.
Mamy 12 973 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Odsiedzenie części kary więzienia

Autor: Marek Gola • Opublikowane: 31.03.2016

Za kilka dni mija okres 15 lat od skazania mnie na 4,5 roku pozbawienia wolności, z czego odsiedziałem 1,5 roku. W tej chwili przebywam na wolności ze względu na ciężka chorobę. Czy odsiedziane około 1,5 roku wstrzymuje okres przedawnienia?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Podstawę prawną niniejszej opinii stanowią przepisy Kodeksu karnego zwanego dalej K.k.

 

Istotne jest, czy wykonywanie kary pozbawienia wolności – 3 lat – ma wpływ na 15-letni termin przewidziany w art. 103 § 1 pkt 2 K.k.

 

Stanowisko zarówno doktryny, jak i orzecznictwa w tej materii nie jest jednolite. Z jednej strony wskazuje się bowiem, że terminy przedawnienia mają charakter bezwzględny, tzn. nie ulegają one przerwie ani ze względów faktycznych, ani też prawnych, i oznacza to, że po ich upływie kara nie może być już wykonana.

 

Jednocześnie podkreśla się, iż „termin przedawnienia wykonania kary pozbawienia wolności biegnie od uprawomocnienia się wyroku skazującego, niezależnie od tego, czy w późniejszym okresie zapadły orzeczenia modyfikujące jej wymiar” – uchwała Sądu Najwyższego z dnia 25 marca 2003 r., sygn. akt I KZP 4/03.

 

Nadto istotne znaczenie dla Pana ma pogląd, zgodnie z którym „trafne i wciąż aktualne jest stanowisko zaprezentowane przez SN w uchwale z dnia 18 lipca 1996 r., sygn. akt I KZP 11/96, OSNKW 1996, nr 9–10, poz. 53, stwierdzające, że przedawnienie wykonania kary nie biegnie w czasie jej wykonywania (odbywania)” (M. Mozgawa, Komentarz do art. 103 Kodeksu karnego, 2014.09.01).

 

Powyższy pogląd pozostaje jednak w sprzeczności z poglądem Sądu Najwyższego wyrażonym w uchwale 7 sędziów z dnia 21 grudnia 1976 r., sygn. akt VII KZP 18/76, zgodnie z którym „przedawnienie wykonania kary biegnie również w czasie jej odbywania”, a swoje stanowisko w tym przedmiocie uzasadnił między innymi tym, że „wobec braku wyraźnego w tej kwestii przepisu regulującego tę kwestię odmiennie – należy przyjąć, że przedawnienie wykonania kary (art. 107 K.k.) biegnie również w czasie jej wykonywania (odbywania)”.

 

Mając na uwadze powyższe rozbieżności, a także rozdźwięk w samej doktrynie, nie sposób udzielić Panu jednoznacznej opinii, albowiem jak sam Pan widzi, powyższe zagadnienie budzi zastrzeżenia. W mojej ocenie z daleko posuniętej ostrożności winien Pan 3-letni okres wykonywania kary pozbawienia wolności doliczyć do 15 lat.

 

Dla pełnego zobrazowania sprawy w załączeniu przesyłam uchwałę Sądu Najwyższego z dnia 18 lipca 1996 r., sygn. akt I KZP 11/96, w której uzasadnieniu bardzo obszernie opisano problem.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 5 + II =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl