.
Mamy 12 225 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Odroczenie dziecka z orzeczeniem o kształceniu specjalnym

Autor: Marta Handzlik-Rosuł • Opublikowane: 11.09.2015

Jestem mamą chłopca chorego na autyzm, urodzonego w 2007 r. Czy mój syn może kontynuować edukacje w przedszkolu, tj. czy może być odroczony od obowiązku szkolnego?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z art. 4 ustawy z dnia z dnia 24 kwietnia 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 2014 r., poz. 642) w latach szkolnych 2014/2015 i 2015/2016 do odroczenia spełniania obowiązku szkolnego przez dzieci urodzone w roku odpowiednio 2007 i 2008, które powinny rozpocząć spełnianie obowiązku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 7 lat, stosuje się przepisy art. 16 ust. 3 i 4 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy.

 

W latach szkolnych 2014/2015 i 2015/2016 do odroczenia spełniania obowiązku szkolnego przez dzieci urodzone w roku odpowiednio 2007 i 2008, które powinny rozpocząć spełnianie obowiązku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 7 lat, posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, stosuje się przepisy art. 14 ust. 1a ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 września 2014 r. Przepisów art. 16 ust. 3–4d ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, nie stosuje się.

 

Co do zasady w wyjątkowych przypadkach odroczenie spełnienia obowiązku szkolnego może nastąpić jedynie na rok. Jednak wyjątek od tej zasady wynika z art. 14 ust. 1a ustawy o systemie oświaty, zgodnie z którym w przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 6 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 10 lat. Obowiązek szkolny tych dzieci może być odroczony do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 10 lat.

 

Tak więc jeśli dziecko posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, może mieć odroczenie do końca roku szkolnego, w którym kończy 10, a nie 7 lat.

 

Przepis powołanej przez Panią nowelizacji ma zastosowanie od dnia 1 września 2014 r., a wiec co do zasady powinien dotyczyć Pani syna. Jednak prawodawca w przepisie tak zwanym przejściowym ustanowił odrębne regulacje dla dzieci, urodzonych w latach 2007–2008. Do nich nie stosuje się przepisów ustawy nowelizującej, a przepisy ustawy sprzed 1 września 2014 r. Tak wiec Pani syn może pozostać w przedszkolu na podstawie przepisów uprzednio obowiązujących.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • trzy minus trzy =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

porady spadkowe

porady budowlane

porady prawnika odpowiedziprawne.pl

ozdobne poduszki Hampton