.
Mamy 12 435 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Odrzucenie spadku a roszczenia kuratora zmarłej

Autor: Mateusz Rzeszowski • Opublikowane: 07.05.2018

Po śmierci mojej mamy jestem spadkobiercą części jej domu. Mama była częściowo ubezwłasnowolniona, jej kuratorem była moja siostrzenica, a jej wnuczka. Dostałam pismo z sądu o sprawie spadkowej. Napisano też, że kurator ma roszczenia finansowe wobec nas (mimo że sama ponosiłam wiele kosztów opieki). Nie jestem zainteresowana spadkiem. Czy jeśli go odrzucę, będę wolna od tych roszczeń?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Warunki przyznania wynagrodzenia kuratorowi osoby ubezwłasnowolnionej częściowo określa art. 179 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego:

 

„§ 1. Organ państwowy, który ustanowił kuratora, przyzna mu na jego żądanie stosowne wynagrodzenie za sprawowanie kurateli. Wynagrodzenie pokrywa się z dochodów lub z majątku osoby, dla której kurator jest ustanowiony, a jeżeli osoba ta nie ma odpowiednich dochodów lub majątku, wynagrodzenie pokrywa ten, kto żądał ustanowienia kuratora.

§ 2. Wynagrodzenia nie przyznaje się, jeżeli nakład pracy kuratora jest nieznaczny, a sprawowanie kurateli czyni zadość zasadom współżycia społecznego”.

 

Jak czytamy, wynagrodzenie za sprawowanie kurateli, jeśli zostało ustanowione pokrywa się co do zasady z dochodów lub z majątku osoby, dla której kurator jest ustanowiony. W przypadku śmierci osoby ubezwłasnowolnionej nieuiszczone wynagrodzenie wchodzi do tak zwanego długu spadkowego. W omawianej sytuacji, nie mamy chyba jednak do czynienia z żądaniem pokrycia wynagrodzenia, jak wynika z Pani opisu, lecz innych nakładów poczynionych przez kuratora na rzecz zmarłej. W takiej sytuacji podstawą roszczenia będzie prawdopodobnie przepis art. 405 Kodeksu cywilnego, statuujący instytucję bezpodstawnego wzbogacenia: „kto bez podstawy prawnej uzyskał korzyść majątkową kosztem innej osoby, obowiązany jest do wydania korzyści w naturze, a gdyby to nie było możliwe, do zwrotu jej wartości”.

 

Oczywiście, ze względu na śmierć osoby, na rzecz której doszło do przysporzenia bez tytułu prawnego, roszczenie o zwrot korzyści majątkowej przechodzi także jako dług spadkowy na jej spadkobierców. Zasady dziedziczenia długów spadkowych (obowiązków majątkowych) określa art. 922 Kodeksu cywilnego:

 

„§ 1. Prawa i obowiązki majątkowe zmarłego przechodzą z chwilą jego śmierci na jedną lub kilka osób stosownie do przepisów księgi niniejszej.

§ 2. Nie należą do spadku prawa i obowiązki zmarłego ściśle związane z jego osobą, jak również prawa, które z chwilą jego śmierci przechodzą na oznaczone osoby niezależnie od tego, czy są one spadkobiercami.

§ 3. Do długów spadkowych należą także koszty pogrzebu spadkodawcy w takim zakresie, w jakim pogrzeb ten odpowiada zwyczajom przyjętym w danym środowisku, koszty postępowania spadkowego, obowiązek zaspokojenia roszczeń o zachowek oraz obowiązek wykonania zapisów zwykłych i poleceń, jak również inne obowiązki przewidziane w przepisach księgi niniejszej”.

 

Jak czytamy, obowiązki majątkowe podlegają takim samych zasadą dziedziczenia jak prawa majątkowe zmarłego. W przypadku odrzucenia spadku, zgodnie z art. 1020 Kodeksu cywilnego, spadkobierca, który spadek odrzucił, zostaje wyłączony od dziedziczenia, tak jakby nie dożył otwarcia spadku. W takiej sytuacji nie dziedziczy on zarówno praw majątkowych zmarłego, jak i długów spadkowych. W związku z powyższym, odrzucenie spadku w Pani sytuacji powinno zwolnić Panią od jakichkolwiek roszczeń ze strony Pani siostrzenicy.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 6 + cztery =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »