.
Mamy 12 842 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem prawny i szukasz pomocy?
Kliknij TUTAJ i opisz nam swój problem w formularzu.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Odprawa rentowa po przejściu na rentę rodzinną

Autor: Karol Jokiel • Opublikowane: 24.11.2010

Zostałam zwolniona z pracy po wykorzystaniu 182 dni zwolnienia lekarskiego. Przeszłam na rentę rodzinną ze względu na zły stan zdrowia. Czy należy mi się odprawa rentowa?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zasadniczo odpowiedź na Pani pytanie musi być negatywna – a zatem nie przysługuje Pani odprawa rentowa.

 

Zgodnie z art. 921 Kodeksu pracy „pracownikowi spełniającemu warunki uprawniające do renty z tytułu niezdolności do pracy lub emerytury, którego stosunek pracy ustał w związku z przejściem na rentę lub emeryturę, przysługuje odprawa pieniężna w wysokości jednomiesięcznego wynagrodzenia”.

 

Innymi słowy, nabycie prawa do odprawy wiąże się z przejściem na rentę z tytułu niezdolności do pracy, a nie na rentę rodzinną. Potwierdził to Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 12.09.1999 r., sygn. akt I PKN 408/99, OSNP 2001/9/305, stwierdzając, że „renta inwalidzka, czyli renta z tytułu niezdolności do pracy wedle terminologii obowiązującej od 1 września 1997 r., tj. od dnia wejścia w życie ustawy z dnia 28 czerwca 1996 r. o zmianie niektórych ustaw o zaopatrzeniu emerytalnym i ubezpieczeniu społecznym (Dz. U. Nr 100, poz. 461), (…) przysługuje ubezpieczonemu (pracownikowi) w przypadku wystąpienia ryzyka utraty zdolności do zarobkowania własną pracą. Innym rodzajowo świadczeniem jest renta rodzinna (…) tytułem nabycia do niej prawa jest utrata żywiciela. O odmienności rent z tytułu niezdolności do pracy (inwalidzkiej) i rodzinnej świadczy już tylko treść przepisów prawa, który wymienia je jako odrębne świadczenia, obok emerytury, dodatków do emerytur i rent oraz zasiłku pogrzebowego. Utożsamianie renty inwalidzkiej i rodzinnej jest oczywiście błędne. To błąd tak samo podstawowy jak tożsame traktowanie zasiłku chorobowego i np. zasiłku opiekuńczego”.

 

W konkretnych sprawach sądy niższego szczebla stosują się zaś do orzeczeń Sądu Najwyższego.

 

Jedyną, choć podkreślam – niewielką, szansę dają pewne zmiany prawne, które zaszły po dacie wydania wspomnianego wyroku Sądu Najwyższego. W szczególności obecnie na ustalenie prawa do renty rodzinnej ma też pewne znaczenie istnienie niezdolności do pracy warunkującej ustalenie prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy. Chodzi o to, że skoro zgodnie z art. 921 Kodeksu pracy odprawa rentowa przysługuje pracownikowi spełniającemu warunki uprawniające do renty z tytułu niezdolności do pracy lub emerytury, którego stosunek pracy ustał w związku z przejściem na rentę (tu przepis nie mówi już o rencie z tytułu niezdolności do pracy, ale o rencie w ogólności – przypisek własny) lub emeryturę, to gdyby potrafiła Pani udowodnić (np. dokumentacja medyczną, opinią powołanego w sprawie biegłego), że w dacie rozwiązania umowy o pracę spełniała Pani warunki do renty z tytułu niezdolności do pracy, sąd być może przyznałby Pani prawo do odprawy, pomimo że ostatecznie przeszła Pani na rentę rodzinną. Piszę tu o sądzie, ponieważ obawiam się, że nie przekona Pani pracodawcy do swoich racji bez sprawy sądowej, czego musi być Pani świadoma, a ryzyko z taką sprawą związane (Pani szanse oceniam na 20-25%) należy mieć na uwadze, zastanawiając się, czy podejmować dalsze kroki w sprawie.

 

Na marginesie przypominam, że warunkami nabycia prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy, które musiałaby Pani udowodnić w sądzie, są zasadniczo:

 

  1. niezdolność do pracy;
  2. wymagany okres składkowy i nieskładkowy;
  3. niezdolność do pracy powstała w okresie składkowym lub niektórych okresach nieskładkowych albo nie później niż w ciągu 18 miesięcy od ustania takiego okresu.

Reasumując, ma Pani niewielkie szanse na to, że zostanie Pani wypłacona odprawa rentowa.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • dziewięć minus 2 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl