Mamy 11 279 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Odprawa dla nauczyciela zatrudnionego na podstawie mianowania

Autor: Marta Handzlik-Rosuł • Opublikowane: 06.07.2017

Jako dyrektor szkoły zmuszona jestem rozwiązać stosunek pracy z nauczycielem (art. 20 KN). Moje pytanie dotyczy wysokości odprawy. Pani zatrudniona jest na podstawie mianowania. W roku szkolnym 2014/2015 wyraziła zgodę na zniżkę 13/18, w roku szkolnym 2015/2016 na zniżkę 14/18. Niestety w przyszłym roku nie będzie już miała żadnych godzin. Czy sześciomiesięczna odprawa jest w pełnym wymiarze, czy obniżona proporcjonalnie do wymiaru zatrudnienia?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z art. 22 ust. 2a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (j.t. Dz. U. z 2014 r., poz. 191) – w przypadku rozwiązania z nauczycielem stosunku pracy z przyczyn, o których mowa w art. 20 ust. 1, po uprzednim ograniczeniu wymiaru zatrudnienia na podstawie art. 22 ust. 2 KN, podstawą ustalenia odprawy jest wynagrodzenie zasadnicze określone w przepisach wydanych na podstawie art. 30 ust. 5, ustalone odpowiednio do posiadanego przez nauczyciela stopnia awansu zawodowego i posiadanych kwalifikacji oraz z uwzględnieniem wymiaru zajęć obowiązkowych nauczyciela z miesiąca przypadającego bezpośrednio przed zastosowaniem ograniczenia zatrudnienia.

 

Treść przepisu jest stosunkowo skomplikowana, ponieważ tylko ostatnia jego część, tj. wymiar zajęć obowiązkowych nauczyciela, odnosi się do miesiąca przypadającego przed zastosowaniem ograniczenia. Pozostałe elementy, a więc stawka wynagrodzenia (stawka osobistego zaszeregowania) i stopień awansu zawodowego ustalane są na moment wypowiedzenia.

 

Celem przyjętego rozwiązania jest to, aby stawki wynagrodzenia ustalić w oparciu o aktualne stawki wynagrodzenia zasadniczego, określone w rozporządzeniu płacowym dla nauczycieli, ale w odniesieniu do pełnego wymiaru zatrudnienia (a więc wymiaru zajęć obowiązkowych nauczyciela z miesiąca przypadającego bezpośrednio przed zastosowaniem ograniczenia zatrudnienia).

 

Podsumowując – przy obliczeniu odprawy stosować należy aktualnie obowiązujące stawki wynagrodzenia zasadniczego przy jednoczesnym ustaleniu wymiaru zatrudnienia z miesiąca przypadającego sprzed dokonania ograniczenia, czyli z całego etatu.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • siedem plus 5 =

»Podobne materiały

Obowiązek uczęszczania na lekcje etyki lub religii

Czy niepełnoletni licealista ma obowiązek uczęszczania na lekcje etyki lub religii?

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »