierdzeniem odbioru do wykonania umowy, wyznaczając mu odpowiedni termin (np. do 25 sierpnia 2013 r.).
  2. Po bezskutecznym upływie terminu może Pan (i tak chyba będzie najlepiej) również listem poleconym za potwierdzeniem odbioru odstąpić od umowy.

 

Umowa wówczas uważana jest za niezawartą. Strony powinny sobie wówczas zwrócić świadczenia według przepisów o bezpodstawnym wzbogaceniu. Jeśli wykonawca otrzymał zapłatę za pracę odpowiednią do ich zakresu, to w zasadzie umowa jest rozliczona. Po odstąpieniu od umowy jest Pan wolny od wszelkich zobowiązań wobec wykonawcy i może Pan powierzyć wykonanie robót budowlanych innej firmie.

 

W pismach nie musi Pani podawać podstawy prawnej (a nawet nie jest to wskazane). Najlepiej napisać krótko: „W związku z faktem niewykonywania przez Pana robót wynikających z umowy z dnia… wyznaczam Panu ostateczny termin do dnia 25 sierpnia 2013 r. na stawienie się w miejscu robót i ich wykonywanie pod rygorem odstąpienia od umowy”. I w drugim piśmie należy poinformować: „W związku z niedotrzymaniem przez Pana terminu 25 sierpnia 2013 r. wyznaczonego w moim piśmie z dnia… odstępuję od umowy z dnia…”.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • dziewięć minus dziesięć =

»Podobne materiały

Odstąpienie od umowy

Podpisałam umowę na wykonanie mebli kuchennych oraz szafy wnękowej. Termin wykonania umowy określono na październik 2012 r. Po podpisaniu umowy przelałam na konto wykonawcy zadatek. Następnie otrzymałam informację, że montaż nastąpi z opóźnieniem. Mimo to wykonawca nie pojawił się w wyznaczonym dniu

 

Odstąpienie od umowy z wykonawcą

Zawarłem umowę na wykonanie ogrodzenia. Termin wykonania zamówienia już minął, a wykonawca zwleka z jego realizacją. Czy mogę odstąpić od umowy z wykonawcą (umowę załączam do pytania) albo zmusić go do realizacji zamówienia?

 

Zwrot wpłaconej zaliczki

Adwokat nie wywiązuje się z naszej umowy związanej z prowadzeniem sprawy o odszkodowanie. Minęło już sporo czasu, a ja nie otrzymuję żadnych informacji, nic się nie dzieje w sporze z ubezpieczycielem. Czy po rozwiązaniu umowy z adwokatem mogę liczyć na zwrot wpłaconej zaliczki za usługę?

 

Kara za grożenie nożem

Syn próbował wymusić od pewnej osoby pieniędzy na alkohol, grożąc nożem, osoba ta nie została poszkodowana. Syn został zatrzymany i osadzony na 3 miesiące w areszcie. Jest po odwyku, stara się żyć bez alkoholu. Czy zostanie zwolniony z pracy? Jaka kara my grozi?

 

Pozwolenie na sprzedaż alkoholu w budynku wielorodzinnym

Wynajmuję lokal handlowy w budynku wielorodzinnym (połączone dwa bloki). W budynku znajdują się dwie oddzielne klatki, spółdzielnia wymaga zgody wszystkich mieszkańców, by wydać pozwolenie na sprzedaż alkoholu. Bardzo mi na nim zależy, jak mogę je osiągnąć w tej sytuacji?

 

Czy organ prowadzący musi mieć zgodę nauczyciela na pełnienie obowiązków dyrektora?

Obecnie w szkole dyrektor przebywa na zwolnieniu lekarskim. Organ prowadzący chce wyznaczyć spośród nauczycieli tejże szkoły osobę pełniącą obowiązki dyrektora (wicedyrektora w tej szkole nie ma). Nikt z nauczycieli nie chce pełnić tej funkcji. Czy organ prowadzący szkołę, w tym przypadku gmina, moż

 

Problem z pracownikiem MOPS-u

Od pewnego czasu mam problem z pracownikiem MOPS-u. Moja mama pobiera zasiłek stały ze względu na choroby. Gdy pisze podanie o zasiłek celowy, bardzo często ten pracownik żąda wywiadu ze mną. Ja opłacam mamy rachunki za mieszkanie, czego dowodem są przelewy z mojego konta. Sama bardzo mało zarabiam,

 

Koszty utrzymania grobu

W ziemnym grobie spoczywa kuzyn mojej matki i jej siostra. W 1990 r. zarząd cmentarza „przepisał prawo własności” grobu z matki obu zmarłych na mojego tatę i jego siostrę. Mój tata zmarł. Rozumiem więc, że dysponentką grobu jest ciotka, czyli siostra taty. Ona jednak nie chce ponosić kos

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »