Mamy 10 755 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Odsetki za zwłokę

Autor: Tadeusz M. Nycz • Opublikowane: 04.10.2007

W artykule omówiono zagadnienia dotyczące uprawnień pracownika do odsetek za zwłokę należnych z tytułu nieterminowego wypłacania przez pracodawcę wynagrodzenia za pracę.

Tadeusz M. Nycz

»Wybrane opinie klientów

Rewelacja!!! Wszystko bardzo klarownie wytłumaczone. Korzystałem z usług nie jednego prawnika, ale tak przygotowane pismo i objaśnienia jakie otrzymałem wprawiło mnie w zdumienie. Wszystko na najwyższym poziomie!!! Polecam serdecznie i dziękuję całemu zespołowi ePorady24, a w szczególności Panu Karolowi Jokielowi.
Zbyszek
Żadna opinia nie wyrazi mojej wdzięczności dla zespołu ePorady. Moja sprawa wydawała mi się tak skomplikowana, że nie do rozwiązania. Nie wiedziałem, od której strony ją zacząć. Szperając w internecie, natrafiłem na ePorady i okazało się, że moją sprawę można zacząć od strony, której absolutnie bym się nie spodziewał.
Jestem bardzo zadowolony z obrotu sprawy, która mnie dotyczy. Z tak znikomych danych, które przekazałem, otrzymałem pismo tak profesjonalnie napisane, jakby zespół ePorady był moim bardzo dobrym znajomym i znał mój problem tak dobrze jak ja. Dziękuję bardzo i będę polecał wszystkim korzystanie z waszych usług.
Henryk
Bardzo, bardzo dziękuję!!! W ciągu dwóch dni otrzymałam więcej wiadomości na temat mojej sprawy niż w ciągu 2 miesięcy od dwóch adwokatów!!!! Do tej pory dowiadywałam się tylko, jakie prawa ma osoba, która naraziła mnie na ogromne szkody, i jakie konsekwencje grożą mi, jeżeli nie będę respektować tych praw. Nawet odpowiedź na dodatkowe pytanie nastąpiła szybciej i była bardziej wyczerpująca niż trwająca od tygodnia dyskusja na ten temat z moim pełnomocnikiem (teraz byłym). O kosztach nie mówiąc. BARDZO POLECAM!!!
Małgorzata
Widziałem już wiele pozwów, ale sporządzony przez prawnika z eporady24.pl jest prawdziwym majstersztykiem i wyrazem profesjonalizmu. Jasno, konkretnie, przy minimum słów, maksimum treści. Do tego relacja jakości do ceny również znajduje swoje uzasadnienie. Z pełnym przekonaniem wygranej sprawy zanoszę pozew do sądu. Nikomu nie należy życzyć sądowych spraw, ale gdyby zaszła potrzeba, z pełnym przekonaniem mogę polecić eporady24.pl.
Jacek
Powiem tak: cuda załatwiane są od ręki! Na sprawie w sądzie sędzina była zaskoczona tak profesjonalnym i rzeczowym przygotowaniem, a wszystko dzięki ePorady24! Zakończyłem sprawę i wygrałem!!!! Polecam ten serwis i serdecznie dziękuję. Tak sprawnej obsługi mógłby pozazdrościć każdy inny serwis! Prawnicy są na najwyższym poziomie!!! Polecam z całego serca!!!
Zbyszek

Pracodawca, który spóźnia się z wypłatą wynagrodzenia za pracę lub wypłatą innego świadczenia należnego ze stosunku pracy, jest obowiązany na żądanie pracownika:

  • zapłacić odsetki za zwłokę, oraz
  • zapłacić odszkodowanie, jeśli pracownik wykaże poniesioną szkodę.

 

Roszczenie o odsetki z tytułu wypłacenia z opóźnieniem wynagrodzenia za pracę jest ściśle związane ze stosunkiem pracy, gdyż dotyczy odpowiedzialności pracodawcy za niewykonanie wynikającego z art. 86 K.p. obowiązku wypłacenia wynagrodzenia w miejscu oraz terminie określonym w regulaminie pracy (lub w innych przepisach prawa pracy) i powinno być uwzględnione przez sąd pracy, nawet gdyby pracownik tego roszczenia nie zgłosił (art. 4771 § 1 K.p.c.).

 

Zasada ta znajduje zastosowanie do wynagrodzenia za pracę w strukturze wszy­stkich jego składników (zob. wyrok SN z dnia 21.07.1994 r. I PRN 42/94, OSNPiUS z 1994 r. Nr 12, poz. 192).

 

Od innych roszczeń pieniężnych wynikających ze stosunku pracy (np. odprawy rentowej lub emerytalnej), a dochodzonych przed sądem, pracownik może żądać od pracodawcy wypłacenia odsetek za zwłokę, na zasadach ogólnych przewidzianych w Kodeksie cywilnym.

 

Zgodnie z art. 481 § 1 K.c., jeżeli dłużnik opóźnia się ze spełnieniem świadczenia pieniężnego, wierzyciel może żądać odsetek za czas opóźnienia, chociażby nie poniósł żadnej szkody i chociażby opóźnienie było następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi.

 

Wysokość odsetek za zwłokę może być ustalona w treści umowy o pracę. W razie braku takiego postanowienia, przysługują odsetki ustawowe. Od dnia 15 października 2005 r. odsetki ustawowe wynoszą 11,25% w skali rocznej, Dz. U. Nr 201, poz. 1662.

 

Spóźnioną wypłatę składników należnego wynagrodzenia za pracę, pracownik może zarachować w pierwszej kolejności na zaspokojenie związanych z długiem pracodawcy zaległych odsetek - art. 451 § 1 zdanie drugie K.c. w związku z art. 300 K.p., (por. wyrok SN z 7.05.1998 r., I PKN 88/98, OSNP 1999/9/306).

 

Wyrok ten ma bardzo istotne znaczenie praktyczne, ponieważ pozwala na to, aby poszkodowany pracownik, po otrzymaniu opóźnionego wynagrodzenia za pracę, od razu dokonał jego zaliczenia w części na poczet należnych mu odsetek za zwłokę, co spowoduje ten skutek, że pracodawca nie będzie zwolniony z obowiązku wypłacenia części tego wynagrodzenia, która została zarachowana na poczet należnych odsetek za zwłokę.

 

Istotne znaczenie w kwestii odsetek za zwłokę posiada ten fakt, czy pracownik chce żądać odsetek za zwłokę. Jeżeli bowiem pracodawca pozostaje w zwłoce z wypłatą wynagrodzenia za pracę, to nie ma żadnych wątpliwości co do tego, że odsetki są należne pracownikowi, ponieważ przepisy nie uzależniają ich wypłacenia od jakichkolwiek okoliczności poza samym faktem opóźnienia wypłaty wynagrodzenia choćby o jeden dzień.

 

Odsetki z tytułu opóźnienia w wypłacie wynagrodzenia zapracę przysługują pracownikowi za czas opóźnienia także w części, od której pracodawca odprowadził składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych (por. uchwałę SN z 19 września 2002 r. III PZP 18/02, OSNP 2003/9/214)

 

Nie ma także żadnego znaczenia przyczyna opóźnienia, za którą może nawet pracodawca nie ponosić odpowiedzialności, jednakże odsetki musi zapłacić, gdyż wynika to z zasady ryzyka podmiotu zatrudniającego.

 

Nieprawidłowe są, wobec tego, twierdzenia pracodawców, którzy wypłacają pracownikom z opóźnieniem wynagrodzenie za pracę a w sprawie należnych odsetek kierują pracownika do sądu pracy. W istocie bowiem, w sprawie odsetek za zwłokę nie ma między stronami żadnego sporu, jeżeli sam fakt opóźnienia w wypłacie wynagrodzenia jest oczywisty.

 

Kolejny problem z tym związany to rola inspektora pracy. Panuje błędne przekonanie, że inspektor pracy nie jest uprawniony do kierowania do pracodawcy wystąpienia, czy też wydawania nakazu płatniczego w sprawie należnych pracownikom odsetek za zwłokę.

 

Jest to twierdzenie z gruntu fałszywe. Inspektor pracy jest w pełni uprawniony do realizowania takich działań, jednakże nie z urzędu, ale na wniosek zainteresowanego pracownika.

 

Jeżeli inspektor pracy ustali w wyniku kontroli w sposób bezsporny, że pracodawca wypłacił pracownikowi wynagrodzenie za pracę z 30 dniowym opóźnieniem i pracownik żąda z tego tytułu odsetek za zwłokę, to taka sytuacja uprawnia inspektora pracy do wydania nakazu wypłacenia tych odsetek za zwłokę.

 

Nieterminowe wypłacenie pracownikowi wynagrodzeniaza prace lub innego świadczenia przysługującego pracownikowi ze stosunku pracy wyczerpuje znamiona wykroczenia przeciwko prawom pracownika z art. 282 § 1 pkt 1 K.p. zagrożonego kara grzywny do 5.000.- zł.

 

W tych sprawach oskarżycielem publicznym jest inspektor pracy, który może nałożyć mandat karny do wysokości 1.000.- zł. lub skierować wniosek o ukaranie do sądu grodzkiego.Stan prawny obowiązujący na dzień 04.10.2007

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • dziesięć minus I =

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »