.
Mamy 12 503 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Odrzucenie spadku zapisanego w testamencie

Autor: Katarzyna Bereda • Opublikowane: 26.02.2021 • Zaktualizowane: 26.02.2021

Dzień dobry, zmarła moja babcia i w testamencie zapisała swój dom na jednego ze swoich synów na mnie i na mojego brata (wnuczków). Jej syn dostał 1/2 domu, ja z bratem po 1/4. Babcia miała trójkę dzieci. Wujka, o którym mowa powyżej, naszego ojca oraz córkę. Ani nasz ojciec, ani nasza ciocia nie zostali zawarci w testamencie. Ja z moim bratem postanowiliśmy wystąpić jako reprezentanci naszych rodziców w tej sprawie, bo prawdopodobnie dlatego babcia zapisała w testamencie mnie i mojego brata. Obecnie sytuacja wygląda tak, że córka babci (ciotka) chce wystąpić o zachowek. Wiemy, że przysługuje jej to prawo, ale nie podoba się nam fakt, że będziemy musieli z automatu z naszych kieszeni wypłacić jej gotówkę, zanim sprzedamy dom. Z tego powodu uznaliśmy z moim bratem, wujkiem oraz moim ojcem, aby przeprowadzić sprawę tak, aby w jakiś sposób unieważnić testament i doprowadzić do ustawowego podziału spadku. Oznaczałoby to, że nasz ojciec, ciotka oraz wujek dostaną po 1/3 udziału w spadku i nikt nikomu nie będzie płacił zachowku. A aby dostać pieniądze, dzieci babci będą musiały pracować wspólnie nad sprzedażą domu lub dogadaniem się. 1. Czy jako osoby wyszczególnione w testamencie możemy za trójstronną zgodą unieważnić testament i doprowadzić do ustawowego podziału spadku? 2. Jakie procedury są do tego wymagane? 3. W innej opcji myślimy o przepisaniu udziałów moich i mojego brata na naszego ojca i podtrzymaniu testamentu. Jaka procedura by musiała zajść, żeby było to dla nas możliwe?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Odrzucenie spadku zapisanego w testamencie

Rozporządzenie testamentowe

W pierwszej kolejności chciałabym sprostować, iż rozporządzenie testamentowe nie rozwiąże Państwa problemu, bowiem mylnie przyjmuje się, że w polskim systemie prawnym można dokonywać przysporzenia określonych składników majątkowych za pośrednictwem testamentu – nie można. Sąd, otwierając testament, dokona przeliczenia mienia na udziały, które w dalszym postępowaniu będą istotne przy podziale spadku – który nastąpi już zgodnie z wolą spadkobierców.

Przyrost w dziedziczeniu testamentowym

W dalszej części podnoszę, odpowiadając na Pana pytanie, że zgodnie z treścią art. 965 Kodeksu cywilnego „jeżeli spadkodawca powołał kilku spadkobierców testamentowych, a jeden z nich nie chce lub nie może być spadkobiercą, przeznaczony dla niego udział, w braku odmiennej woli spadkodawcy, przypada pozostałym spadkobiercom testamentowym w stosunku do przypadających im udziałów (przyrost)”.


Przyrost może wystąpić jedynie w wypadku dziedziczenia testamentowego – stąd beneficjentem instytucji przyrostu może być jedynie spadkobierca testamentowy. Dlatego też nie jest dopuszczalne przyjęcie udziału przypadającego spadkobiercy z tytułu przyrostu, a odrzucenie udziału przypadającego mu na podstawie powołania w testamencie. Odrzucenie udziału przysługującego spadkobiercy testamentowemu musi bowiem automatycznie prowadzić do odrzucenia udziału przypadającemu temu spadkobiercy z tytułu przyrostu, nawet jeśli wola spadkobiercy jest odmienna i chciałby przyjąć on jedynie udział przysługujący mu z tytułu przyrostu. Wynika to stąd, że odrzucając powołanie z mocy testamentu, spadkobierca pozbawia się także statusu spadkobiercy testamentowego i regulujący problematykę przyrostu art. 965 Kodeksu cywilnego nie znajdzie wobec niego zastosowania.

Czy można odrzucić spadek zapisany w testamencie?

Z uwagi na powyższe, jak najbardziej mogą Państwo na podstawie art. 1015 odrzucić spadek przypadający Państwu z mocy testamentu.


Jeżeli chodzi o Pana jako wnuka, to sytuacja jest prosta, bowiem nie jest Pan spadkobiercą ustawowym – jeżeli Pana rodzic żyje, sytuacja jest odmienna w przypadku wujka.


Zgodnie natomiast z treścią art. 1022 spadkobierca powołany do spadku zarówno z mocy testamentu, jak i z mocy ustawy może spadek odrzucić jako spadkobierca testamentowy, a przyjąć spadek jako spadkobierca ustawowy.


W art. 1022 sytuacji powszechnie przyjmuje się w doktrynie, że spadkobierca może zachować się w sposób dowolny i przyjąć udział spadkowy przypadający mu z mocy testamentu, a odrzucić przypadający mu udział spadkowy nieobjęty testamentem a przypadający mu z ustawy lub na odwrót – odrzucić udział spadkowy przypadający mu na podstawie testamentu, a przyjąć udział przypadający mu z mocy ustawy. Spadkobierca może także złożyć oświadczenia jednakowej treści co do obu przypadających mu udziałów w spadku.


Z uwagi na powyższe wujek może odrzucić spadek przypadający mu z testamentu, a przyjąć spadek z ustawy – jednak będzie to dla niego sytuacja mniej korzystna, albowiem z ustawy udział mu przypadający jest mniejszy.


Najlepszym i najszybszym rozwiązaniem, aby dokonać powyższych procedur – z uwagi na obecną sytuację epidemii i lekki przestój sądów w zakresie rozpraw – jest udanie się do notariusza, który po przedstawieniu Państwa woli i testamentu dokona powyższej procedury.


Niestety, jak wskazałam powyżej, nie jest możliwe „przepisanie” Pana udziałów i Pana brata na Pana tatę, gdyż jak wskazałam powyżej, istnieje instytucja przyrostu. Jedyną możliwością jest odrzucenie spadku przez wszystkich spadkobierców testamentowych, aby doszło do powołania spadkobierców ustawowych, a więc dzieci spadkodawcy.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • dwa plus 5 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

odpowiedziprawne.pl