Mamy 10 708 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Odpowiedzialność za oskarżenia na forum

Autor: Małgorzata Rybarczyk • Opublikowane: 19.04.2013

Prowadzę forum dyskusyjne i coraz częściej otrzymuję zgłoszenia od użytkowników, którzy czują się obrażeni wpisami, z żądaniem przekazania im danych autorów postów. Grożą, że w przeciwnym razie podadzą mnie do sądu (jako współwinną pomówień). Czy to możliwe? Jaką odpowiedzialność ponoszę jako właścicielka serwisu za oskarżenia pojawiające się na forum?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Małgorzata Rybarczyk

»Wybrane opinie klientów

Rewelacja!!! Wszystko bardzo klarownie wytłumaczone. Korzystałem z usług nie jednego prawnika, ale tak przygotowane pismo i objaśnienia jakie otrzymałem wprawiło mnie w zdumienie. Wszystko na najwyższym poziomie!!! Polecam serdecznie i dziękuję całemu zespołowi ePorady24, a w szczególności Panu Karolowi Jokielowi.
Zbyszek
Żadna opinia nie wyrazi mojej wdzięczności dla zespołu ePorady. Moja sprawa wydawała mi się tak skomplikowana, że nie do rozwiązania. Nie wiedziałem, od której strony ją zacząć. Szperając w internecie, natrafiłem na ePorady i okazało się, że moją sprawę można zacząć od strony, której absolutnie bym się nie spodziewał.
Jestem bardzo zadowolony z obrotu sprawy, która mnie dotyczy. Z tak znikomych danych, które przekazałem, otrzymałem pismo tak profesjonalnie napisane, jakby zespół ePorady był moim bardzo dobrym znajomym i znał mój problem tak dobrze jak ja. Dziękuję bardzo i będę polecał wszystkim korzystanie z waszych usług.
Henryk
Bardzo, bardzo dziękuję!!! W ciągu dwóch dni otrzymałam więcej wiadomości na temat mojej sprawy niż w ciągu 2 miesięcy od dwóch adwokatów!!!! Do tej pory dowiadywałam się tylko, jakie prawa ma osoba, która naraziła mnie na ogromne szkody, i jakie konsekwencje grożą mi, jeżeli nie będę respektować tych praw. Nawet odpowiedź na dodatkowe pytanie nastąpiła szybciej i była bardziej wyczerpująca niż trwająca od tygodnia dyskusja na ten temat z moim pełnomocnikiem (teraz byłym). O kosztach nie mówiąc. BARDZO POLECAM!!!
Małgorzata
Widziałem już wiele pozwów, ale sporządzony przez prawnika z eporady24.pl jest prawdziwym majstersztykiem i wyrazem profesjonalizmu. Jasno, konkretnie, przy minimum słów, maksimum treści. Do tego relacja jakości do ceny również znajduje swoje uzasadnienie. Z pełnym przekonaniem wygranej sprawy zanoszę pozew do sądu. Nikomu nie należy życzyć sądowych spraw, ale gdyby zaszła potrzeba, z pełnym przekonaniem mogę polecić eporady24.pl.
Jacek
Powiem tak: cuda załatwiane są od ręki! Na sprawie w sądzie sędzina była zaskoczona tak profesjonalnym i rzeczowym przygotowaniem, a wszystko dzięki ePorady24! Zakończyłem sprawę i wygrałem!!!! Polecam ten serwis i serdecznie dziękuję. Tak sprawnej obsługi mógłby pozazdrościć każdy inny serwis! Prawnicy są na najwyższym poziomie!!! Polecam z całego serca!!!
Zbyszek

Niestety obowiązki administratora portalu społecznościowego lub forum nie zostały nigdzie uregulowane. Powoduje to coraz częstsze konflikty z użytkownikami takich serwisów.

 

Ponieważ prowadzi Pani forum, uznaje się, iż jest Pani jedynie przechowawcą danych bądź informacji zamieszczanych w nim przez inne podmioty. Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (w skrócie U.ś.u.d.e.): „Nie ponosi odpowiedzialności za przechowywane dane ten, kto udostępniając zasoby systemu teleinformatycznego w celu przechowywania danych przez usługobiorcę, nie wie o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności, a w razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności niezwłocznie uniemożliwi dostęp do tych danych”.

 

Ponieważ co do zasady nie kontroluje Pani wpisów i nie ponosi odpowiedzialności za opinie wyrażane przez forumowiczów, to aż do chwili, gdy uzyska Pani informację, że któryś z wpisów zamieszczonych na forum ma bezprawny charakter, nie może Pani ponosić za niego odpowiedzialności. Pani sytuacja ulega zmianie dopiero z chwilą, gdy otrzyma Pani zawiadomienie o naruszeniu przepisów.

 

Zawiadomienie takie może mieć różną formę. Co do zasady jest to:

 

1) żądanie usunięcia wpisów lub

2) jak w Pani przypadku – żądanie udostępnienia danych osób dokonujących określonych wpisów.

 

Po otrzymaniu zawiadomienia powinna Pani ocenić, czy otrzymane zawiadomienie ma charakter urzędowy (pisma te pochodzą od policji, prokuratury, sądu, organów administracji publicznej lub organów jednostek samorządu terytorialnego) i podlega natychmiastowemu wykonaniu, czy też stanowi ono wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze wpisu pochodzącą od innych podmiotów. Najczęściej zawiadomienia, czyli wnioski o udostępnienie danych, pochodzą od osób fizycznych, których prawa zostały naruszone. Są to pisma zawierające żądanie usunięcia oskarżeń z forum oraz jednocześnie przekazania danych osobowych osoby piszącej pod nickiem. W tej sytuacji musi Pani samodzielnie ocenić, czy pismo jest wiarygodne, prześledzić cały wątek rozmowy i podjąć decyzję, czy w oparciu o to zawiadomienie usunie Pani wpis z forum i czy udostępni Pani wnioskowane dane.

 

Jeżeli stwierdzi Pani, że wpis jest obraźliwy, to jako administrator może go Pani usunąć. Musi Pani pamiętać, że dane osobowe podlegają ochronie prawnej. Ponieważ jest Pani administratorem forum i właścicielem portalu jednocześnie, to jest Pani traktowana jako administrator danych osobowych gromadzonych na Pani portalu.

 

Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (w skrócie: U.o.d.o.) na administratorze danych ciąży obowiązek dokładania szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą (w tym danych użytkowników), a w szczególności jest obowiązany zapewnić, aby dane te były przetwarzane zgodnie z prawem (art. 26 U.o.d.o).

 

Odmawiając udostępnienia danych, może się Pani zawsze powołać na wyrok WSA z dnia 19 lipca 2007 r. (II SA/Wa 93/07). Zgodnie z nim samo stwierdzenie w piśmie żądającym ujawnienia danych, że są one potrzebne do podjęcia przeciwko osobom, których dotyczą, stosownych kroków prawnych, jest niewystarczające. Wynika to z dwóch okoliczności – po pierwsze, samo stwierdzenie chęci podjęcia kroków prawnych wcale nie oznacza, że dany podmiot podejmie jakiekolwiek działania prawne, a więc fakt ten powinien być w jakikolwiek sposób bardziej uprawdopodobniony, a po drugie, podmiot żądający ujawnienia danych musi wykazać, iż bez posiadania danych osobowych nie będzie mógł dochodzić swoich roszczeń. Jeżeli mimo to osoba poszkodowana wystąpi przeciwko użytkownikowi forum na drogę sądową i sąd uzna, że udostępnienie przez Panią danych jest niezbędne, to wyda postanowienie o ujawnienie przez Panią danych. Po otrzymaniu tego postanowienia będzie Pani musiała ujawnić dane osoby zamieszczającej wpis.

 

W przypadku, gdy osoba żądająca od Pani danych innego użytkownika uzna, że odmówiła Pani bezzasadnie, może zwrócić się do generalnego inspektora ochrony danych osobowych o nakazanie udostępnienia takich danych (Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z 13 lutego 2009 r. – II Sa/Wa 1570/08).

 

Jeżeli uzna Pani, że żądania osoby wnoszącej o udostępnienie danych są uzasadnione, to oczywiście może Pani ujawnić dane.

 

Proszę pamiętać o zapisie art. 14 U.ś.u.d.e. stwierdzającym, że usługodawca (czyli Pani), który otrzymał urzędowe zawiadomienie o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczonych przez usługobiorcę i uniemożliwił dostęp do tych danych, nie ponosi odpowiedzialności względem tego usługobiorcy za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do tych danych, jeżeli niezwłocznie zawiadomił usługobiorcę o zamiarze uniemożliwienia do nich dostępu.

 

Na zakończenie wspomnę tylko o art. 14 ust. 1 lit. a dyrektywy 2000/31/WE, który stanowi, że odpowiedzialność usługodawcy za przechowywane informacje jest wyłączona, gdy nie ma on wiarygodnych wiadomości o bezprawnym charakterze działalności lub informacji, a w odniesieniu do roszczeń odszkodowawczych – nie wie o stanie faktycznym lub okolicznościach, które w sposób oczywisty świadczą o tej bezprawności. Zestawienie przepisu dyrektywy 2000/31/WE z przepisem art. 14 ust. 1 U.ś.u.d.e. prowadzi do wniosku, że polski ustawodawca wprowadził szersze wyłączenie odpowiedzialności hosting providera, niż zostało to założone w dyrektywie o handlu elektronicznym. 

 

Podsumowując – ma Pani obowiązek udostępnienia danych osobowych autorów oskarżeń na forum, jeśli zażądają tego organy, a na wniosek osoby fizycznej – jedynie jeżeli uzna Pani, że jest to wystarczająco uzasadnione i udowodnione. Każdorazowo jednak po otrzymaniu zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych proponuję usunąć wpis lub przynajmniej zablokować do niego dostęp.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • jeden minus I =

»Podobne materiały

Odpowiedzialność moderatora (administratora) forum za posty użytkowników a pomówienie

Jestem moderatorem forum internetowego. Jeden z użytkowników, który został oszukany przez pewną firmę, opisał na forum tę sprawę, wstawił umowę i zdjęcia. Właściciel tej firmy oskarżył mnie o pomówienie – chodzi o to, że nie usunęłam z forum wspomnianego posta użytkownika.

Udostępnianie danych osobowych osoby, która nie wyraziła na to zgody, za pomocą komunikatorów – konsekwencje karne

Jestem administratorem forum, posługuję się pseudonimem. Pewna osoba próbuje mnie zastraszyć i rozpowszechnia moje dane osobowe bez mojej zgody. Robi to głównie przez komunikatory głosowo-tekstowe. Udostępnia mój prawdziwy adres, imię i nazwisko oraz informuje, gdzie studiuję. Nie życz

Prowadzenie obcojęzycznej strony z reklamami bukmacherów

Zamierzam otworzyć własną działalność gospodarczą w Polsce. Będę zajmował się prowadzeniem własnych stron internetowych i zarabiał na sprzedaży powierzchni reklamowej na tych stronach. Zastanawiam się nad uruchomieniem strony dotyczącej internetowych zakładów bukmacherskich. Jak wi

Odpowiedzialność karna za czyny naruszające prawa autorskie i prawa pokrewne

Do mojego pracodawcy wpłynęło pismo, z treści którego wynika, iż wszczęto postępowanie karne o czyn z art. 115 Prawa autorskiego. W piśmie tym wzywa się pracodawcę do podania mojego miejsca zamieszkania w związku z tym postępowaniem. Obawiam się, że postępowanie zostanie przekształc

Donos na autora wpisu o uchodźcach

Kilka dni temu napisałam na jednym z for internetowych mniej więcej tak: „uchodźcy powinni w Polsce dostać to, co najlepsze: poszczucie psami i wygonienie”. Post został usunięty. Wcześniej jednak inny użytkownik poinformował mnie, że zgłasza sprawę do prokuratury. Czy to moż

Wezwanie w charakterze świadka w sprawie o nielegalne rozpowszechnianie filmów

Drogą telefoniczną zostałem wezwany na komisariat policji w charakterze świadka, by zeznawać w sprawie o wykroczenie najpewniej z art. 116 prawa autorskiego. Ktoś się zgłosił z zażaleniem, że udostępniałem na swojej stronie jego filmy. Rzeczywiście prowadziłem taką stronę, na które

Udostępnienie danych osobowych abonenta na wniosek policji

Chciałbym otrzymać informację dotyczącą kwestii technologii, a dokładnie domen internetowych i kwestii udostępnienia danych osobowych abonenta na wniosek policji. Wobec jednej z moich stron internetowych prowadzone jest postępowanie dotyczące naruszenia praw autorskich. Na wniosek organów
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »