Mamy 10 894 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Odpowiedzialność za podpis na fakturze

Autor: Marek Gola • Opublikowane: 25.11.2014

Czy ponoszę odpowiedzialność karną za złożenie podpisu na fakturze z roku 2008, na której była zaniżona cena towaru (zakup samochodu w komisie)? Wobec właściciela komisu urząd skarbowy prowadzi postępowanie wyjaśniające. Jestem powołana na świadka w związku z fakturą wystawioną przez właściciela komisu.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Podstawę prawną opinii stanowią przepisy Kodeksu karnego skarbowego, zwanego dalej w skrócie K.k.s.

 

Poniższa odpowiedź została oparta na Pani pytaniu i jego ocenie prawnej. Z treści Pani pytania wynika, iż została Pani wezwana do osobistego stawiennictwa w urzędzie skarbowym w charakterze świadka. Przypuszcza Pani, że sprawa dotyczy podpisania w 2006 r. faktury z zaniżoną ceną towaru (zakup samochodu w komisie).

 

Istotna z punktu widzenia Pani interesu jest treść art. 62 § 2 K.k.s., zgodnie z którym „kto wbrew obowiązkowi nie wystawia faktury lub rachunku za wykonanie świadczenia, wystawia je w sposób wadliwy albo odmawia ich wydania, podlega karze grzywny do 180 stawek dziennych”.

 

Wskazać należy nadto na § 2 tego przepisu, zgodnie z którym „kto fakturę lub rachunek, określone w § 1, wystawia w sposób nierzetelny albo takim dokumentem posługuje się, podlega karze grzywny do 240 stawek dziennych”.

 

W mojej ocenie w przedstawionym przez Panią stanie faktycznym można mówić o nierzetelnej fakturze. Zgodnie z wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 28 kwietnia 2004 r., sygn. akt II AKa 65/2004, „nierzetelna faktura z art. 62 § 2 kks to zarówno faktura nie odzwierciedlająca rzeczywistego przebiegu zdarzenia, jak i faktura fikcyjna, dokumentujące czynność nieistniejącą. Wystawienie tej ostatniej (fikcyjnej) faktury godzi w prawidłowość ustalenia i wykonania zobowiązań podatkowych wobec Państwa, zwłaszcza gdy podatnik nieświadomy jej fikcyjności wypełnia swe zobowiązania finansowe. Faktura nieprawidłowo stwierdzająca fakty, w szczególności pomniejszająca podatek poprzez bezpodstawność stwierdzenia powinności zwrócenia podatku VAT albo obniżenia podatku należnego o podatek obliczony – godzi w obowiązek podatkowy i przyczynia się do zwiększenia zysku sprawcy o wartość podatku mu zwracanego”.

 

W literaturze przedmiotu podkreśla się jednak, iż podanie na fakturze nieodpowiedniej ceny powoduje, że mamy do czynienia z nierzetelną fakturą. W komentarzu do Kodeksu karnego skarbowego wskazuje się, iż „posłużenie się nierzetelnym rachunkiem lub fakturą, w kontekście komentowanego artykułu, odnosi się tylko do osoby uprawnionej do wystawienia tych dokumentów, która następnie wykorzystuje je zgodnie z ich znaczeniem prawnym (np. dokumentując ulgę podatkową) (B. Kurzępa, W. Kotowski, Najnowsze wydanie: Kodeks karny skarbowy. Komentarz, Warszawa 2007).

 

Czynu opisanego w art. 62 § 2 K.s.k. może zatem dopuścić się wyłącznie osoba uprawniona do wystawienia faktury, w tym przypadku właściciel komisu samochodowego, albowiem to on wpisał zaniżoną kwotę którą uzyskał ze sprzedaży samochodu, a tym samym oszukał Skarb Państwa nie odprowadzając podatków od pozostałej kwoty, którą otrzymał w związku ze sprzedażą pojazdu, a która to kwota nie znalazła odzwierciedlenia w umowie sprzedaży.

 

Pani zachowanie należy jednak ocenić z punktu widzenia ewentualnego oszustwa. Mniemać należy bowiem, iż nie płaciła Pani podatku od czynności cywilnoprawnych, ponieważ nie było umowy kupna–sprzedaży, lecz wystawiona była faktura, a w takiej sytuacji podatek płaci właściciel komisu.

 

Pani zachowanie winno być natomiast oceniane z punktu widzenia ewentualnego posługiwania się taką nierzetelną fakturą. Jeżeli bowiem w sposób publiczny, tj. przed organami administracji publicznej, posługiwała się Pani takim dokumentem, w mojej ocenie Pani zachowanie może być oceniane z punktu widzenia art. 62 § 2 K.k.s., albowiem wówczas doszłoby do posługiwania się przez Panią taką fakturą jako nierzetelnym dokumentem. Powyższe rodzić winno odpowiedzialność. Wszystko zależy zatem od tego, w jaki sposób postępowała Pani z fakturą, a przede wszystkim – czy była ona przedmiotem Pani praw i obowiązków.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 2 - VII =

»Podobne materiały

Podpisy na fakturach podstępnie zdobyte przez pracodawcę

Kilka miesięcy temu pracowałem w firmie handlowej. Były pracodawca podstępnie zdobył moje podpisy na fakturach wypisanych na firmę kolegi. Utrzymywał, że te dokumenty to coś innego. Znajomy poinformował mnie, że teraz były pracodawca domaga się zapłaty. Tymczasem ja nie miałem żadnego upoważnienia,

 

Konsekwencje zakupu fikcyjnych faktur

W 2005 r. kupiłem dwie fikcyjne faktury. Aktualnie prowadzone jest postępowanie przeciw firmie sprzedającej te rachunki. Mam zostać przesłuchany jako świadek. Jaka jest kwalifikacja takiego czynu i jakiej kary mogę się spodziewać?

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »