.
Mamy 12 389 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Jakie karne odsetki za nieterminowe przelewy za faktury?

Autor: Dariusz Kostyra • Opublikowane: 13.03.2008

Prowadzę działalność gospodarczą i świadczę usługi głównie dla jednej, bardzo dużej firmy. Problem polega na tym, że należność za wykonane czynności często otrzymuję nieterminowo. W umowie jest zapis, że przelew na moje konto ma być dokonany w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury, a bardzo często dostaję go po 2-3 miesiącach. Czy w tej sytuacji mogę naliczyć tej firmie jakieś karne odsetki? Jeśli tak, to jakie? Dodam, że w umowie jest mowa tylko o terminie płatności, o odsetkach nic nie jest wspomniane.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Niniejsza kwestia została uregulowana w ustawie o terminach zapłaty w transakcjach handlowych z 12 czerwca 2003 r.

 

Transakcją handlową, w rozumieniu ustawy, jest umowa, której przedmiotem jest odpłatne dostarczenie towaru lub odpłatne świadczenie usług, jeżeli strony tej umowy zawierają ją w związku z wykonywaną przez siebie działalnością gospodarczą lub zawodową.

 

Zgodnie z brzmieniem art. 7 wspomnianej ustawy: „Jeżeli dłużnik, w terminie określonym w umowie albo wezwaniu, o którym mowa w art. 6 ust. 2, nie dokona zapłaty na rzecz wierzyciela, który spełnił określone w umowie świadczenie niepieniężne, wierzycielowi przysługują, bez odrębnego wezwania, odsetki w wysokości odsetek za zwłokę, określanej na podstawie art. 56 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.), chyba że strony uzgodniły wyższe odsetki, za okres od dnia wymagalności świadczenia pieniężnego do dnia zapłaty.” W Pana przypadku za termin zapłaty należy uznać datę zapłaty wskazaną na fakturze.

 

Od 28 lutego 2008 roku wysokość odsetek, o których mowa w ustawie, została określona na 14% w stosunku rocznym.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 6 plus sześć =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »