Mamy 11 498 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Odrębne liczniki i rozliczanie piętra domu

Autor: Bogusław Nowakowski • Opublikowane: 14.08.2016

Mamy nieruchomość – piętrowy domem. Współwłaścicielami w częściach równych jestem ja i córka oraz moja szwagierka ze swoją córką. Mieszkamy na oddzielnych piętrach. Chcemy dokonać podziału domu na 2 lokale (piętra), założyć odrębne liczniki i prowadzić oddzielne rozliczanie. Domek jednak jest podzielony poziomo, a nie pionowo. Czy dałoby się zrobić tak, aby piętro, z którego korzystam wraz z córką, było tylko naszą własnością?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Jak wynika z opisu:

 

  • jest Pani współwłaścicielem nieruchomości zabudowanej piętrowy domem jednorodzinnym,
  • współwłaścicielami nieruchomości są: Pani, Pani córka, Pani szwagierka i córka szwagierki,
  • każdy ze współwłaścicieli posiada taki sam udział,
  • obecnie ustaliły Panie sposób korzystania z nieruchomości: Pani i córka korzystają z piętra, natomiast szwagierka z córką korzysta z parteru,
  • parter i piętro maja odrębne wejścia
  • Pani celem jest, aby: piętro było własnością Pani i córki, parter był własnością szwagierki i jej córki,
  • chciałaby Pani założyć odrębne liczniki.

 

Z uwagi na to, że domek ten jest podzielony poziomo, a nie pionowo – nie będzie możliwy fizyczny podział całej nieruchomości wraz z domem i utworzenie z niej dwóch nieruchomości – tak by granica między nimi przebiegła po pionowej ścianie domu.

 

Jedynym rozwiązaniem jest ustanowienie w domu 2 samodzielnych lokali mieszkalnych – jeden na parterze, a drugi na piętrze. Pewne elementy domu byłyby nadal wspólne (ściany, dach, fundamenty itp.).

 

Wspólny byłby także grunt (całość lub tylko w części). Można byłoby wydzielić grunt dla potrzeb domu (jako jedna wspólna działka) oraz pozostały grunt jako dwie dodatkowe działki (po jednej dla każdej ze stron).

 

Samodzielnym lokalem mieszkalnym jest wydzielona trwałymi ścianami w obrębie budynku izba lub zespół izb przeznaczonych na stały pobyt ludzi, które wraz z pomieszczeniami pomocniczymi służą zaspokajaniu ich potrzeb mieszkaniowych. Przepis ten stosuje się odpowiednio również do samodzielnych lokali wykorzystywanych zgodnie z przeznaczeniem na cele inne niż mieszkalne. Spełnienie tych wymagań stwierdza starosta w formie zaświadczenia.

 

Samodzielność lokalu to jego realne wydzielenie w obrębie danego budynku ścianami, przy czym muszą być to ściany wykonane z trwałych, solidnych materiałów. Z oczywistych względów kryteriów takich nie spełniają doraźne przegrody czy też „ściany” pełniące w istocie funkcję prowizoryczną, w tym wykonane z materiałów nie gwarantujących trwałości, takich jak np. płótno, cienka dykta czy folia – tak stwierdził Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku w orzeczeniu z dnia 11 grudnia 2008 r.

 

Istotne jest, że o samodzielności lokalu świadczy również brak możliwości (uprawnień) do korzystania z jego pomieszczeń przez właścicieli innych lokali np. członków wspólnoty mieszkaniowej, tak jak ma to miejsce w przypadku części wspólnych budynku (orzeczenie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z dnia 30 stycznia 2008 r.) – gdy częścią powierzchni lokalu (pomieszczeniem pomocniczym) jest wspólny korytarz, który służy do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych mieszkańców lokalu sąsiedniego, to nie zostały spełnione przesłanki samodzielności lokalu mieszkalnego.

 

Definicję tę uzupełnia zawarta w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie definicja mieszkania, jako zespołu pomieszczeń mieszkalnych i pomocniczych, mającego odrębne wejście, wydzielonego stałymi przegrodami budowlanymi, umożliwiającego stały pobyt ludzi i prowadzenie samodzielnego gospodarstwa domowego. Zasadą jest, że lokale powinny charakteryzować się samodzielnością jeszcze przed ich wyodrębnieniem.

 

W przypadku dokonywania wyodrębnienia przez sąd możliwe jest wydanie postanowienia wstępnego zobowiązującego do przeprowadzenia koniecznych prac adaptacyjnych.

 

Sąd nie jest związany zaświadczeniem. Sąd oceny dokonuje samodzielnie, w szczególności może skorzystać z opinii biegłego, specjalisty w zakresie spraw architektoniczno-budowlanych (wyrok SN z dnia 6 listopada 2002 roku, sygn. akt III CKN 1372/00).

 

Umowa wyodrębnienia własności lokali znosiłaby jednocześnie współwłasność tych lokali 4 współwłaścicieli (umowa pomiędzy współwłaścicielami).

 

Taka operacja może być przeprowadzona umownie – odpowiednie zmiany przygotowują Panie oraz geodeta stosownie do ustaleń między Paniami. Po sporządzeniu zmian, ich zatwierdzeniu, uzyskaniu zaświadczenia o samodzielności, ujawnieniu w ewidencji grantów oraz księdze wieczystej – wszystkie 4 Panie byłyby współwłaścicielami domu oraz wydzielonych samodzielnych lokali mieszkalnych i ewentualnych działek 2 i 3. W następnej kolejności należałoby dokonać notarialnie zniesienia współwłasności lokali mieszkalnych tak, by jeden przypadł Pani i córce, a drugi szwagierce i jej córce (ewentualnie tak samo podzielić działki 2 i 3).

 

Przy braku zgody pozostaje sąd. Sąd może odmówić ustanowienia odrębnej własności lokalu, jeżeli podział nieruchomości w naturze będzie niemożliwy lub sprzeczny ze społeczno – gospodarczym przeznaczeniem prawa. Wniosek o zniesienie współwłasności poprzez ustanowienie odrębnej własności lokalu składa się do sądu miejsca położenia nieruchomości.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • II - V =

»Podobne materiały

Korzystanie z części wspólnej

Mieszkamy w domu jednorodzinnym na parterze; piętro zajmuje sąsiadka (właścicielka) ze swoim konkubentem. Jedno z pomieszczeń (korytarz prowadzący do piwnicy) jest wspólne. Ostatnio w środku nocy nietrzeźwy konkubent wszedł do wspólnego korytarza, hałasując. Żona zwróciła mu uwagę, a on zaczął się a

 

Sądowe zniesienie współwłasności nieruchomości

Moi rodzice są w 50% współwłaścicielami nieruchomości. Pozostałe udziały należą do obcych nam osób – dwóch braci. Rodzice chcieliby sądownie znieść tę współwłasność. Niestety nie ma możliwości fizycznego wydzielenia udziałów. Sytuację komplikuje fakt, że z jednym z braci brak jest jakiegokolwi

 

Czynsz za bezumowne korzystanie z lokalu

Sprawa o zniesienie współwłasności trwa od kilkunastu lat, ja mam pół mieszkania notarialnie po babci, o drugie pół toczy się sprawa na podstawie zapisów testamentowych, które dziadek sporządził na rzecz mojej babci, a które przeciwnicy procesowi starają się obalić. Ja mieszkam w mieszkaniu nieprzer

 

Przeniesienie garażu – współwłasność nieruchomości

Jest działka o pow. 750 m2 ogrodzona płotem metalowym, dwie bramy po obu stronach. Na środku stoi budynek mieszkalny, piętrowy, dwurodzinny. Każda rodzina zajmuje jedną stronę działki. Po mojej stronie stoi drewniany garaż sąsiada użytkowany przez ponad 30 lat. Zależy mi na podziale wspólnoty, tak ż

 

Czy za wyłączne korzystanie ze wspólnego mieszkania należy się rekompensata?

Od pół roku jestem jedyną właścicielem mieszkania i pragnę eksmitować z niego byłego męża. Ponadto chciałabym wywalczyć kwotę rekompensaty za wyłączne użytkowanie z mieszkania przez byłego męża lub odszkodowanie za poniesione krzywdy. Dla jasności moich żądań wyjaśnię, że 3 lata temu zostałam zmuszo

 

Nieuczciwy współwłaściciel samochodu

Jestem współwłaścicielem (50%) samochodu osobowego. Drugim współwłaścicielem był mój wujek, który miał długi i jego udział został zlicytowany przez komornika. Nabywca zabrał samochód z jednym kompletem kluczyków, ale ja mam dowód rejestracyjny, polisę ubezpieczeniową, kartę pojazdu i drugie kluczyki

 

Dopuszczenie do współposiadania wspólnej nieruchomości

Posiadam wspólnie z bratem nieruchomość na cele usługowe: udział brata wynosi 3/4, ja mam 1/4. Od dłuższego czasu budynek stoi pusty, nieremontowany niszczeje. Brat zrobił sobie w środku dwa pokoiki i się tam zameldował. Oprócz tych jego pokoi nie ma innych pomieszczeń i gdyby brat nie zabraniał, to

 

Sprzedaż działki z wieloma współwłaścicielami

W mieście X znajduje się pewna działka. W księdze wieczystej widnieje 9 współwłaścicieli. Trzech z nich nie żyje (nie znamy spadkobierców), z częścią nie ma kontaktu. W jaki sposób jeden lub dwóch współwłaścicieli mogą sprzedać tę nieruchomość?

 

Czy mąż może zameldować obcych ludzi w naszym wspólnym domu?

Pracuję za granicą, mąż mieszka w naszym wspólnym domu. Jesteśmy w trakcie rozwodu. Mąż odgraża się, że zamelduje w domu jakichś obcych ludzi. Czy może tak zrobić i jak tego uniknąć?

 

Przepisanie części mieszkania synowi

Jestem po rozwodzie. Jesteśmy z byłym mężem współwłaścicielami mieszkania. Czy mogę swoją część mieszkania przepisać na osiemnastoletniego syna? Dodam, że nie odbył się jeszcze podział majątku.

 

Hipoteka przymusowa na wspólnej działce

Jestem właścicielem 7/8 nieruchomości, jest to niezabudowana działka o wartości ok. 60 tys. zł. Pozostała część (1/8) należy do mojej siostry, która ma zobowiązania pieniężne względem urzędu celnego dwukrotnie przewyższające wartość całej tej działki – jej udziały są obciążone hipoteką przymus

 

Prawa właściciela mniejszej części mieszkania

Jestem właścicielem 1/4 mieszkania, a mój były szwagier 3/4. Żaden z nas tam nie mieszka. Mieszka moja matka. Jakie mam prawa jako właściciel mniejszej części mieszkania? Czy były krewny może wymeldować moją mamę, sprzedać mieszkanie lub jakoś je przejąć?

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »