Mamy 11 279 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Odrzucenie spadku w Szwajcarii

Autor: Marek Gola • Opublikowane: 12.07.2016

Mieszkam w Szwajcarii. Jak mogę w imieniu moich dzieci odrzucić spadek po krewnym w Polsce? Prawdopodobnie spadek zawiera długi. Moja mama już odrzuciła spadek, teraz pora na mnie. W Szwajcarii nie ma sądów rodzinnych. Czy mój mąż (Szwajcar) też musi składać jakieś papiery?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Dla potrzeb niniejszego postępowania przyjmuję, że dzieci mają obywatelstwo polskie i szwajcarskie.

 

W pierwszej kolejności wskazać, że wniosek może Pani wraz ojcem dziecka złożyć wspólnie, wówczas występujecie Państwo jako wnioskodawcy i musicie się podpisywać pod każdym dokumentów wspólnie. Druga sytuacja to, taka kiedy Pani jest wnioskodawcą, a ojciec dziecka jest uczestnikiem postępowania. W przypadku wystąpienie drugiej sytuacji pod wnioskiem podpis składa tylko Pani, a ojciec dziecka w odpowiedzi na wniosek przychyla się do Pani stanowiska. Z uwagi na fakt, iż osoba ta nie włada jeżykiem polskim, jego stanowisko wymaga musi być przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego. W mojej ocenie dobrze byłoby, gdyby wniosek złożyła Pani i mąż, przy czym mąż podpisał by Pani pełnomocnictwo, by na sprawach to Pani go reprezentowała, wówczas stanowisko będzie jednolite, a i problemów będzie mniej.

 

Gdyby zdecydowała się Pani na drugą opcję, wówczas do wniosku o zezwolenie na dokonanie czynności przekraczających zakres zarządu majątkiem dziecka musiałaby Pani dołączyć odpis wniosku wraz z załącznikami dla ojca dziecka. Sąd doręczyłby ojcu dziecka ten wniosek i prosiłby go o zajęcie stanowisko. Wybór drugiej opcji przyczyni się do wydłużenia czasu, albowiem sąd będzie zmuszony doręczyć ojcu dziecka odpis wniosku wraz z załącznikami, a to z kolei spowoduje, że cała sprawa wydłuży się o co najmniej 2–3 miesiące. Jeżeli zamieszkuje Pani wraz z ojcem dziecka i ojciec dziecka ma świadomość występującej sytuacji, zasadne jest skierowanie do sądu wniosku przez Państwa wspólnie, bowiem to ułatwi i przyspieszy postępowanie.

 

Wnioski dla każdego z dziecka powinny być osobne, z jednoczesnym żądaniem połączenia spraw do jednego postępowania, a to choćby z uwagi na fakt Państwa zamieszkiwania w Szwajcarii, co wiąże się nie tylko z kosztami, ale i trudnościami logistycznymi.

 

Zgodnie z art. 1012 Kodeksu cywilnego spadkobierca może bądź przyjąć spadek bez ograniczenia odpowiedzialności za długi (przyjęcie proste), bądź przyjąć spadek z ograniczeniem tej odpowiedzialności (przyjęcie z dobrodziejstwem inwentarza), bądź też spadek odrzucić. Jak wynika z powyższego, sposób przyjęcia spadku ma ogromne znaczenia dla późniejszej odpowiedzialności za długi pozostawione przez spadkodawców/spadkodawcę.

 

Oświadczenie o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku może być złożone w ciągu sześciu miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tytule swego powołania. Brak oświadczenia spadkobiercy w powyższym terminie jest jednoznaczny z prostym przyjęciem spadku. Jednakże gdy spadkobiercą jest osoba nie mająca pełnej zdolności do czynności prawnych albo osoba, co do której istnieje podstawa do jej całkowitego ubezwłasnowolnienia, albo osoba prawna, brak oświadczenia spadkobiercy w terminie jest jednoznaczny z przyjęciem spadku z dobrodziejstwem inwentarza.

 

Opłata sądowa od wniosku wynosi 40 zł. Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające chęć odrzucenia spadku.

 

Od momentu wniesienia wniosku czas na odrzucenie spadku ulega zawieszeniu, co potwierdził Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 20 listopada 2013 r., sygn. akt I CSK 329/13, w którego tezie wskazano, że „złożenie wniosku o zezwolenie na odrzucenie spadku w imieniu małoletniego powoduje zawieszenie – na czas trwania postępowania – biegu terminu określonego w art. 1015 § 1 k.c.”

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 9 - trzy =

»Podobne materiały

Czy będę musiał spłacać kredyt zaciągnięty przez nieżyjącego ojca?

Mój ojciec zmarł w 2001 roku. Mam dwóch braci – jeden z nich jeszcze za życia taty przejął dom (ja i drugi brat nie dostaliśmy nic). Podobno pozostał jakiś kredyt zaciągnięty przez ojca (na dom) – właśnie dowiedzieliśmy się, że ktoś poszukuje naszych adresów i kont bankowych, aby odebrać

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »