Mamy 11 498 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Odpowiedzialność za długi małżonka mimo rozdzielności majątkowej

Autor: Łukasz Poczyński • Opublikowane: 04.09.2009

Wierzyciel mojego męża wskazał mnie jako osobę do spłacenia długu wynikającego z działalności gospodarczej męża. Sąd nakazał, abym udowodniła, że wierzyciel wiedział o istniejącej rozdzielności majątkowej w momencie wystawienia faktury sprzedaży towaru. Rozdzielność zawarliśmy jeszcze w latach 90., a ów towar sprzedany był w 2005 r. Czy odpowiadam więc za długi męża, skoro mamy od dawna rozdzielność majątkową?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Powiadomienie kontrahentów o fakcie rozdzielności majątkowej

Musi Pani wiedzieć, że umowa majątkowa małżeńska nie gwarantuje bezwarunkowego bezpieczeństwa. Zgodnie bowiem z art. 471 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego małżonek może powoływać się względem innych osób na umowę majątkową małżeńską, gdy jej zawarcie oraz rodzaj były tym osobom wiadome.

 

Co istotne jednak, obowiązek wykazania tej okoliczności obciąża małżonka, który z faktu zawarcia umowy majątkowej wywodzić chce korzystne dla siebie skutki prawne (zgodnie z regułą tzw. rozkładu ciężaru dowodu). Art. 6 Kodeksu cywilnego mówi bowiem, że ciężar udowodnienia faktu spoczywa na osobie, która z faktu tego wywodzi skutki prawne. Oznacza to, że gdy fakt zawarcia umowy majątkowej małżeńskiej nie był znany wierzycielowi małżonka najpóźniej w chwili powstania stosunku prawnego (podstawy dochodzonej wierzytelności), to mimo zawartej pomiędzy małżonkami umowy majątkowej wierzyciel jednego z małżonków będzie miał prawo żądać zaspokojenia wierzytelności także z majątku drugiego małżonka.

Czy sam fakt rozdzielności majątkowej chroni jednego małżonka przed odpowiedzialnością za długi drugiego z nich?

Co istotne, otrzymanie przez wierzyciela wiadomości o zawarciu umowy majątkowej i jej rodzaju umożliwia małżonkom skuteczne powoływanie się względem wierzyciela na wyłączenie tą umową wspólności ustawowej wtedy, gdy otrzymał on taką wiadomość przed powstaniem wierzytelności (tak stwierdził Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 3 kwietnia 1980 r., III CZP 13/80). W uzasadnieniu tego stanowiska Sąd Najwyższy wskazał, że w komentowanym przepisie chodzi o to, by wierzyciel uniknął ujemnych skutków, jakie wiążą się z ograniczeniem możliwości zaspokojenia się z majątku wspólnego w następstwie umownego wyłączenia wspólności ustawowej. Uniknięcie tych skutków, jak podkreślił sąd, możliwe jest jedynie, gdy w chwili powstania wierzytelności wierzyciel ma świadomość tego, że – wbrew powszechnie obowiązującemu z mocy samego prawa ustrojowi małżeńskiej majątkowej wspólności ustawowej – dłużnik i jego małżonek zawarli umowę majątkową, której rodzaj jest mu znany.

 

Reasumując, jeżeli osoba trzecia nie wie o zawarciu umowy majątkowej małżeńskiej lub o jej rodzaju, małżonkowie nie mogą skutecznie wobec tej osoby powołać się na treść umowy. Oznacza to bezskuteczność względną tej umowy (wobec tej osoby), wynikającą z mocy prawa.

 

Gdy chodzi zaś o samo poinformowanie wierzycieli o powstaniu rozdzielności majątkowej między małżonkami, może ono nastąpić w dowolnej formie, tak aby wierzyciel mógł zapoznać się z treścią oświadczenia małżonka (małżonków). Dla pewności obrotu wskazane jest, aby nastąpiło to w formie pisemnej.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 1 minus VIII =

»Podobne materiały

Rozdzielność majątkowa a kredyty żony

Sąd ustanowił rozdzielność majątkową z datą wsteczną (od 1 marca 2011 r.). We wrześniu 2011 r. żona (bez mojej wiedzy i zgody) zaciągnęła kilka kredytów. Przez wiele lat mieszkaliśmy w spółdzielczym mieszkaniu lokatorskim, które otrzymaliśmy w trakcie trwania małżeństwa. Na początku 2011 r. żona wyp

 

Zakup mieszkania bez udziału męża

Czy żona może kupić mieszkanie za pieniądze podarowane jej przez syna bez udziału męża? Nie chodzi w tym wypadku o jego zgodę, ale o fakt, że nie będzie mógł uczestniczyć we wszystkich formalnościach związanych z kupnem (np. przy podpisywaniu umowy przedwstępnej z deweloperem). Chciałabym sama to za

 

Czy mogę nie wpuszczać żony do mojego domu?

Zamieszkujemy wspólnie z żoną w domu, który wybudowałem przed ślubem na działce moich rodziców. Dzieci są pełnoletnie i studiują w innych miastach. Każde z nas prowadzi działalność. Od 1,5 roku zajmujemy różne sypialnie. Żona nigdy nie dokładała się do inwestycji w dom, nie chce partycypować w opłat

 

Opieka nad chorym mężem

Mój brat jest po ciężkim wypadku. Żona niby się nim opiekuje, ale nie zapewnia mu np. rehabilitacji. Część rzeczy dla chorego (np. pieluchy, lekarstwa) kupują nasi rodzice. Nie chce zrozumieć, że jako żona jest odpowiedzialna finansowo za opiekę nad mężem. Chciałaby wszystko zrzucić na swoich teśció

 

Pieniądze na mieszkanie od rodziców a sytuacja prawna współmałżonka

Jestem w związku małżeńskim, mamy z żoną wspólność majątkową. Żona w najbliższym czasie otrzyma od swoich rodziców darowiznę pieniężną w wysokości 200 tys. zł. Darowizna będzie wyłącznie na nią ze względu na możliwość skorzystania ze zwolnienia od podatku od spadków i darowizn. Wiem już, że taka dar

 

Czy mogę wyjść za syna kuzynki mojego ojca?

Syn kuzynki mojego ojca – jaki to stopień pokrewieństwa dla mnie? Mój dziadek i jego babcia to rodzeństwo. Czy mogę za niego wyjść?

 

Zakup nieruchomości ze środków własnych w małżeństwie

Moja żona zamierza kupić nieruchomość o znacznej wartości, deklarując w umowie zakup ze środków własnych. Ja akceptuję jej decyzję i jestem gotów potwierdzić to u notariusza przy podpisywaniu przez żonę umowy przedwstępnej kupna lokalu. Żona całe życie pracowała, oszczędzając pieniądze na wspólnym r

 

Ślub z córką zmarłej żony

Ożeniłem się ponownie 5 lat temu, moja żona zmarła 3 tygodnie po ślubie. Miała wtedy 17-letnią córkę. Nie występowałem o ojcostwo i przysposobienie, gdyż jej córka nie mieszkała z nami. Po jakimś czasie zakochaliśmy się w sobie. Czy według prawa mogę wziąć ślub z córką zmarłej żony?

 

Postawienie domu na działce żony za wspólny kredyt

Jesteśmy małżeństwem i już za czasów małżeństwa żona dostała darowiznę na siebie – działkę budowlaną od rodziców. Czy jeżeli wspólnie weźmiemy kredyt na postawienie na niej domu, to ja będę jako mąż miał jakieś prawa do nieruchomości w razie rozwodu?

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »