Mamy 11 279 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Odstąpienie od umowy na Allegro

Autor: Marek Gola • Opublikowane: 24.08.2015

Wystawiłem na Allegro nieruchomość, podałem cenę za metr kwadratowy. Ostatniego dnia aukcji ktoś kliknął „kup teraz”. Nie wiem, czy to wynikało z mojego błędu, czy złej interpretacji kupującego, ale ta osoba upiera się, że podana cena obejmuje całość. W opisie może niefortunnie podałem szczegóły, ale to byłaby absurdalna cena za nieruchomość! Jak mam odstąpić od tej umowy? Ta osoba straszy policją, chce wykorzystać błąd. Co mam robić, nie podejmować żadnych działań, bo nie było finału transakcji, wysłać stosowne pismo? Proszę o poradę!


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Podstawę prawną niniejszej opinii stanowią przepisy Kodeksu cywilnego (K.c.).

 

Artykuł 3 ust. 2 regulaminu Allegro wskazuje na cztery rodzaje aukcji, za pomocą których może być zawarta umowa w ramach portalu. Umowa zostaje zawarta wówczas, kiedy wszystkie jej warunki dojdą do skutku. Moment zawarcia umowy uzależniony jest od trybu, w jakim sprzedający zamierza sprzedać produkt. W przypadku wystawienia produktu na sprzedaż w trybie licytacji umowa zostaje zawarta w chwili przybicia. W trybie ofertowym (określanym mianem „kup teraz”) – umowa zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia przez kupującego skorzystania z opcji „kup teraz”, o czym sprzedający jest automatycznie powiadamiany. Jak wynika z art. 7 ust. 2 zd. 2 regulaminu Allegro po zawarciu umowy dalszy tok postępowania kontrahentów wynika z obowiązujących przepisów prawa. Zgodnie z postanowieniami Kodeksu cywilnego umowa sprzedaży jest umową wzajemną, odpłatną, konsensualną, a także zobowiązującą, przy czym jednocześnie może wywołać skutki rozporządzające. Co do zasady umowę sprzedaży zawiera się w formie dowolnej, ale niekiedy przepisy wymagają formy szczególnej np. aktu notarialnego (dot. nieruchomości).

 

W pierwszej kolejności w Pana przypadku koniecznym byłoby powoływanie się na treść art. 65 K.c., zgodnie z którym oświadczenie woli należy tak tłumaczyć, jak tego wymagają okoliczności, w których złożone zostało, zasady współżycia społecznego oraz ustalone zwyczaje. W umowach należy raczej badać, jaki był zgodny zamiar stron i cel umowy, aniżeli opierać się na jej dosłownym brzmieniu.

 

Drugim argumentem przemawiającym na Pana korzyść jest możliwość powołania się na błąd w rozumieniu art. 84 K.c. W razie błędu co do treści czynności prawnej można uchylić się od skutków prawnych swego oświadczenia woli. Jeżeli jednak oświadczenie woli było złożone innej osobie, uchylenie się od jego skutków prawnych dopuszczalne jest tylko wtedy, gdy błąd został wywołany przez tę osobę, chociażby bez jej winy, albo gdy wiedziała ona o błędzie lub mogła z łatwością błąd zauważyć; ograniczenie to nie dotyczy czynności prawnej nieodpłatnej. Można powoływać się tylko na błąd uzasadniający przypuszczenie, że gdyby składający oświadczenie woli nie działał pod wpływem błędu i oceniał sprawę rozsądnie, nie złożyłby oświadczenia tej treści (błąd istotny).

 

Podkreślić należy jednak, iż uchylenie się od skutków prawnych nie jest dopuszczalne w każdym przypadku. Przesłanki warunkujące możliwość uchylenia się od skutków prawnych oświadczenia woli złożonego pod wpływem błędu określa art. 84 K.c. Wykładnia ww. przepisu wskazuje, iż wszystkie określone w nim przesłanki muszą występować kumulatywnie. Pierwszą przesłanką jest, iż błąd musi dotyczyć treści umowy sprzedaży. Mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny, powyższe nie budzi wątpliwości. Druga przesłanka wskazuje, iż błąd musi być istotny. Cena podana na aukcji internetowej jest elementem istotnym każdej umowy sprzedaży, a zatem powyższe także nie budzi wątpliwości Trzecia przesłanka wskazuje, iż uchylenie się od jego skutków prawnych dopuszczalne jest tylko wtedy, gdy błąd został wywołany przez tę osobę, chociażby bez jej winy.

 

Z pewnością gdyby Pan wiedział, jaką kwotę wpisał, albo w jaki sposób kupujący zinterpretuje Pana ofertę, nie wprowadziłby do systemu ogólnopolskiego oferty sprzedaży nieruchomości na warunkach wskazanych w ofercie. Zgodnie z art. 84 § 1 K.c. jeśli oświadczenie woli było złożone innej osobie, uchylenie się od jego skutków prawnych dopuszczalne jest tylko wtedy, gdy błąd został wywołany przez tę osobę, chociażby bez jej winy, albo gdy wiedziała ona o błędzie lub mogła z łatwością błąd zauważyć. Ustalenie ceny w wymiarze odpowiednio niższym w porównaniu do rzeczywistej wartości stanowi w mojej ocenie błąd, który kupujący mógł z łatwością dostrzec. Można jednak próbować wykazać, że kupujący winien się domyślić, że Pan pomylił się w cenie. Ustawodawca określił to mianem kupujący „mógł z łatwością błąd zauważyć”. Przesłanka ta odnosi się do wiedzy kupującego i obejmuje możliwość łatwego zauważania błędu. W powyższych sytuacjach wskazać należy, iż kupujący nie dotrzymał należytej staranności przy wyborze oferty. Jeżeli bowiem z zasad współżycia społecznego wynikało, iż podana cena nie może odpowiadać cenie całej nieruchomości, lecz wskazuje na cenę za metr kwadratowy zasadna jest próba wykazania, że kupujący wiedział lub winien domyślić się, iż błąd został popełniony.

 

Ze względu na przedmiotowy stan faktyczny niezwykle istotny jest fakt, czy umowa zostanie zakwalifikowana jako odpłatna, czy też nie. Powyższe będzie miało ogromne znaczenia z punktu widzenia praw osoby, która teoretycznie dokonała zakupu Pańskiej nieruchomości. Ustawodawca w art. 84 § 1 wskazał, iż ograniczenie to nie dotyczy czynności prawnej nieodpłatnej. W literaturze przedmiotu prawa cywilnego spotkać można się z wykładnią celowościową i funkcjonalną tego przepisu, albowiem decydujące znaczenie ma efekt ekonomiczny, a nie dosłowne znaczenie literalne. Innymi słowy, jeżeli przedmiotem aukcji jest przedmiot o dużej wartości, w omawianym przypadku jest to nieruchomość o wartości co najmniej kilkunastokrotnie większej od podanej, wówczas sąd może przyjąć, iż wartość podana jest symboliczna i może być zinterpretowana przez sąd jako czynność nieodpłatna. Wówczas do powołania się na błąd wymagane jest spełnienie dwóch pierwszych przesłanek.

 

Uchylenie się od skutków prawnych oświadczenia woli, które zostało złożone innej osobie pod wpływem błędu lub groźby następuje przez oświadczenie złożone tej osobie na piśmie. Uprawnienie do uchylenia się wygasa: w razie błędu – z upływem roku od jego wykrycia.

 

W przedmiotowej sytuacji termin 1 roku liczony jest od uzyskania informacji od Allegro o zakończeniu aukcji przedmiotu wystawionego na sprzedaż. Umowa sprzedaży nie zostanie zrealizowana tylko wówczas, jeżeli uchylenie się od skutków oświadczenia będzie skuteczne.

 

Koniecznym jest zatem skierowanie do kupującego pisma uchylającego się od skutków prawnych oświadczenia woli. Jeżeli nie zna Pan adresu kupującego, należy pismo takie przesłać w formie elektronicznej.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 5 + osiem =

»Podobne materiały

Niesłuszne zawieszenie konta na Allegro

Jestem sprzedawcą na Allegro (prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą), mieszkam w Anglii. Parę dni temu Allegro nagle zablokowało mi konto (podobno bardzo poważnie naruszyłam regulamin). Dziś konto mi odblokowano i zostałam przeproszona. Allegro naraziło mnie jednak na bardzo duże straty (jed

 

Wydanie towaru niezgodnego z opisem

Zakupiłem na Allegro przez opcję „Kup teraz” traktor. Zgodnie z opisem aukcji i z dodatkowymi zapewnieniami sprzedającego, pojazd miał nowe ogumienie (o wartości kilku tysięcy złotych). Po dokonaniu zakupu sprzedający poinformował mnie, że traktor czeka na odbiór, ale bez nowych kół. Nie

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »