Mamy 11 279 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Odprawa rentowa po przejściu na rentę rodzinną

Autor: Karol Jokiel • Opublikowane: 24.11.2010

Zostałam zwolniona z pracy po wykorzystaniu 182 dni zwolnienia lekarskiego. Przeszłam na rentę rodzinną ze względu na zły stan zdrowia. Czy należy mi się odprawa rentowa?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zasadniczo odpowiedź na Pani pytanie musi być negatywna – a zatem nie przysługuje Pani odprawa rentowa.

 

Zgodnie z art. 921 Kodeksu pracy „pracownikowi spełniającemu warunki uprawniające do renty z tytułu niezdolności do pracy lub emerytury, którego stosunek pracy ustał w związku z przejściem na rentę lub emeryturę, przysługuje odprawa pieniężna w wysokości jednomiesięcznego wynagrodzenia”.

 

Innymi słowy, nabycie prawa do odprawy wiąże się z przejściem na rentę z tytułu niezdolności do pracy, a nie na rentę rodzinną. Potwierdził to Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 12.09.1999 r., sygn. akt I PKN 408/99, OSNP 2001/9/305, stwierdzając, że „renta inwalidzka, czyli renta z tytułu niezdolności do pracy wedle terminologii obowiązującej od 1 września 1997 r., tj. od dnia wejścia w życie ustawy z dnia 28 czerwca 1996 r. o zmianie niektórych ustaw o zaopatrzeniu emerytalnym i ubezpieczeniu społecznym (Dz. U. Nr 100, poz. 461), (…) przysługuje ubezpieczonemu (pracownikowi) w przypadku wystąpienia ryzyka utraty zdolności do zarobkowania własną pracą. Innym rodzajowo świadczeniem jest renta rodzinna (…) tytułem nabycia do niej prawa jest utrata żywiciela. O odmienności rent z tytułu niezdolności do pracy (inwalidzkiej) i rodzinnej świadczy już tylko treść przepisów prawa, który wymienia je jako odrębne świadczenia, obok emerytury, dodatków do emerytur i rent oraz zasiłku pogrzebowego. Utożsamianie renty inwalidzkiej i rodzinnej jest oczywiście błędne. To błąd tak samo podstawowy jak tożsame traktowanie zasiłku chorobowego i np. zasiłku opiekuńczego”.

 

W konkretnych sprawach sądy niższego szczebla stosują się zaś do orzeczeń Sądu Najwyższego.

 

Jedyną, choć podkreślam – niewielką, szansę dają pewne zmiany prawne, które zaszły po dacie wydania wspomnianego wyroku Sądu Najwyższego. W szczególności obecnie na ustalenie prawa do renty rodzinnej ma też pewne znaczenie istnienie niezdolności do pracy warunkującej ustalenie prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy. Chodzi o to, że skoro zgodnie z art. 921 Kodeksu pracy odprawa rentowa przysługuje pracownikowi spełniającemu warunki uprawniające do renty z tytułu niezdolności do pracy lub emerytury, którego stosunek pracy ustał w związku z przejściem na rentę (tu przepis nie mówi już o rencie z tytułu niezdolności do pracy, ale o rencie w ogólności – przypisek własny) lub emeryturę, to gdyby potrafiła Pani udowodnić (np. dokumentacja medyczną, opinią powołanego w sprawie biegłego), że w dacie rozwiązania umowy o pracę spełniała Pani warunki do renty z tytułu niezdolności do pracy, sąd być może przyznałby Pani prawo do odprawy, pomimo że ostatecznie przeszła Pani na rentę rodzinną. Piszę tu o sądzie, ponieważ obawiam się, że nie przekona Pani pracodawcy do swoich racji bez sprawy sądowej, czego musi być Pani świadoma, a ryzyko z taką sprawą związane (Pani szanse oceniam na 20-25%) należy mieć na uwadze, zastanawiając się, czy podejmować dalsze kroki w sprawie.

 

Na marginesie przypominam, że warunkami nabycia prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy, które musiałaby Pani udowodnić w sądzie, są zasadniczo:

 

  1. niezdolność do pracy;
  2. wymagany okres składkowy i nieskładkowy;
  3. niezdolność do pracy powstała w okresie składkowym lub niektórych okresach nieskładkowych albo nie później niż w ciągu 18 miesięcy od ustania takiego okresu.

Reasumując, ma Pani niewielkie szanse na to, że zostanie Pani wypłacona odprawa rentowa.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 0 - VI =

»Podobne materiały

Odprawa pieniężna

Nie zgodziłam się na wypowiedzenie zmieniające i rozwiązano ze mną umowę za wypowiedzeniem. Otrzymałam 3-miesięczne wynagrodzenie. Przed rozwiązaniem umowy poszłam na długie chorobowe, przebywam na nim nadal. Staram się o rentę. Czy po jej otrzymaniu będzie mi przysługiwała odprawa pieniężna ze szko

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »