Mamy 11 826 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Odrzucenie a przyjęcie spadku

Autor: Łukasz Drzewiecki • Opublikowane: 21.10.2013

Spadkobierca powołany do spadku nie ma obowiązku jego przyjmowania. Może go odrzucić w terminie sześciu miesięcy od dnia, w którym dowiedział się o tym, że spadek mu się należy. Może również przyjąć spadek z ograniczeniem odpowiedzialności za długi.Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Termin do złożenia oświadczenia o odrzuceniu lub przyjęciu spadku

 

Zgodnie z art. 1015 § 1 Kodeksu cywilnego1 oświadczenie o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku może być złożone w ciągu sześciu miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tym, że jest powołany spadku. Bieg tego terminu może się rozpoczynać w różnym czasie. Przy dziedziczeniu ustawowym będzie to najczęściej chwila, w której spadkobierca dowiedział się o śmierci spadkodawcy. Natomiast przy dziedziczeniu testamentowym – chwila, w której spadkobierca dowiedział się o istnieniu testamentu, w którym powołany jest do spadkobrania.

 

Proste przyjęcie spadku

 

Proste przyjęcie spadku oznacza przyjęcie całego spadku, bez ograniczenia odpowiedzialności za długi. Oświadczenie o przyjęciu spadku wprost spadkobierca powinien składać tylko w przypadku, gdy dokładnie zna sytuację majątkową, w jakiej spadkodawca znajdował się przed śmiercią, ponieważ po takim przyjęciu spadku odpowiada on za ewentualne długi spadkodawcy bez ograniczenia. Proste przyjęcie spadku może więc spowodować, że odziedziczone długi przewyższą wartość majątku otrzymanego po zmarłym spadkodawcy.

 

Przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza

 

Spadkobierca nie jest jednak zmuszony do przyjmowania spadku wprost. Może on przyjąć spadek z ograniczeniem odpowiedzialności za długi (z dobrodziejstwem inwentarza). W przypadku przyjęcia spadku w ten sposób, osoba, która dziedziczy po zmarłym, będzie odpowiadać za jego ewentualne długi jedynie w wysokości nie większej niż wartość odziedziczonego w spadku majątku. Minusem przyjęcia spadku w ten sposób jest konieczność poniesienia dodatkowych kosztów. Spisu inwentarza dokonać musi bowiem komornik, który za tę usługę pobiera opłatę w wysokości 10% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego za każdą rozpoczętą godzinę pracy (należność, która ma być zapłacona komornikowi powiększana jest o podatek od towarów i usług według stawki 23%).

 

Odrzucenie spadku

 

Spadkobierca może również spadek odrzucić. W takim przypadku jest on wyłączony od dziedziczenia, tak jakby nie dożył otwarcia spadku. W pewnych przypadkach w jego miejsce jako spadkobiercy mogą wtedy wstąpić dalsze osoby, np. jego dzieci. Możliwość złożenia oświadczenia o odrzuceniu spadku obwarowana jest sześciomiesięcznym terminem liczonym od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tym, że jest powołany spadku. Niezłożenie oświadczenia o odrzuceniu spadku w wymaganym terminie równoznaczne jest co do zasady z prostym przyjęciem spadku (wyjątkiem od tej zasady jest sytuacja, w której jeden ze spadkobierców przyjął w wymaganym terminie spadek z dobrodziejstwem inwentarza – wtedy uważa się, że także spadkobiercy, którzy nie złożyli w terminie żadnego oświadczenia, również przyjęli spadek z dobrodziejstwem inwentarza).

 

Sposoby złożenia oświadczeń o przyjęciu lub odrzuceniu spadku

 

Oświadczenie o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku można złożyć przed notariuszem lub przed sądem, zarówno przed rozpoczęciem postępowania zmierzającego do wydania postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku, jak i w trakcie tego postępowania. Można je złożyć ustnie lub na piśmie, jednak w tym drugim przypadku wymagana jest forma pisemna z podpisem urzędowo poświadczonym.

 

 

 

 

_____________________________________

1 Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.)


Stan prawny obowiązujący na dzień 21.10.2013


Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • II - dziewięć =

 

»Podobne materiały

 

 

 

 

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

Poduszki