.
Udzieliliśmy ponad 123,6 tys. porad prawnych i mamy 14 119 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Odpowiedzialność za podpis na fakturze

Opis Problemu:

Czy ponoszę odpowiedzialność karną za złożenie podpisu na fakturze z roku 2008, na której była zaniżona cena towaru (zakup samochodu w komisie)? Wobec właściciela komisu urząd skarbowy prowadzi postępowanie wyjaśniające. Jestem powołana na świadka w związku z fakturą wystawioną przez właściciela komisu.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Podstawę prawną opinii stanowią przepisy Kodeksu karnego skarbowego, zwanego dalej w skrócie K.k.s.

 

Poniższa odpowiedź została oparta na Pani pytaniu i jego ocenie prawnej. Z treści Pani pytania wynika, iż została Pani wezwana do osobistego stawiennictwa w urzędzie skarbowym w charakterze świadka. Przypuszcza Pani, że sprawa dotyczy podpisania w 2006 r. faktury z zaniżoną ceną towaru (zakup samochodu w komisie).

 

Istotna z punktu widzenia Pani interesu jest treść art. 62 § 2 K.k.s., zgodnie z którym „kto wbrew obowiązkowi nie wystawia faktury lub rachunku za wykonanie świadczenia, wystawia je w sposób wadliwy albo odmawia ich wydania, podlega karze grzywny do 180 stawek dziennych”.

 

Wskazać należy nadto na § 2 tego przepisu, zgodnie z którym „kto fakturę lub rachunek, określone w § 1, wystawia w sposób nierzetelny albo takim dokumentem posługuje się, podlega karze grzywny do 240 stawek dziennych”.

 

W mojej ocenie w przedstawionym przez Panią stanie faktycznym można mówić o nierzetelnej fakturze. Zgodnie z wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 28 kwietnia 2004 r., sygn. akt II AKa 65/2004, „nierzetelna faktura z art. 62 § 2 kks to zarówno faktura nie odzwierciedlająca rzeczywistego przebiegu zdarzenia, jak i faktura fikcyjna, dokumentujące czynność nieistniejącą. Wystawienie tej ostatniej (fikcyjnej) faktury godzi w prawidłowość ustalenia i wykonania zobowiązań podatkowych wobec Państwa, zwłaszcza gdy podatnik nieświadomy jej fikcyjności wypełnia swe zobowiązania finansowe. Faktura nieprawidłowo stwierdzająca fakty, w szczególności pomniejszająca podatek poprzez bezpodstawność stwierdzenia powinności zwrócenia podatku VAT albo obniżenia podatku należnego o podatek obliczony – godzi w obowiązek podatkowy i przyczynia się do zwiększenia zysku sprawcy o wartość podatku mu zwracanego”.

 

W literaturze przedmiotu podkreśla się jednak, iż podanie na fakturze nieodpowiedniej ceny powoduje, że mamy do czynienia z nierzetelną fakturą. W komentarzu do Kodeksu karnego skarbowego wskazuje się, iż „posłużenie się nierzetelnym rachunkiem lub fakturą, w kontekście komentowanego artykułu, odnosi się tylko do osoby uprawnionej do wystawienia tych dokumentów, która następnie wykorzystuje je zgodnie z ich znaczeniem prawnym (np. dokumentując ulgę podatkową) (B. Kurzępa, W. Kotowski, Najnowsze wydanie: Kodeks karny skarbowy. Komentarz, Warszawa 2007).

 

Czynu opisanego w art. 62 § 2 K.s.k. może zatem dopuścić się wyłącznie osoba uprawniona do wystawienia faktury, w tym przypadku właściciel komisu samochodowego, albowiem to on wpisał zaniżoną kwotę którą uzyskał ze sprzedaży samochodu, a tym samym oszukał Skarb Państwa nie odprowadzając podatków od pozostałej kwoty, którą otrzymał w związku ze sprzedażą pojazdu, a która to kwota nie znalazła odzwierciedlenia w umowie sprzedaży.

 

Pani zachowanie należy jednak ocenić z punktu widzenia ewentualnego oszustwa. Mniemać należy bowiem, iż nie płaciła Pani podatku od czynności cywilnoprawnych, ponieważ nie było umowy kupna–sprzedaży, lecz wystawiona była faktura, a w takiej sytuacji podatek płaci właściciel komisu.

 

Pani zachowanie winno być natomiast oceniane z punktu widzenia ewentualnego posługiwania się taką nierzetelną fakturą. Jeżeli bowiem w sposób publiczny, tj. przed organami administracji publicznej, posługiwała się Pani takim dokumentem, w mojej ocenie Pani zachowanie może być oceniane z punktu widzenia art. 62 § 2 K.k.s., albowiem wówczas doszłoby do posługiwania się przez Panią taką fakturą jako nierzetelnym dokumentem. Powyższe rodzić winno odpowiedzialność. Wszystko zależy zatem od tego, w jaki sposób postępowała Pani z fakturą, a przede wszystkim – czy była ona przedmiotem Pani praw i obowiązków.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Radca prawny Marek Gola

Radca prawny, doktorant w Katedrze Prawa Karnego Procesowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, zdał aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach. Specjalizuje się w szczególności w prawie karnym materialnym i procesowym, bliskie jest mu też prawo pracy, prawo rodzinne oraz prawo handlowe. Udzielił już ponad 2000 porad prawnych, pomagając osobom pokrzywdzonym przez nieuczciwych pracodawców, a także tym, w których życie (nie zawsze słusznie) wtargnęła policja i prokuratura.


Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • zero plus 10 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl