.
Mamy 12 503 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Odrzucenie wniosku o uzasadnienie wyroku w sprawie spadkowej

Autor: Marek Gola • Opublikowane: 07.06.2021 • Zaktualizowane: 07.06.2021

Moje pytanie dotyczy postanowienia sądu rejonowego dotyczącego spadku po zmarłej córce, które jest dla mnie niezrozumiałe i krzywdzące. Córka była panną bezdzietną, miała brata i rodziców (jesteśmy rozwiedzeni). Zmarła przed śmiercią sporządziła 2 listy pożegnalne w formie testamentu, w których zawarła swą ostatnią swoją wolę co do jej majątku. Autentyczność listów była weryfikowana przez prokuraturę i sąd oraz lekarza biegłego, który stwierdził, że córka była w pełni świadoma, gdy listy te pisała. Tymczasem sąd wydał niezgodne z wolą zmarłej postanowienie, a co więcej – niezgodne także z dziedziczeniem ustawowym, jeśli założyć, że testament był nieważny. Na mocy tego postanowienia matka i brat zmarłej otrzymują po 42% udziałów, a ja – ojciec tylko 16%. Z czego to może wynikać? Wnioskowałem do sądu o odpis postanowienia z uzasadnieniem, wniosłem opłatę 100 zł, niestety nie wskazałem, czy sąd ma w całości, czy w części wydać uzasadnienie. To wystarczyło, aby sąd odrzucił mój wniosek. Jestem rozgoryczony całą tą sprawą, tym bardziej, że przez 7 ostatnich lat życia córka mieszkała u mnie, to ja zorganizowałem i opłaciłem jej pogrzeb oraz koszty nagrobka. Czym się kierował sąd, wydając tak niesprawiedliwy wyrok?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Odrzucenie wniosku o uzasadnienie wyroku w sprawie spadkowej

Przywrócenie terminu do uzupełnienia braków formalnych wniosku o uzasadnienie postanowienia sądu

Podstawa prawna: przepisy Kodeksu cywilnego (K.c.) oraz Kodeksu postępowania cywilnego (K.p.c.).

 

Nie mając wglądu do akt niezwykle trudno jest wskazać, czy rozstrzygnięcie jest prawidłowe, czy też nie. Niemniej jednak na Pana miejscu walczyłbym o przywrócenie terminu do uzupełnienia braków. Proszę jednak zapoznać się z aktami postępowania.

 

Pański wniosek o sporządzenie uzasadnienia postanowienia, niezawierający wskazania co do zakresu jego sporządzenia, podlega procedurze sanacyjnej, tj. art. 130 K.p.c., zgodnie z którym – jeżeli pismo procesowe nie może otrzymać prawidłowego biegu wskutek niezachowania warunków formalnych lub jeżeli od pisma nie uiszczono należnej opłaty, przewodniczący wzywa stronę, pod rygorem zwrócenia pisma, do poprawienia, uzupełnienia lub opłacenia go w terminie tygodniowym. Mylne oznaczenie pisma procesowego lub inne oczywiste niedokładności nie stanowią przeszkody do nadania pismu biegu i rozpoznania go w trybie właściwym. Dopiero po bezskutecznym upływie terminu przewodniczący zwraca pismo stronie. Pismo zwrócone nie wywołuje żadnych skutków, jakie ustawa wiąże z wniesieniem pisma procesowego do sądu.

 

Wezwanie do uzupełnienia braków we wniosku o uzasadnienie postanowienia sądu

Tym samym należałoby ustalić, czy sąd wezwał Pana do uzupełnienia braków poprzez wskazanie, w jakim zakresie uzasadnienie ma być sporządzone. Dopiero gdyby takiemu wezwaniu Pan uchybił, względnie gdyby takie wezwanie pozostało bez odpowiedzi, wówczas możliwe jest zwrócenie wniosku o uzasadnienie. Na Pańskim miejscu zamówiłbym zatem akta do czytelni, celem zapoznania się z nimi i ustalenia, czy sąd pominął takie wezwanie, czy też wezwanie wysłał (a jeśli tak, to na jaki adres).

 

Tak jak napisałem na początku, nie jestem w stanie wskazać – bez zapoznania się z uzasadnieniem lub aktami sprawy – czy rozstrzygnięcie sądu było słuszne. Trudno w ogóle zrozumieć podział spadku według udziałów 42% dla dwojga uprawnionych i 16% dla Pana, być może miałoby to wynikać z zestawienia dwóch testamentów, ale to tylko domysły.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 0 - 2 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

odpowiedziprawne.pl