.
Mamy 12 389 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Odstąpienie od umowy o roboty budowlane

Autor: Jakub Bonowicz • Opublikowane: 23.07.2013

Zawarłem umowę o wykonanie robót budowlanych w domku letniskowym. Niestety nie została w niej zawarta data ukończenia prac. Wykonawca zerwał całkowicie kontakt po wykonaniu części robót. Czy mogę odstąpić od umowy i zatrudnić nową firmę? Załączam dokumentację sprawy.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Problem polega na tym, że w umowie nie określono terminu zakończenia prac (tylko termin ich rozpoczęcia), niemniej jednak nie uchybia to możliwości zerwania umowy przez Pana.

 

Z punktu widzenia prawnego sytuacja jest prosta i w związku z tym porada jest krótka.

 

Otóż umowa ta ma charakter umowy o dzieło, względnie umowy o roboty budowlane, ale nawet w tym drugim przypadku stosujemy odpowiednio przepisy dotyczące umowy o dzieło w zakresie interesującego nas problemu. Sprawa zatem kwalifikacji prawnej umowy w tym wypadku nie ma większego znaczenia. Zgodnie z art. 635 Kodeksu cywilnego (K.c.): „jeżeli przyjmujący zamówienie opóźnia się z rozpoczęciem lub wykończeniem dzieła tak dalece, że nie jest prawdopodobne, żeby zdołał je ukończyć w czasie umówionym, zamawiający może bez wyznaczenia terminu dodatkowego od umowy odstąpić jeszcze przed upływem terminu do wykonania dzieła”.

 

W tym wypadku, ponieważ nie określono terminu ukończenia dzieła, lepiej zastosować art. 636 K.c.:

 

„§ 1. Jeżeli przyjmujący zamówienie wykonywa dzieło w sposób wadliwy albo sprzeczny z umową, zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonania i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu zamawiający może od umowy odstąpić albo powierzyć poprawienie lub dalsze wykonanie dzieła innej osobie na koszt i niebezpieczeństwo przyjmującego zamówienie.

 

§ 2. Jeżeli zamawiający sam dostarczył materiału, może on w razie odstąpienia od umowy lub powierzenia wykonania dzieła innej osobie żądać zwrotu materiału i wydania rozpoczętego dzieła”.

 

Tym bardziej przepis ten ma zastosowanie, jeśli przyjmujący zamówienie w ogóle nie wykonuje dzieła (a tak jest w tym przypadku).

 

W związku z tym należy:

 

  1. Wezwać wykonawcę (przyjmującego zamówienie) listem poleconym za potwierdzeniem odbioru do wykonania umowy, wyznaczając mu odpowiedni termin (np. do 25 sierpnia 2013 r.).
  2. Po bezskutecznym upływie terminu może Pan (i tak chyba będzie najlepiej) również listem poleconym za potwierdzeniem odbioru odstąpić od umowy.

 

Umowa wówczas uważana jest za niezawartą. Strony powinny sobie wówczas zwrócić świadczenia według przepisów o bezpodstawnym wzbogaceniu. Jeśli wykonawca otrzymał zapłatę za pracę odpowiednią do ich zakresu, to w zasadzie umowa jest rozliczona. Po odstąpieniu od umowy jest Pan wolny od wszelkich zobowiązań wobec wykonawcy i może Pan powierzyć wykonanie robót budowlanych innej firmie.

 

W pismach nie musi Pani podawać podstawy prawnej (a nawet nie jest to wskazane). Najlepiej napisać krótko: „W związku z faktem niewykonywania przez Pana robót wynikających z umowy z dnia… wyznaczam Panu ostateczny termin do dnia 25 sierpnia 2013 r. na stawienie się w miejscu robót i ich wykonywanie pod rygorem odstąpienia od umowy”. I w drugim piśmie należy poinformować: „W związku z niedotrzymaniem przez Pana terminu 25 sierpnia 2013 r. wyznaczonego w moim piśmie z dnia… odstępuję od umowy z dnia…”.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 0 - cztery =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »