Mamy 10 894 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Odpowiedzialność za wypadek dziecka przy pracy

Autor: Tomasz Ciasnocha • Opublikowane: 15.02.2012

Nasz syn ma 14 lat. Podczas ferii przebywał u dorosłych kuzynów (25 i 28 lat) na wsi, gdzie m.in. rąbał drzewo. Uległ wypadkowi, w wyniku którego stracił dłoń. Czy winę ponoszą jego kuzyni (opiekunowie) czy rodzice? Jak wyglądałoby postępowanie karne w tej sprawie?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Odpowiedzialność karna opiekuna nad małoletnim dzieckiem została uregulowana w art. 160 § 2 i § 3 Kodeksu karnego.

 

Tu przywołam treść całego art. 160 kodeksu karnego:

 

„Art. 160. § 1. Kto naraża człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

 

§ 2. Jeżeli na sprawcy ciąży obowiązek opieki nad osobą narażoną na niebezpieczeństwo, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

 

§ 3. Jeżeli sprawca czynu określonego w § 1 lub 2 działa nieumyślnie, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

 

§ 4. Nie podlega karze za przestępstwo określone w § 1-3 sprawca, który dobrowolnie uchylił grożące niebezpieczeństwo.

 

§ 5. Ściganie przestępstwa określonego w § 3 następuje na wniosek pokrzywdzonego”.

 

Art. 160 mówi, „kto” naraża człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo, zaś do opiekuna nad dzieckiem odnosi się § 2. Penalizuje on narażenie człowieka na niebezpieczeństwo przez osobę zobowiązaną do opieki – np. opiekuna dziecka.

 

Należy tu wiec zauważyć iż, Kodeks karny z definicji karze nie rodzica, ale osobę zobowiązaną do opieki. Kodeks karny nie wskazuje, kto jest obowiązany do opieki nad dzieckiem. Źródeł obowiązku należy szukać w innych ustawach.

 

Obowiązek opieki nad dzieckiem w prawie polskim ma różne podstawy prawne. Przede wszystkim, zgodnie z przepisami Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, zobowiązanymi do opieki nad dzieckiem sąd jego rodzice. Obowiązek opieki może wyniknąć również z przepisów prawa cywilnego lub z umowy. Charakter umowy ma również powierzenie opieki nad dzieckiem. Powierzenie pieczy może mieć charakter czasowy albo trwały. Czasowe powierzenie pieczy to w szczególności pozostawienie dziecka na część dnia albo na weekend lub kilka dni u krewnych lub bliskich znajomych, a także wysłanie dziecka na wakacje. Należy przyjąć, iż osoby zobowiązujące się sprawować pieczę nad dzieckiem zobowiązują się do opieki nad nim.

 

Jak wskazuje Adam Olejniczak w komentarzu do art. 427 Kodeksu cywilnego (Z. Gawlik, A. Janiak, A. Olejniczak i.in., Komentarz, 2010, LEX, Stan prawny: 01.05.2010):

 

„Źródłem umownego obowiązku sprawowania nadzoru nad małoletnim lub niepoczytalnym mogą być wszelkie ważnie zawarte umowy, odpłatne albo nieodpłatne, zawarte na czas określony lub nieokreślony. Z reguły w czasie obowiązywania tych umów uchylony będzie obowiązek nadzoru ze strony osób ustawowo zobowiązanych (np. rodziców, w czasie przebywania dziecka na obozie harcerskim czy w ośrodku rehabilitacyjnym). Nie można jednak wykluczyć odpowiedzialności solidarnej zobowiązanych do nadzoru z mocy ustawy i umowy (np. w razie powierzenia nadzoru drogą umowy nieodpowiedniej opiekunce, osobie niestarannie wybranej do pełnienia nadzoru)”.

 

Konkludując, należy stwierdzić, iż w związku powierzeniem opieki nad dzieckiem kuzynom, to oni odpowiadają karnie za narażenie na niebezpieczeństwo i w konsekwencji zaistniały wypadek.

 

Jeśli chodzi o samo postępowanie, to organ prowadzący postępowanie przygotowawcze będzie musiał ustalić okoliczności narażenia dziecka na niebezpieczeństwo. Występek narażenia przez opiekuna dziecka na niebezpieczeństwo może zostać popełnione zarówno w formie umyślnej (jeżeli kuzyni zgodzili się na to, by dziecko wykonywało niebezpieczną pracę) lub w formie nieumyślnej (tzn. kuzyni nie zgadzali się na rąbanie drzewa, a jedynie nie zabezpieczyli przed dzieckiem narzędzi i dlatego wykonało tę pracę – a tym samym zostało narażone na niebezpieczeństwo).

 

W przypadku uznania, iż doszło do narażenia dziecka w sposób umyślny, przestępstwo jest ścigane z urzędu, w przeciwnym przypadku ścigane jest na wniosek pokrzywdzonego – w przypadku pokrzywdzonego dziecka na wniosek jego rodziców.

 

Jeżeli nawet rodzice dziecka wiedzieli, że ich syn będzie wykonywał pracę narażającą jego zdrowie, nie zwalnia to w żaden sposób kuzynów z odpowiedzialności. Mając na uwadze, że małoletni ma dopiero 14 lat, niezależnie od okoliczności kuzyni nie powinno byli małoletniemu na taką pracę pozwolić, a tym samym na narazić go na niebezpieczeństwo.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • zero minus IX =

»Podobne materiały

Odszkodowanie za wypadek dziecka w żłobku

Moje dziecko uczęszcza do niepublicznego żłobka, który ma dwa piętra. Ostatnio uległo tam wypadkowi – złamało rękę. Do wypadku doszło, gdy dzieci spały w pokoju na piętrze (dziecko próbowało wyjść z łóżka), a opiekunki przebywały w tym czasie na dole! Co więcej, łóżeczka, w któr

 

Szkody w nieruchomości rolnej wynikłe z przebudowy drogi krajowej

Do kogo skierować pismo w sprawie naprawienia szkody powstałej w wyniku zdewastowania zajętej bezumownie nieruchomości rolnej i wypłaty należnego odszkodowania? Czy do generalnego wykonawcy robót czy do inwestora? Chodzi o roboty przy budowie drogi krajowej. Czy warto wystąpić ze skargą na bezczynno

 

Odszkodowanie od biura rachunkowego

Założyłam działalność gospodarczą 3 października 2014 r., tego też dnia podpisałam umowę na 2 miesiące na 1/4 etatu z firmą. Prowadzenie spraw rachunkowych powierzyłam biuru rachunkowemu, podpisałam z nimi umowę o świadczenie usług rachunkowo-księgowych i rozliczeń z ZUS. Byłam w ciąży i ustaliłam z

 

Odszkodowanie za bezpodstawny wpis do Krajowego Rejestru Dłużników

Udałem się do banku załatwić pewną sprawę i dowiedziałem się, że zostałem bezpodstawnie wpisany na listę dłużników Krajowego Rejestru Dłużników. Firma windykacyjna podała pewną osobę do KRD, ale z moim numerem PESEL. W efekcie mój PESEL widniał w bazie KRD, co uniemożliwiło mi załatwienie czegokolwi

 

Odszkodowanie od sąsiada za zniszczone ogrodzenie

Sprawa dotyczy odszkodowania od sąsiada za zniszczone ogrodzenie. Sąsiedzi powiesili na moim ogrodzeniu tabliczki – „ogrodzenie pod napięciem”. Po wezwaniu policji zdjęli je, wbili słupki 30 cm dalej, przyspawali do mojego ogrodzenia i powiesili je z powrotem. Zniszczyli mi w ten s

 

Możliwe konsekwencje wyłudzenia odszkodowania

Moja przełożona zgłosiła jakiś czas temu pewien wypadek jako wypadek przy pracy i dostała za to odszkodowanie. Wiem jednak na pewno (sama o tym mówiła), że przewróciła się nie podczas pracy, na terenie firmy, a w zupełnie innych, prywatnych okolicznościach. To zdarzenie miało miejsce kilka miesięcy

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »