Mamy 10 655 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Odroczenie zapłaty podatku od sprzedaży mieszkania ze spadku

Autor: Marek Kowalski • Opublikowane: 22.07.2019

Otrzymałam w spadku po mamie mieszkanie, które zaraz sprzedałam. Jak mam się rozliczyć? Przy sprzedaży musiał być także mój mąż, bo mamy wspólnotę majątkową. Czy mogę odroczyć spłatę podatku? Ile mam czas na kupno innego mieszkania? Ile zapłacę podatku z odsetkami, jeżeli jednak nie kupię mieszkania? Czy ja i mąż możemy rozliczyć to razem, czy muszę osobno?

Monika Wycykał

»Wybrane opinie klientów

Rewelacja!!! Wszystko bardzo klarownie wytłumaczone. Korzystałem z usług nie jednego prawnika, ale tak przygotowane pismo i objaśnienia jakie otrzymałem wprawiło mnie w zdumienie. Wszystko na najwyższym poziomie!!! Polecam serdecznie i dziękuję całemu zespołowi ePorady24, a w szczególności Panu Karolowi Jokielowi.
Zbyszek
Żadna opinia nie wyrazi mojej wdzięczności dla zespołu ePorady. Moja sprawa wydawała mi się tak skomplikowana, że nie do rozwiązania. Nie wiedziałem, od której strony ją zacząć. Szperając w internecie, natrafiłem na ePorady i okazało się, że moją sprawę można zacząć od strony, której absolutnie bym się nie spodziewał.
Jestem bardzo zadowolony z obrotu sprawy, która mnie dotyczy. Z tak znikomych danych, które przekazałem, otrzymałem pismo tak profesjonalnie napisane, jakby zespół ePorady był moim bardzo dobrym znajomym i znał mój problem tak dobrze jak ja. Dziękuję bardzo i będę polecał wszystkim korzystanie z waszych usług.
Henryk
Bardzo, bardzo dziękuję!!! W ciągu dwóch dni otrzymałam więcej wiadomości na temat mojej sprawy niż w ciągu 2 miesięcy od dwóch adwokatów!!!! Do tej pory dowiadywałam się tylko, jakie prawa ma osoba, która naraziła mnie na ogromne szkody, i jakie konsekwencje grożą mi, jeżeli nie będę respektować tych praw. Nawet odpowiedź na dodatkowe pytanie nastąpiła szybciej i była bardziej wyczerpująca niż trwająca od tygodnia dyskusja na ten temat z moim pełnomocnikiem (teraz byłym). O kosztach nie mówiąc. BARDZO POLECAM!!!
Małgorzata
Widziałem już wiele pozwów, ale sporządzony przez prawnika z eporady24.pl jest prawdziwym majstersztykiem i wyrazem profesjonalizmu. Jasno, konkretnie, przy minimum słów, maksimum treści. Do tego relacja jakości do ceny również znajduje swoje uzasadnienie. Z pełnym przekonaniem wygranej sprawy zanoszę pozew do sądu. Nikomu nie należy życzyć sądowych spraw, ale gdyby zaszła potrzeba, z pełnym przekonaniem mogę polecić eporady24.pl.
Jacek
Powiem tak: cuda załatwiane są od ręki! Na sprawie w sądzie sędzina była zaskoczona tak profesjonalnym i rzeczowym przygotowaniem, a wszystko dzięki ePorady24! Zakończyłem sprawę i wygrałem!!!! Polecam ten serwis i serdecznie dziękuję. Tak sprawnej obsługi mógłby pozazdrościć każdy inny serwis! Prawnicy są na najwyższym poziomie!!! Polecam z całego serca!!!
Zbyszek

Zbycie mieszkania zaraz po jego otrzymaniu w spadku powoduje, że uzyskany przychód podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Dzieje się tak z uwagi na to, że zbycie nastąpiło w ciągu 5 lat, licząc od końca roku podatkowego, w jakim nabyte było mieszkanie (otrzymane w spadku). Jak wskazuje ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT):

 

„Art. 10.

1. Źródłami przychodów są:

8) odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2:

a) nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,

b) spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,

c) prawa wieczystego użytkowania gruntów,

d) innych rzeczy,

– jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit. a–c – przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie, a innych rzeczy – przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie; w przypadku zamiany okresy te odnoszą się do każdej z osób dokonującej zamiany”.

 

Gdyby zbycie nastąpiło po tym okresie, nie podlegałoby to podatkowi dochodowemu.

 

Mieszkanie otrzymane w spadku stanowiło Pani majątek osobisty. Nie wchodziło ono w skład majątku wspólnego małżeńskiego. Wynika to z Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego:


Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Fot. Fotolia

Odroczenie zapłaty podatku od sprzedaży mieszkania ze spadku

 

„Art. 33.

Do majątku osobistego każdego z małżonków należą:

2) przedmioty majątkowe nabyte przez dziedziczenie, zapis lub darowiznę, chyba że spadkodawca lub darczyńca inaczej postanowił;

10) przedmioty majątkowe nabyte w zamian za składniki majątku osobistego, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej”.

 

Obecność małżonka nie była konieczna do tego, aby mogła Pani to mieszkanie skutecznie sprzedać. On był tylko prawdopodobnie tylko dla potwierdzenia tego, że mieszkanie jest Pani, a on ma tego świadomość.

 

Jeżeli sprzedała Pani mieszkanie w 2017 r., to do 30 kwietnia 2018 r. powinna Pani złożyć stosowne zeznanie podatkowe i wskazać w nim, czy skorzysta Pani z prawa do zwolnienia części lub całości przychodu (ceny za mieszkanie) z podatku dochodowego, czy nie. O ile zechce Pani skorzystać w części, o tyle trzeba wskazać, jaka to będzie kwota, a od pozostałości ustalić i zapłacić podatek dochodowy.

 

Podatek wynosi 19% od dochodu (ceny pomniejszonej o koszty). Kosztem może być koszt odpłatnego zbycia przez Panią, czyli umowy notarialnej (o ile Pani go poniosła) oraz zapłacony podatek od spadku. Cytuje ustawę:

„Art. 30e. 1. Od dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a–c podatek dochodowy wynosi 19% podstawy obliczenia podatku”.

 

Jeśli wskaże Pani, że skorzysta Pani ze zwolnienia w całości, to nie ustala i nie płaci Pani podatku dochodowego w chwili składania zeznania. Odroczenie podatku to dla US oznacza, że podatek ma być zapłacony, a na Pani wniosek jego zapłata została przesunięta w czasie. Jak się domyślam, nie o to Pani chodzi.

 

„Wolne od podatku dochodowego są:

131) dochody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, o których mowa w art. 30e, w wysokości, która odpowiada iloczynowi tego dochodu i udziału wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe w przychodzie z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, jeżeli począwszy od dnia odpłatnego zbycia, nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie, przychód uzyskany ze zbycia tej nieruchomości lub tego prawa majątkowego został wydatkowany na własne cele mieszkaniowe; udokumentowane wydatki poniesione na te cele uwzględnia się do wysokości przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych”.

 

Prawo do zwolnienia przychodu ze zbycia mieszkania polega na tym, że może Pani od dnia odpłatnego zbycia, nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie, wydatkowa na własne cele mieszkaniowe. Jednym z takich celów jest zakup mieszkania. W podanym przykładzie  zbycie w 2017 r.) wydatkowanie powinno nastąpić do 31 grudnia 2019 r.

 

Jeżeli nie wydatkuje Pani kwoty, którą uzyskała Pani ze sprzedaży (ceny) – to powinna Pani po 31.12.2019 r. złożyć korektę zeznania podatkowego – wpisać kwoty niewydatkowane, obliczyć i zapłacić podatek dochodowy. Podatek wynosi 19%. Do tego należałoby doliczyć odsetki za zaległości podatkowe. Odsetki te są zmienne. W chwili obecnej wynoszą one 8% w skali roku. Liczone powinny być od 1 maja 2018 r. (w przykładzie ze zbyciem w 2017 r.) do dnia zapłaty. Dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości nie łączy się z dochodami (przychodami) z innych źródeł. Zatem nie można ich opodatkować razem z innymi dochodami opodatkowanymi według skali podatkowej.

 

Jeżeli w złożonym zeznaniu zostały wykazane dochody zwolnione z opodatkowania, a nie zostały wypełnione warunki zwolnienia określone w ustawie PIT, np. w ustawowym terminie, tj. w okresie 2 lat, nie zostały wydatkowane uzyskane z odpłatnego zbycia środki lub wydatkowane były na cele inne niż mieszkaniowe określone w ustawie, wówczas należy złożyć korektę tego zeznania i zapłacić podatek PIT wraz z odsetkami za zwłokę. Odsetki naliczane są od następnego dnia po upływie terminu płatności, tj. po upływie terminu do złożenia zeznania za rok podatkowy, w którym uzyskany został przychód z odpłatnego zbycia, do dnia zapłaty podatku włącznie, w wysokości odsetek pobieranych od zaległości podatkowych (art. 30 ust. 7 ustawy o PIT).

 

Przychód z tytułu zbycia mieszkania jest przychodem ze zbycia Pani majątku osobistego a nie majątku wspólnego małżeńskiego. Zatem tylko Pani jest podatnikiem z tego tytułu.

 

Dochód z tytułu zbycia nieruchomości rozliczany jest przez podatnika samodzielnie.

Małżonkowie podlegają co do zasady odrębnemu opodatkowaniu od osiąganych dochodów. Mówi o tym art. 6 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W drodze wyjątku ustawodawca zezwala jedynie na wspólne złożenie zeznania rocznego i rozliczenie podatku z tytułu dochodów opodatkowanych na zasadach ogólnych, przy czym konieczne tutaj jest spełnienie dodatkowych warunków. A przychód ze zbycia nieruchomości nie jest opodatkowany na zasadach ogólnych.

 

Stan faktyczny – czyli zbycie przez Panią własnego mieszkania (majątku osobistego) nie wyklucza wspólnego opodatkowania z małżonkiem. Ale przedmiotem owego wspólnego opodatkowania nie może być przychód ze zbycia Pani mieszkania. W przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych odnoszących się do rozliczenia przychodów ze sprzedaży nieruchomości nie ma takiej możliwości.

 

Pani powinna rozliczyć się z uzyskanego przychodu ze sprzedaży nieruchomości stanowiącej Pani majtek osobisty samodzielnie.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • V - II =

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

»Podobne materiały

Rozliczenie podatku rodzica, który ponownie wziął ślub

Przez ostatnie lata rozliczałem się z synem jako osoba samotnie wychowująca dziecko. W grudniu zeszłego roku ponownie się ożeniłem (żona ma także dziecko z poprzedniego związku i rozliczała się tak jak ja); zawarliśmy intercyzę. Czy będę mógł dalej rozliczać się z synem, czy odt

Odszkodowanie za niedostarczenie dłużnikom lokalu

Mieszkanie należało do MPGM i jemu lokatorzy płacili czynsz. Odnalazł się jednak właściciel lokalu, ale lokatorzy przestali płacić czynsz. Sąd nakazał eksmisję, ale miasto nie znalazło lokalu socjalnego. W ugodzie sądowej miasto zgodziło się zapłacić właścicielowi odszkodowanie z

Zmiana wartości budynku po amortyzacji

Przyjąłem budynek wyceniony wg stawek urzędowych, a po amortyzacji poprosiłem o wycenę biegłego rzeczoznawcę. Czy mogę zmienić teraz wartość budynku oraz wartość amortyzacji?
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »