Mamy 10 803 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Odprawa emerytalna nauczyciela a dwa zatrudnienia

Autor: Marta Handzlik-Rosuł • Opublikowane: 18.12.2018

Mam 68 lat, jestem nauczycielem zatrudnionym od 44 lat na pełnym etacie w szkole i pobieram emeryturę bez rozwiązywania umowy o pracę. Ponadto pracuję na umowę o pracę na czas nieokreślony na 1/4 etatu w innej publicznej placówce oświatowej. Czy mogę rozwiązać umowę o pracę ze szkołą i otrzymać odprawę emerytalną w związku z przejściem na emeryturę, nie rozwiązując umowy o pracę w innej instytucji?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z art. 87 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r., poz. 1189) – nauczycielowi spełniającemu warunki uprawniające do emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy lub nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, którego stosunek pracy ustał w związku z przejściem na emeryturę, rentę z tytułu niezdolności do pracy lub nauczycielskie świadczenie kompensacyjne, przyznaje się odprawę w wysokości dwumiesięcznego ostatnio pobieranego wynagrodzenia w szkole będącej podstawowym miejscem jego pracy.

 

Nauczycielowi spełniającemu warunki uprawniające do emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy lub nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, którego stosunek pracy ustał w związku z przejściem na emeryturę, rentę z tytułu niezdolności do pracy lub nauczycielskie świadczenie kompensacyjne, który przepracował w szkole co najmniej 20 lat, przyznaje się odprawę w wysokości trzymiesięcznego ostatnio pobieranego wynagrodzenia w szkole będącej podstawowym miejscem jego pracy.

 

Nauczycielowi przechodzącemu na emeryturę, rentę z tytułu niezdolności do pracy lub nauczycielskie świadczenie kompensacyjne przysługuje odprawa w wysokości:

 

  1. 2-miesięcznego ostatnio pobieranego wynagrodzenia, jeżeli nauczyciel przepracował mniej niż 20 lat;
  2. 3-miesięcznego ostatnio pobieranego wynagrodzenia, jeżeli nauczyciel przepracował co najmniej 20 lat.

 

Wysokość wymienionego wyżej wynagrodzenia oblicza się zgodnie z zasadami mającymi zastosowanie przy ustalaniu ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy.

 

Należy podkreślić, że w przepisie tym mowa o ustaniu stosunku pracy w związku z przejściem na emeryturę, które to pojęcie należy zdecydowanie odróżnić od momentu nabycia prawa do świadczeń emerytalnych czy nawet momentu rozpoczęcia pobierania tych świadczeń.

 

Sąd Najwyższy w uchwale z 25 stycznia 2002 r. (III ZP 24/01) wyjaśnia, że przejście na emeryturę oznacza utratę statusu pracownika w zamian za uzyskanie statusu emeryta. Pojęciowo i funkcjonalnie przejście na emeryturę związane jest z ustaniem stosunku pracy, a pracownik, który pomimo pobierania świadczeń emerytalnych wciąż pracuje, przechodzi na emeryturę dopiero z chwilą ustania stosunku pracy.

 

W wyroku Sądu Najwyższego z dnia 11 października 2007 r. (III PK 40/07) Sąd Najwyższy podtrzymał dotychczasowe stanowisko, że przejście na emeryturę oznacza zmianę statusu pracownika lub pracownika – emeryta na status wyłącznie emeryta i dlatego odprawa przysługuje pracownikowi dopiero w związku z ustaniem stosunku pracy w celu tak rozumianego przejścia na emeryturę, choćby ją wcześniej pobierał.

 

Aby otrzymać odprawę emerytalną, musi Pani rozwiązać stosunek pracy. Wystarczy, aby stało się to w szkole, wówczas szkoła wypłaci Pani odprawę. Nie ma potrzeby rozwiązywania wszystkich stosunków pracy.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 8 - dziesięć =

»Podobne materiały

Dodatkowe obowiązki narzucone nauczycielowi niezwiązane z wykonywanym zawodem

Pracuję w szkole jako pedagog i nauczyciel języka francuskiego. Mam 20 godzin pensum tygodniowo, jednak mój rzeczywisty czas pracy wynosi nawet 34 godziny. Dyrektor narzuca mi dodatkowe obowiązki niezwiązane z wykonywanym zawodem, które muszę wykonywać – oczywiście bezpłatnie. Czy może to robi

Sytuacja nauczyciela po zamknięciu gimnazjum

Jestem nauczycielem, pracuję w gimnazjum, to mój 35. rok „przy tablicy”. Od września 2017 roku moje gimnazjum zostanie wchłonięte przez szkołę podstawową. Niestety, dla wielu z nas nie będzie godzin. Bedą zwolnienia. W styczniu tego roku ukończyłam 56 lat, w świetle nowego prawa emerytal

Czy uczelnia może odebrać mi tytuł magistra?

Zdobyłem tytuł magistra 6 lat temu. Być może praca magisterska zostanie uznana za plagiat. Czy uczelnia może mi odebrać tytuł magistra? Dzięki niemu dostałem awans i podwyżkę. Czy mogę odpowiadać z art. 286 K.k.?
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »