.
Mamy 12 503 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Odpowiedzialność wspólnoty mieszkaniowej za działanie systemu grzewczego

Autor: Krzysztof Bigoszewski • Opublikowane: 28.05.2013

Czy wspólnota mieszkaniowa jest odpowiedzialna za prawidłowe działanie systemu grzewczego w budynku? Czy jest zobowiązana do usunięcia awarii polegającej na zablokowaniu instalacji c.o. w jednym z lokali (własnościowym), wskutek którego grzejniki bardzo słabo działają? Jak można tego dochodzić? Czy można żądać zwrotu ryczałtu na energię cieplną (wliczonego w czynsz, ponieważ lokale nie są opomiarowane) za okres, w którym instalacja działała bardzo słabo?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Po analizie przedstawionego przez Pana stanu faktycznego sprawy w celu udzielenia odpowiedzi na Pańskie pytanie sięgnąć należy do przepisów ustawy o własności lokali z dnia 24 czerwca 1994 r. (Dz. U. Nr 85, poz. 388 z późn. zm.). W art. 3 ust. 2 ustawodawca stwierdza, że: „nieruchomość wspólną stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali”.

 

W tym miejscu warto również skorzystać z dorobku nauki prawa, zgodnie z którym (tak m.in.: A. Doliwa, Komentarz do ustawy o własności lokali [w:] Prawo mieszkaniowe. Komentarz, wyd. 4, Warszawa 2012) w skład nieruchomości wspólnej wchodzi instalacja c.o. zasilająca energią cieplną cały budynek, tj. lokale i części wspólne budynku (zob. uchwała Sądu Najwyższego z 28 sierpnia 1997 r., III CZP 36/97, OSNC 1998, Nr 1, poz. 4), wspólne wodociągi, układ kanalizacyjny, instalacje elektryczne itp.

 

Jak ponadto wskazuje wspomniany autor, chodzi tu o części budynku i urządzenia służące do wspólnego użytku ogółu właścicieli lokali (i właściciela dotychczasowego), co nie znaczy, że chodzi o elementy wspólne, z których korzystają wszyscy właściciele lokali. W każdym razie chodzi o takie części budynku i urządzenia, które nie są związane z korzystaniem wyłącznie z jednego lokalu.

 

Mając zatem powyższe na uwadze, stwierdzić należy, że odpowiedzialność wspólnoty mieszkaniowej za prawidłowe działanie systemu grzewczego w budynku kończy się na przyłączu, do którego podłączone są grzejniki indywidualnych właścicieli lokali. Oznacza to, że nie ponosi ona odpowiedzialności za prawidłowość działania samych grzejników czy też instalacji wewnątrzmieszkaniowej między przyłączem a grzejnikami.

 

Jeżeli zaś awaria dotyczy właśnie tzw. pionu grzewczego, to obowiązkiem wspólnoty (ewentualnie zarządcy) jest awarię tę usunąć.

 

Co do zaś ewentualnego żądania zwrotu opłat za ogrzewanie to należy przede wszystkim wskazać, że zgodnie z przepisem art. 17 wspomnianej ustawy: „za zobowiązania dotyczące nieruchomości wspólnej odpowiada wspólnota mieszkaniowa bez ograniczeń, a każdy właściciel lokalu – w części odpowiadającej jego udziałowi w tej nieruchomości”.

 

Oznacza to, że przy przyjętym systemie rozliczeń ryczałtowych (gdy nie zostały zainstalowane dla każdego mieszkania z osobna podzielniki ciepła), każdy z właścicieli niejako przyjmuje na siebie ryzyko związane z nadpłatą kosztów ogrzewania, przy czym jednocześnie korzysta na tym, że w sytuacji większego zużycia ciepła koszty te rozłożą się proporcjonalnie na wszystkich właścicieli. W takim bowiem systemie rozliczenie kosztów zużytego ciepła zasadniczo polega na tym, że jest jeden licznik ciepła dla całej wspólnoty, z którego pobiera się dane i wylicza wysokość rachunku, a następnie koszt ten dzieli się na poszczególnych właścicieli według ich udziałów w nieruchomości wspólnej. Jeżeli zatem jeden z właścicieli zaoszczędzi na zużytym cieple, to oszczędzają proporcjonalnie wszyscy. Jeżeli zaś ten właściciel będzie miał wyższe niż zazwyczaj zużycie, to w nadwyżce tej również będą musieli partycypować pozostali współwłaściciele.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • II - 7 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »