Mamy 10 894 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Odprawa emerytalna dla pracownicy zwolnionej bez okresu wypowiedzenia

Autor: Iwona Moryc • Opublikowane: 23.07.2010

W 2008 r. otrzymałam status emeryta, jednak dalej pracowałam zarobkowo. Od 2009 r. można pracować i pobierać emeryturę, więc odwiesiłam ją w części. Dwa miesiące temu pracodawca rozwiązał ze mną stosunek pracy bez wypowiedzenia. Obecnie mam 59 lat. Czy mając status emeryta ze względu na obniżony wiek, ochrona przedemerytalna do czasu uzyskania powszechnego wieku emerytalnego kobiety mnie nie dotyczyła? Pracodawca nie wypłacił mi odprawy emerytalnej, ale otrzymałam ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy. Czy postąpił słusznie?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Uprawnienie do uzyskania odprawy emerytalnej określa art. 921 Kodeksu pracy, który stanowi: „pracownikowi spełniającemu warunki uprawniające do renty z tytułu niezdolności do pracy lub emerytury, którego stosunek pracy ustał w związku z przejściem na rentę lub emeryturę, przysługuje odprawa pieniężna w wysokości jednomiesięcznego wynagrodzenia. Pracownik, który otrzymał odprawę, nie może ponownie nabyć do niej prawa”.

 

Zgodnie ze stanowiskiem Sądu Najwyższego skorzystanie przez pracownika z uprawnień emerytalnych w czasie trwania zatrudnienia nie powoduje utraty prawa do odprawy emerytalnej, w chwili gdy nastąpi rozwiązanie stosunku pracy.

 

Sąd Najwyższy wyjaśnia, że restrykcyjne orzecznictwo z lat 1993-1994 dotyczące związku przyczynowego między rozwiązaniem stosunku pracy a przejściem pracownika na emeryturę uległo dezaktualizacji. W orzecznictwie z lat 1998-2002 utrzymywano, że dla nabycia prawa do odprawy nie jest konieczne przejście na emeryturę lub rentę równocześnie z rozwiązaniem z tego powodu stosunku pracy. Przejściem na emeryturę jest zamiana statusu pracownika lub pracownika-emeryta na status wyłącznie emeryta. Następuje ono zawsze i tylko przez rozwiązanie stosunku pracy. Pracownik pobierający emeryturę w czasie stosunku pracy przechodzi na emeryturę dopiero po ustaniu tego zatrudnienia.

 

W związku z powyższym rozwiązanie z Panią stosunku pracy przez pracodawcę i następnie uzyskanie statusu emeryta uprawnia Panią do otrzymania odprawy emerytalnej.

 

W tym wypadku należy zastanowić się, dlaczego pracodawca uchyla się od zapłaty Pani należnego świadczenia?

 

Zakładam, iż pracodawca swoją decyzję uzasadnia dyscyplinarnym rozwiązaniem z Panią stosunku pracy.

 

Sąd Najwyższy w jednym z wyroków orzekł, iż „rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia przez pracownika z winy pracodawcy (art. 55 § 11 K.p.) nie może być uznane za ustanie stosunku pracy w związku z przejściem na emeryturę (art. 921 § 1 K.p.), wobec czego pracownikowi nie przysługuje odprawa pieniężna, choćby przed rozwiązaniem stosunku pracy posiadał ustalone prawo do emerytury” (por. wyrok SN z dnia 16.11.2000 r., sygn. akt I PKN 81/00, OSNP 2002/11/265).

 

Powyższe orzeczenie dotyczy sytuacji odwrotnej, kiedy to pracownik z winy pracodawcy dokonuje rozwiązania stosunku pracy – ponieważ rozwiązanie nie może być traktowane jako ustanie stosunku pracy, nie należy mu się odprawa.

 

Nie sposób jednak zgodzić się ze stanowiskiem sądu. Jeżeli o prawie do odprawy decyduje faktyczne przejście na emeryturę lub rentę, to bez znaczenia jest sposób ustania stosunku pracy.

 

Oznacza to w konsekwencji, że prawo do tej odprawy nabędzie także pracownik zwolniony na podstawie art. 52 Kodeksu pracy, jeśli w związku z ustaniem stosunku pracy przejdzie np. na emeryturę.

 

Reasumując, brak jest podstaw prawnych do tego, aby pracodawca nie wypłacił Pani odprawy emerytalnej w związku z dokonaniem zwolnienia dyscyplinarnego. Jeżeli wcześniej nie otrzymała Pani odprawy (uzyskując status emeryta) – zaznaczam, iż jest to świadczenie jednorazowe – obecnie z chwilą przejścia na emeryturę uzyskała Pani prawo do odprawy emerytalnej.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • zero minus 0 =

»Podobne materiały

Prawo do odprawy emerytalnej

Czy wypowiedzenie pracownikowi umowy o pracę z oświadczenia woli pracodawcy (art. 30 § 1 pkt 2 K.p.) upoważnia pracodawcę do odmowy wypłaty odprawy emerytalnej, mimo że pracownik spełnia warunki określone w art. 921 K.p., a ponadto pracownika chroni art. 183e K.p., ponieważ skorzystał z prawa p
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »