Mamy 11 676 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Odprawa rentowa po przejściu na rentę rodzinną

Autor: Karol Jokiel • Opublikowane: 24.11.2010

Zostałam zwolniona z pracy po wykorzystaniu 182 dni zwolnienia lekarskiego. Przeszłam na rentę rodzinną ze względu na zły stan zdrowia. Czy należy mi się odprawa rentowa?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zasadniczo odpowiedź na Pani pytanie musi być negatywna – a zatem nie przysługuje Pani odprawa rentowa.

 

Zgodnie z art. 921 Kodeksu pracy „pracownikowi spełniającemu warunki uprawniające do renty z tytułu niezdolności do pracy lub emerytury, którego stosunek pracy ustał w związku z przejściem na rentę lub emeryturę, przysługuje odprawa pieniężna w wysokości jednomiesięcznego wynagrodzenia”.

 

Innymi słowy, nabycie prawa do odprawy wiąże się z przejściem na rentę z tytułu niezdolności do pracy, a nie na rentę rodzinną. Potwierdził to Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 12.09.1999 r., sygn. akt I PKN 408/99, OSNP 2001/9/305, stwierdzając, że „renta inwalidzka, czyli renta z tytułu niezdolności do pracy wedle terminologii obowiązującej od 1 września 1997 r., tj. od dnia wejścia w życie ustawy z dnia 28 czerwca 1996 r. o zmianie niektórych ustaw o zaopatrzeniu emerytalnym i ubezpieczeniu społecznym (Dz. U. Nr 100, poz. 461), (…) przysługuje ubezpieczonemu (pracownikowi) w przypadku wystąpienia ryzyka utraty zdolności do zarobkowania własną pracą. Innym rodzajowo świadczeniem jest renta rodzinna (…) tytułem nabycia do niej prawa jest utrata żywiciela. O odmienności rent z tytułu niezdolności do pracy (inwalidzkiej) i rodzinnej świadczy już tylko treść przepisów prawa, który wymienia je jako odrębne świadczenia, obok emerytury, dodatków do emerytur i rent oraz zasiłku pogrzebowego. Utożsamianie renty inwalidzkiej i rodzinnej jest oczywiście błędne. To błąd tak samo podstawowy jak tożsame traktowanie zasiłku chorobowego i np. zasiłku opiekuńczego”.

 

W konkretnych sprawach sądy niższego szczebla stosują się zaś do orzeczeń Sądu Najwyższego.

 

Jedyną, choć podkreślam – niewielką, szansę dają pewne zmiany prawne, które zaszły po dacie wydania wspomnianego wyroku Sądu Najwyższego. W szczególności obecnie na ustalenie prawa do renty rodzinnej ma też pewne znaczenie istnienie niezdolności do pracy warunkującej ustalenie prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy. Chodzi o to, że skoro zgodnie z art. 921 Kodeksu pracy odprawa rentowa przysługuje pracownikowi spełniającemu warunki uprawniające do renty z tytułu niezdolności do pracy lub emerytury, którego stosunek pracy ustał w związku z przejściem na rentę (tu przepis nie mówi już o rencie z tytułu niezdolności do pracy, ale o rencie w ogólności – przypisek własny) lub emeryturę, to gdyby potrafiła Pani udowodnić (np. dokumentacja medyczną, opinią powołanego w sprawie biegłego), że w dacie rozwiązania umowy o pracę spełniała Pani warunki do renty z tytułu niezdolności do pracy, sąd być może przyznałby Pani prawo do odprawy, pomimo że ostatecznie przeszła Pani na rentę rodzinną. Piszę tu o sądzie, ponieważ obawiam się, że nie przekona Pani pracodawcy do swoich racji bez sprawy sądowej, czego musi być Pani świadoma, a ryzyko z taką sprawą związane (Pani szanse oceniam na 20-25%) należy mieć na uwadze, zastanawiając się, czy podejmować dalsze kroki w sprawie.

 

Na marginesie przypominam, że warunkami nabycia prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy, które musiałaby Pani udowodnić w sądzie, są zasadniczo:

 

  1. niezdolność do pracy;
  2. wymagany okres składkowy i nieskładkowy;
  3. niezdolność do pracy powstała w okresie składkowym lub niektórych okresach nieskładkowych albo nie później niż w ciągu 18 miesięcy od ustania takiego okresu.

Reasumując, ma Pani niewielkie szanse na to, że zostanie Pani wypłacona odprawa rentowa.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • X + VIII =

»Podobne materiały

Zwolnienie dyscyplinarne za zajmowanie się sprawami prywatnymi w czasie pracy

Pracowałem w małej firmie na umowę o pracę na czas określony. Niestety, zostałem zwolniony. Pracodawca powiedział, że podpiszemy zwolnienie za porozumieniem stron, chociaż powinno być dyscyplinarne. Zamurowało mnie, bo nic nie wskazywało na to, że był niezadowolony do mojej pracy. Szef powiedzi

 

Jak zapewnić rodzicom opiekę mieszkając za granicą?

Mieszkam za granicą, w Polsce mam rodziców w podeszłym wieku. Mama jest w miarę dobrym stanie zdrowia, ale tata – w dużo gorszym. Oboje są po osiemdziesiątce. Mama nie daje rady już zajmować się mężem, który traci pieniądze i jest w ciężkim stanie. Nie mamy innej rodziny w pobliżu. Nie mogę sa

 

Spłacenie zaległości alimentacyjnych i wycofanie zarzutów o niepłaceniu alimentów

Mam zasądzone alimenty na rzecz syna byłej żony. Z powodu straty płynności finansowej nie mogłem regularnie płacić alimentów, wskutek czego otrzymałem wezwanie na komendę policji w celu przedstawienia mi zarzutów. Część zaległości została pobrana z mojego konta za pośrednictwem komornika, jednak nie

 

Wynajem mieszkania – prawa najemcy

Wynajmujemy mieszkanie, nie mając zawartej umowy pisemnej (właścicielka nie znalazła dotąd na to czasu). Obecnie właścicielka dopomina się podwyżki czynszu, ale nawet nie umie tego uzasadnić. Samo mieszkanie ma bardzo niski standard (m.in. stale kapie woda z kranu, czego właścicielka nie chce napraw

 

Zarzut naruszenia posiadania

Wynajmowałam mieszkanie siostrzeńcowi jedynie za cenę czynszu. W tym czasie mieszkałam w domu mojej mamy – taki jest status prawny nieruchomości, niemniej dom był remontowany i opłacany przeze mnie. Poczyniłam olbrzymie nakłady finansowe na remont i wyposażenie tego domu. Wyjechaliśmy z mężem

 

Zachowek dla pasierba

Po śmierci mojej matki nie przeprowadzono postępowania spadkowego; ojciec ożenił się ponownie, z nową żoną ma dwóch synów. Oboje rodzice nie żyją. Aktualnie moja macocha posiada nieruchomości, a także cenne przedmioty ruchome odziedziczone po moim ojcu. Czy jako pasierb mogę domagać się zachowku? Ja

 

Wydanie przez biegłego sądowego fałszywej opinii

Złożyłem do prokuratury rejonowej zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez biegłego sądowego, wykazując w jego opiniach (działających na moją szkodę) kilka faktów, które poddają się weryfikacji z punktu widzenia ich prawdziwości lub fałszu (np. pomiary działki). Dzisiaj otrzymałem w

 

Podanie o przedłużenie terminu na oddanie pracy dyplomowej a opłaty

Od 2007 r. jestem studentką prywatnej uczelni. 30 września 2010 r. minął termin na złożenie pracy dyplomowej, jednak z przyczyn zdrowotnych nie mogłam jej dostarczyć, więc złożyłam podanie o przedłużenie terminu. Dowiedziałam się, że nieraz uczelnie w takiej sytuacji pobierają od studenta opłatę &nd

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »