.
Mamy 12 627 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności z powodu pandemii

Autor: Katarzyna Bereda • Opublikowane: 28.12.2021 • Zaktualizowane: 28.12.2021

Bardzo zależy mi na odroczeniu wykonania kary pozbawienia wolności, niestety nie mam żadnych mocnych argumentów. Jedyny, jaki mi przychodzi do głowy, to powołanie się na pandemię koronowirusa. Spodziewam się lada dzień biletu do odbycia kary, bo prawomocny wyrok pozbawienia wolności na okres 2 lat zapadł przed 3 miesiącami. Czy w związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju i na świecie realne jest odroczenie wykonania kary na okres 6-miesiecy do czasu ustabilizowania się sytuacji z pandemią?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności z powodu pandemii

Kiedy sąd może odroczyć wykonanie kary pozbawienia wolności?

Jeżeli nie jest Pan chory i choroba nie powoduje konieczności odłożenia wykonania kary, to jedyną możliwością jest posiłkowanie się przepisem w zakresie fakultatywnego odroczenia wykonania kary pozbawienia wolności. Zgodnie z treścią art. 151 § 1 Kodeksu karnego wykonawczego (K.k.w.): „Sąd może odroczyć wykonanie kary pozbawienia wolności na okres do roku, jeżeli natychmiastowe wykonanie kary pociągnęłoby dla skazanego lub jego rodziny zbyt ciężkie skutki. W stosunku do skazanej kobiety ciężarnej oraz osoby skazanej samotnie sprawującej opiekę nad dzieckiem sąd może odroczyć wykonanie kary na okres do 3 lat po urodzeniu dziecka”. Zgodnie natomiast z § 2 tejże regulacji: „Sąd może odroczyć wykonanie kary pozbawienia wolności w wymiarze do roku, jeżeli liczba osadzonych w zakładach karnych lub aresztach śledczych przekracza w skali kraju ogólną pojemność tych zakładów; odroczenia nie udziela się skazanym, którzy dopuścili się przestępstwa z zastosowaniem przemocy lub groźby jej użycia, skazanym określonym w art. 64 § 1 lub 2 lub w art. 65 Kodeksu karnego, a także skazanym za przestępstwa określone w art. 197-203 Kodeksu karnego popełnione w związku z zaburzeniami preferencji seksualnych.

 

Odroczenie wykonania kary z powodu przeludnienia w zakładach karnych 

Proszę spróbować wykazać, że osadzenie Pana teraz w zakładzie karnym wywołałoby dla Pana i Pańskie rodziny negatywne i ciężkie do przezwyciężenia skutki. Na przykład jest Pan jedynym żywicielem rodziny, a ktoś z rodziny jest ciężko chory i wymaga Pana opieki. Jeśli takie okoliczności u Pana nie występuję, to w obecnej chwili można powołać się na ewentualne przeludnienie miejsc w zakładach karnych , co powodować może negatywne konsekwencje dla zdrowia osadzonych.

 

Jak wskazał (ETPC) Europejski Trybunał Praw Człowieka: „Osadzenie skazanego w przeludnionych celach, brak zapewnienia odpowiedniego leczenia chirurgicznego i odmowa udzielenia przerwy w odbywaniu kary bez niepotrzebnej zwłoki w celu odbycia leczenia na wolności, może doprowadzić więźnia do stresu, niepokoju, a nawet fizycznego cierpienia i niepotrzebnego wystawienia jego zdrowia na niebezpieczeństwo, co stanowi o nieludzkim i poniżającym traktowaniu wbrew zakazowi z artykułu 3 Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności z dnia 4 listopada 1950 r.” (Dz. U. z 1993 r., Nr 61, poz. 284) (32798/02).

 

Covid-19 a wniosek o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności

Z doświadczenia jednak wskazuję, iż ewentualne odroczenie wykonania kary przy powołaniu się na obecną epidemię nie jest uznawane przez sądy – należy bowiem podnieść, iż zakłady karny są dostosowane do obecnej sytuacji. Jedyną przesłanką jest faktycznie przeludnienie zakładu. W obecnej sytuacji stosuje się więcej dozorów elektronicznych (niestety z uwagi na Pana wymiar kary nie może Pan o to wnioskować), a także przerw w wykonaniu kary. W przypadku odroczenia z innych powodów niż choroba okres ten nie może przekroczyć roku, a może być krótszy.

 

Proszę jednak spróbować sporządzić wniosek, może Pan powołać się na ewentualne negatywne skutki epidemii – ciężką sytuację rodzinną, Pana strach przed chorobą Covid-19 w warunkach więziennych – chociaż, jak wskazałam, nie jest to skuteczna podstawa do odroczenia. Najskuteczniejszym powodem jest choroba Pana lub członka rodziny, pozostałe powody są uznaniowe. Nie ma jednak powodu, aby Pan nie spróbował – proszę złożyć wniosek o odroczenie wykonania kary. Proszę w piśmie zaznaczyć, że wnosi Pan o wstrzymanie wykonania kary do czasu rozpatrzenia wniosku przez sąd. Jeżeli to się nie uda, uzyskanie przerwy jest obecnie częściej możliwe.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • V + cztery =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »