Mamy 11 826 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Odstąpienie od umowy i żądanie zwrotu pieniędzy

Autor: Bogusław Nowakowski • Opublikowane: 27.05.2014

Sklep uznał moją reklamację wersalki. Od tego czasu minęły ponad 4 tygodnie, a ja nadal nie mam nowej wersalki. Podobno czekają na dostawę i w związku z tym zbywają mnie kolejnymi datami. Czy w tej sytuacji mogę odstąpić od umowy i żądać zwrotu pieniędzy?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Z opisu wnioskuję, że zakupu dokonała Pani jako osoba fizyczna i skorzystała Pani z prawa do reklamacji według Kodeksu cywilnego (w skrócie K.c.).

 

Znalazła się Pani w sytuacji, w której sprzedający oświadczył gotowość natychmiastowej wymiany na inną wersalkę (bez wad).

 

Wskazano nawet termin – niestety nie został on dotrzymany przez sprzedającego. Sprzedający wyznacza tylko kolejne terminy.

 

Według K.c. jako kupujący może Pani:

 

  • od umowy odstąpić albo
  • żądać obniżenia ceny.

 

Jednakże Pani jako kupujący nie może od umowy odstąpić, jeżeli sprzedawca niezwłocznie wymieni rzecz wadliwą na rzecz wolną od wad albo niezwłocznie wady usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona przez sprzedawcę lub naprawiana, chyba że wady są nieistotne.

 

Zasady te wynikają z art. 560 K.c.:

 

„§ 1. Jeżeli rzecz sprzedana ma wady, kupujący może od umowy odstąpić albo żądać obniżenia ceny. Jednakże kupujący nie może od umowy odstąpić, jeżeli sprzedawca niezwłocznie wymieni rzecz wadliwą na rzecz wolną od wad albo niezwłocznie wady usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona przez sprzedawcę lub naprawiana, chyba że wady są nieistotne.

 

§ 2. Jeżeli kupujący odstępuje od umowy z powodu wady rzeczy sprzedanej, strony powinny sobie nawzajem zwrócić otrzymane świadczenia według przepisów o odstąpieniu od umowy wzajemnej.

 

§ 3. Jeżeli kupujący żąda obniżenia ceny z powodu wady rzeczy sprzedanej, obniżenie powinno nastąpić w takim stosunku, w jakim wartość rzeczy wolnej od wad pozostaje do jej wartości obliczonej z uwzględnieniem istniejących wad.

 

§ 4. Jeżeli sprzedawca dokonał wymiany, powinien pokryć także związane z tym koszty, jakie poniósł kupujący”.

 

Żądanie zwrotu pieniędzy związane jest z odstąpieniem od umowy.

 

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz żądanie zwrotu pieniędzy powinno być złożone sprzedawcy w formie pisemnej ze wskazaniem rachunku dla dokonania wpłaty oraz terminu jej dokonania.

 

Upłynął już termin wskazany przez sprzedającego (okres oczekiwania jest dłuższy niż 14 dni), a Pani nadal nie otrzymała wersalki. Obecnie może Pani od umowy odstąpić i zażądać zwrotu świadczenia wzajemnego w postaci zapłaconej ceny. Niezależnie od tego może Pani zażądać odszkodowania na zasadach ogólnych. Według art. 566 K.c.:

 

„§ 1. Jeżeli z powodu wady fizycznej rzeczy sprzedanej kupujący odstępuje od umowy albo żąda obniżenia ceny, może on żądać naprawienia szkody poniesionej wskutek istnienia wady, chyba że szkoda jest następstwem okoliczności, za które sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności. W ostatnim wypadku kupujący może żądać tylko naprawienia szkody, którą poniósł przez to, że zawarł umowę, nie wiedząc o istnieniu wady; w szczególności może żądać zwrotu kosztów zawarcia umowy, kosztów odebrania, przewozu, przechowania i ubezpieczenia rzeczy oraz zwrotu dokonanych nakładów w takim zakresie, w jakim nie odniósł korzyści z tych nakładów.

 

§ 2. Przepisy powyższe stosuje się odpowiednio, gdy kupujący żąda dostarczenia rzeczy wolnych od wad zamiast rzeczy wadliwych albo usunięcia wady przez sprzedawcę”.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • IX + zero =
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

Poduszki