Mamy 11 050 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Odrzucić czy nie odrzucać spadku?

Autor: Katarzyna Nosal • Opublikowane: 05.07.2019

Zmarł mój bratanek - syn mojego brata. Rodzina w postaci: brat, jego żona, dzieci, dziadkowie udali się do notariusza i odrzucili spadek notarialnie. To samo również proponowali mi i mojemu trzeciemu bratu, lecz my tego nie zrobiliśmy. Okazało się, że babcia zapisała wnukowi mieszkanie, a tak jak wspomniałem, ojciec i pozostałe wymienione osoby włącznie z babcią odrzuciły spadek po zmarłym w obawie, że mógł zaciągnąć jakieś pożyczki. Czy mam odrzucić spadek i na kogo przejdzie mieszkanie, czy nie odrzucać spadku, ale jakie konsekwencje finansowe poniosę, gdy zmarły miał zobowiązania finansowe?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Odrzucić czy nie odrzucać spadku?

Fot. Fotolia

Dziedziczenie ustawowe następuje w określonej kolejności grup dziedziczenia i według określonych zasad wstępowania w miejsce wcześniejszych spadkobierców. 

 

Zgodnie z art. 1020 Kodeksu cywilnego „spadkobierca, który spadek odrzucił, zostaje wyłączony od dziedziczenia, tak jakby nie dożył otwarcia spadku. W tej sytuacji, zgodnie z inną reguła, wyrażoną w art. 931 par. 2 Kc ,jeżeli dziecko spadkodawcy nie dożyło otwarcia spadku, udział spadkowy, który by mu przypadał, przypada jego dzieciom w częściach równych. Przepis ten stosuje się odpowiednio do dalszych zstępnych”.

 

Reguł tych jest wiele, spróbujmy je przeanalizować dokładnie na Pana przykładzie. Bratanek w chwili śmierci nie miał dzieci i żony (tak wynika z opisu). Zgodnie z art. 932 § 3 i 4 w braku zstępnych i małżonka spadkodawcy cały spadek przypada jego rodzicom w częściach równych. Rodzice spadek odrzucili, więc tak, jakby nie dożyli otwarcia spadku. Jeżeli jedno z rodziców spadkodawcy nie dożyło otwarcia spadku, udział spadkowy, który by mu przypadał, przypada rodzeństwu spadkodawcy w częściach równych.

 

Rodzeństwo odrzuciło spadek, czyli dla prawa nie dożyło jego otwarcia. Nie ma informacji, czy rodzeństwo spadkodawcy ma dzieci, ale zakładam, że nie ma albo odrzucą spadek. 

 

Kolejnymi do dziedziczenia są zatem dziadkowie spadkodawcy. Zgodnie z art. 934 w braku zstępnych, małżonka, rodziców, rodzeństwa i zstępnych rodzeństwa spadkodawcy cały spadek przypada dziadkom spadkodawcy; dziedziczą oni w częściach równych. Niestety art. 934 § 2 wprowadza zamieszanie, ponieważ stanowi, że jeżeli któreś z dziadków spadkodawcy nie dożyło otwarcia spadku, udział spadkowy, który by mu przypadał, przypada jego zstępnym. Podział tego udziału następuje według zasad, które dotyczą podziału spadku między zstępnych spadkodawcy. Skoro babcia spadek odrzuciła, to w jej miejsce wejdą zstępni, czyli w tym miejscu Pan.

 

Cytowany przeze mnie artykuł nie dotyczy tylko bezpośrednich zstępnych dziadków, ale także dalszych zstępnych, czyli dzieci Pana. Tak wywnioskował Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 24 października 2013 r. (sygn. akt IV CSK 69/13): „Pojęcie »zstępni« zawarte w art. 934 § 2 KC obejmuje zarówno dzieci dziadków, jak i ich dalszych zstępnych, jeżeli dziecko nie dożyło otwarcia spadku”.

 

Zgodnie z art. 935 w braku małżonka spadkodawcy, jego krewnych i dzieci małżonka spadkodawcy, powołanych do dziedziczenia z ustawy, spadek przypada gminie ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy jako spadkobiercy ustawowemu. Jeśli więc Pan i zstępni odrzucicie spadek, wówczas spadek przejmie gmina.

 

Nie jestem pewna, co w Pana rozumieniu znaczy: „babcia zapisała wnukowi mieszkanie”. Jeśli chodzi tu o spadek po babci i testament, to skoro babcia żyje, a zmarł jej spadkobierca, rozrządzenie testamentowe nie będzie skuteczne. Zatem na chwilę obecną po bratanku nie będzie żadnego majątku w aktywach. Będą jedynie długi. Jeżeli babcia już przepisała własność mieszkania na wnuka, to, owszem, wchodzi ono w skład spadku. W tej sytuacji oprócz mieszkania mamy długi. Spadkobiercy odpowiadają za długi spadkodawcy, także swoim majątkiem. Różnica dotyczy wysokości tej odpowiedzialności.

 

Spadkobierca może bądź przyjąć spadek bez ograniczenia odpowiedzialności za długi (przyjęcie proste), bądź przyjąć spadek z ograniczeniem tej odpowiedzialności (przyjęcie z dobrodziejstwem inwentarza), bądź też spadek odrzucić.

 

Zgodnie z art. 1031 Kodeksu cywilnego w razie prostego przyjęcia spadku spadkobierca ponosi odpowiedzialność za długi spadkowe bez ograniczenia. W razie przyjęcia spadku z dobrodziejstwem inwentarza spadkobierca ponosi odpowiedzialność za długi spadkowe tylko do wartości ustalonego w wykazie inwentarza albo spisie inwentarza stanu czynnego spadku. Oznacza to, że spadkobierca taki nie odpowiada tym mieszkaniem ale do jego wartości. Czyli wierzyciel może się domagać od spadkobiercy zapłaty długu, z jego (spadkobiercy) majątku, nie czekając na spieniężenie majątku spadkodawcy, przy czym zapłata ta jest ograniczona w wysokości do wartości tego, co na plusie zostawił spadkodawca.

 

To Pan musi ocenić, czy opłaca się Panu przyjąć spadek, czy w razie braku możliwości spieniężenia mieszkania jest Pan w stanie pokryć długi bratanka. W tym celu warto sporządzić wykaz inwentarza, który obejmie aktywa i pasywa bratanka. Nie jestem w stanie podpowiedzieć Panu, co zrobić. Tutaj decyzję musi podjąć Pan, uwzględniając informacje, które przekazałam.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • osiem + siedem =

»Podobne materiały

Spadek po macosze, która była bezdzietna – czy należy się pasierbicy?

Chciałabym wiedzieć, czy po macosze, czyli drugiej żonie mojego ojca, która niedawno zmarła, należy mi się spadek? Macocha nie miała własnych dzieci.

 

Macocha, która nie przysposobiła pasierba – czy dziedziczy po jego śmierci?

Kto dziedziczy po zmarłym, który nie miał dzieci, żony, rodzeństwa ani rodziców? Żyjący krewni to: macocha, która nigdy nie przysposobiła zmarłego (czy ona dziedziczy po swoim pasierbie?), wujek (brat ojca zmarłego), kuzynostwo zmarłego (dzieci rodzeństwa jego rodziców).

 

Kupno praw spadkowych

Jestem zainteresowany zakupem od spadkobierców ustawowych praw i roszczeń do części nieruchomości położonej w Warszawie objętej działaniem dekretu z 26 października 1945 r. (Dz. U. Nr 50, poz. 279). Czy można nabyć taką nieruchomość, a jeśli tak, to jakie dokumenty będą wymagane do sporządzenia

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »