Mamy 10 708 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem handlowym? Opisz swój
problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Odpowiedzialność w spółce z o.o.

Odpowiedzialność w spółce z o.o., w tym odpowiedzialność cywilnoprawną członków organów spółki oraz innych osób odpowiedzialnych za wyrządzoną spółce szkodę regulują art. 291-299 Kodeksu spółek handlowych. Szczególna odpowiedzialność w spółce z o.o. spoczywa na członkach zarządu i likwidatorach spółki. Jest to odpowiedzialność subsydiarna (posiłkowa) za zobowiązania takiej spółki, co oznacza, że członkowie zarządu, zgodnie z art. 299 § 1 K.s.h., odpowiadają za zobowiązania spółki, jeżeli egzekucja przeciwko niej prowadzona przez wierzycieli spółki okaże się bezskuteczna.

 Pewna spółka z o.o. chce wziąć kredyt o wysokości przekraczającej jej kapitał zakładowy. Bank wymaga od wspólników spółki podpisania dodatkowego zabezpieczenia w postaci weksla do umowy. Jak wygląda odpowiedzialność w spółce z o.o.? W jakim zakresie za zobowiązania spółki odpowiada jej wspólnik?
Bank żąda zabezpieczenia w formie weksla od wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, aby powiększyć grupę ewentualnych dłużników w sytuacji, w której byłyby problemy ze spłatą kredytu ze strony samej spółki. Oczywiste jest bowiem, że wspólnicy spółki z o.o. niebędący jednocześnie członkami jej zarządu nie odpowiadają za zobowiązania tej spółki i istota ich odpowiedzialności również nigdy taka nie będzie.

W przypadku wypełnienia oraz podpisania weksla (i ewentualnie deklaracji wekslowej w przypadku weksla in blanco) zobowiązanie wekslowe nie będzie się opierało o konstrukcję odpowiedzialności wspólników spółki z o.o. (a właściwie jej braku), lecz – o konstrukcję odpowiedzialności wekslowej (odpowiedzialność osobista wystawcy weksla).    Przeczytaj pełną treść

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Izabela Nowacka-Marzeion

»Wybrane opinie klientów

Rewelacja!!! Wszystko bardzo klarownie wytłumaczone. Korzystałem z usług nie jednego prawnika, ale tak przygotowane pismo i objaśnienia jakie otrzymałem wprawiło mnie w zdumienie. Wszystko na najwyższym poziomie!!! Polecam serdecznie i dziękuję całemu zespołowi ePorady24, a w szczególności Panu Karolowi Jokielowi.
Zbyszek
Żadna opinia nie wyrazi mojej wdzięczności dla zespołu ePorady. Moja sprawa wydawała mi się tak skomplikowana, że nie do rozwiązania. Nie wiedziałem, od której strony ją zacząć. Szperając w internecie, natrafiłem na ePorady i okazało się, że moją sprawę można zacząć od strony, której absolutnie bym się nie spodziewał.
Jestem bardzo zadowolony z obrotu sprawy, która mnie dotyczy. Z tak znikomych danych, które przekazałem, otrzymałem pismo tak profesjonalnie napisane, jakby zespół ePorady był moim bardzo dobrym znajomym i znał mój problem tak dobrze jak ja. Dziękuję bardzo i będę polecał wszystkim korzystanie z waszych usług.
Henryk
Bardzo, bardzo dziękuję!!! W ciągu dwóch dni otrzymałam więcej wiadomości na temat mojej sprawy niż w ciągu 2 miesięcy od dwóch adwokatów!!!! Do tej pory dowiadywałam się tylko, jakie prawa ma osoba, która naraziła mnie na ogromne szkody, i jakie konsekwencje grożą mi, jeżeli nie będę respektować tych praw. Nawet odpowiedź na dodatkowe pytanie nastąpiła szybciej i była bardziej wyczerpująca niż trwająca od tygodnia dyskusja na ten temat z moim pełnomocnikiem (teraz byłym). O kosztach nie mówiąc. BARDZO POLECAM!!!
Małgorzata
Widziałem już wiele pozwów, ale sporządzony przez prawnika z eporady24.pl jest prawdziwym majstersztykiem i wyrazem profesjonalizmu. Jasno, konkretnie, przy minimum słów, maksimum treści. Do tego relacja jakości do ceny również znajduje swoje uzasadnienie. Z pełnym przekonaniem wygranej sprawy zanoszę pozew do sądu. Nikomu nie należy życzyć sądowych spraw, ale gdyby zaszła potrzeba, z pełnym przekonaniem mogę polecić eporady24.pl.
Jacek
Powiem tak: cuda załatwiane są od ręki! Na sprawie w sądzie sędzina była zaskoczona tak profesjonalnym i rzeczowym przygotowaniem, a wszystko dzięki ePorady24! Zakończyłem sprawę i wygrałem!!!! Polecam ten serwis i serdecznie dziękuję. Tak sprawnej obsługi mógłby pozazdrościć każdy inny serwis! Prawnicy są na najwyższym poziomie!!! Polecam z całego serca!!!
Zbyszek

 Odpowiedzialność solidarna wspólników i spółki wynika z normy ogólnej zawartej w art. 107 § 1 Ordynacji podatkowej. Jest to odpowiedzialność solidarna członków zarządu spółki całym swoim majątkiem (tak wspólnym, jak i odrębnym). Członkowie zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością odpowiadają solidarnie (wraz ze spółką) za zaległości podatkowe powstałe w czasie pełnienia przez nich funkcji (tj. zaległości podatkowe z tytułu zobowiązań, które powstały w czasie pełnienia przez nich obowiązków członka zarządu, podatki niepobrane oraz pobrane, a niewpłacone przez płatników lub inkasentów, odsetki za zwłokę od zaległości podatkowych, niezwrócone w terminie zaliczki naliczonego podatku od towarów i usług, a także ich oprocentowanie i koszty postępowania egzekucyjnego).

Dodatkową przesłanką odpowiedzialności jest bezskuteczność egzekucji przeciw spółce. Dopiero po odpowiednim orzeczeniu organu podatkowego dopuszczalne jest wszczęcie postępowania w sprawie odpowiedzialności członka zarządu.    Przeczytaj pełną treść

 

 Członkowie zarządu spółki z o.o. odpowiadają za zobowiązania spółki, które powstały za ich kadencji. Potwierdza tę tezę Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 28 lutego 2008 r. (sygn. akt III CZP 143/07): „odpowiedzialność związaną z bezskutecznością egzekucji określonego zobowiązania wobec spółki z ograniczoną odpowiedzialnością ponoszą na podstawie art. 299 K.s.h. osoby będące członkami jej zarządu lub likwidatorami w czasie istnienia tego zobowiązania”. Podobne stanowisko w sprawie zakresu przedmiotowego odpowiedzialności przyjął także Sąd Najwyższy we wcześniejszym orzeczeniu z dnia 2 lutego 2007 r. (sygn. akt IV CSK 370/66), uznając, iż odpowiedzialność na zasadach określonych w art. 299 K.s.h. ponoszą osoby będące członkami zarządu w czasie istnienia zobowiązania, którego egzekucja przeciwko spółce okazała się nieskuteczna.
Jak widać, odpowiedzialność w spółce z o.o. ponoszą członkowie zarządu spółki, którzy pełnili tę funkcję w czasie istnienia zobowiązania.    Przeczytaj pełną treść

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

 

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem handlowym? Opisz swój
problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

 

Treści powiązane

Odpowiedzialność członków zarządu sp. z o.o. za długi spółki
Mam pytanie o odpowiedzialność w spółce z o.o. A dokładniej chodzi mi o zakres odpowiedzialności członków zarządu, gdyż otrzymałem propozycję objęcia stanowiska wiceprezesa. Czy to prawda, że członkowie zarządu takiej spółki odpowiadają całym swoim majątkiem za długi spółki? Czy można jakoś wyłączyć odpowiedzialność członków zarządu?

Kompetencje zarządu spółki z o.o. – odpowiedzialność w spółce z o.o.
Posiadam 50% udziałów w spółce z o.o. i jednocześnie jestem w jej zarządzie. Każdy ze wspólników ma prawo do samodzielnego podejmowania decyzji w sprawie spółki, a także do jej reprezentowania. Nie podobają mi się jednak decyzje wspólnika dotyczące wynagrodzeń pracowników, zakupów i sprzedaży bez konsultacji ze mną. Jak mogę temu zapobiec? Jak wygląda sprawa odpowiedzialności w spółce z o.o.?

Zbycie udziałów w spółce z o.o. a weksel do kredytu
Czy zbycie udziałów w spółce z o.o. oznacza również przeniesienie na nabywcę udziałów zobowiązań typu weksel do kredytu, jaki zaciągnęła spółka? Weksel wystawiony jest na osobę fizyczną (członek zarządu). Czy automatycznie traci on swą egzekwowalność w momencie sprzedaży udziałów przez taką osobę? Jeśli nie, jakie kroki należy podjąć, by takie zobowiązania przenieść na nabywcę? Proszę o objaśnienie odpowiedzialności w spółce z o.o. za jej zobowiązania.

Odpowiedzialność w spółce z o.o. – członkowie zarządu a zobowiązania spółki
Artykuł omawia kwestie związane z zakresem i warunkami odpowiedzialności członków zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością za zobowiązania zarządzanej przez nich spółki.

Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych
Problematykę będącą przedmiotem tego opracowania w przeważającej części reguluje ustawa z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. Nr 197 poz. 1661 z późn. zm.) – dalej zwana „ustawą”). Postanowienia tej ustawy dotyczą podmiotów zbiorowych tzn. przedsiębiorców, z wyjątkiem osób fizycznych, w tym w szczególności firm funkcjonujących jako osoby prawne (np. spółki akcyjne i spółki z o.o.), stowarzyszeń oraz innych osób prawnych i jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, którym jednak odrębne przepisy przyznają zdolność prawną, z wyłączeniem Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego i ich związków (art. 2 ustawy).

Odpowiedzialność członka zarządu
Jesteśmy spółką z o.o. z trzema wspólnikami: 2 osoby prywatne i jedna firma. Dwóch z nich to prezes i wiceprezes, a członkiem zarządu jest dyrektor naczelny firmy, która jest wspólnikiem. Mamy spore zadłużenie (kilkaset tysięcy), a prezes nie zamierza więcej dokładać do działalności firmy i chce zrezygnować ze swego stanowiska oraz pozbyć się udziałów (nawet bezpłatnie, ponieważ przy obecnym zadłużeniu nie stanowią zbywalnej wartości). Jest również gotów podpisać oświadczenie, że rezygnuje ze środków, które przelał przez ostatnie kilka lat na konto firmy jako tymczasowe jej zasilenie na pokrycie bieżącej działalności, czyli że firma nie jest mu nic winna. Interesuje nas kwestia odpowiedzialności w spółce z o.o.

Wybrane opinie naszych klientów:

Jestem bardzo zadowolony z usług EPORADY24, na początku miałem wahania, czy skorzystać i płacić nie wiadomo za co, ale odpowiedź, jaką dostałem, była całkowicie zadowalająca i tylko żałuję, że wcześniej z niej nie skorzystałem, polecam wszystkim i zostawiam najwyższą ocenę.

Jarek

Bardzo dziękuję za pomoc. Dostałem od was bardzo rzeczową i pomocną odpowiedź. Dzięki wam moja sprawa posunęła się długim krokiem do przodu.

Przemek

Odpowiedź bardzo rzeczowa, obszerna i profesjonalna, cena przystępna i niewygórowana w stosunku do tego, co podały inne kancelarie online. W przyszłości na pewno będę korzystał z Waszych usług. Odpowiedzi będę musiał przeanalizować dokładnie jeszcze raz, gdyż są bardzo dokładne i wnikliwe, czym jestem bardzo mile zaskoczony, gdyż nie spodziewałem się tak konkretnego podejścia do usługi i klienta. Z całym zaufaniem można polecać Wasze usługi innym.

Andrzej

Duży plus. Szybka i kompetentna odpowiedź. Bez wodosłowia. I cena do przyjęcia. Polecam!

Marek

Porada prawna rzetelna, szczegółowa, pozwala bezpieczniej poruszać się w „gąszczu” przepisów prawnych. Polecam portal eporady24 – gdy ma się dylematy prawne – naprawdę warto, i to bez wychodzenia z domu!!!

Agnieszka

Opinia przeszła moje najśmielsze oczekiwania. Jest bardzo dokładna, rzetelna, odwołująca się do konkretnych przepisów, które cytuje niekiedy wprost – a do tego pozostaje zrozumiała dla przeciętnego człowieka. Będzie dla mnie olbrzymią pomocą. Serdecznie dziękuję za poświęcony czas.

łukasz

Odpowiedź na moje pytanie oceniam bardzo wysoko. Jest obszerna i zgodna z moimi oczekiwaniami. Ponieważ z sądami i prawnikami mam dużo do czynienia w praktyce, mogę autorytatywnie stwierdzić, iż otrzymana tu pomoc daleko przewyższa porady i pomoc otrzymywane w kancelariach „na żywo”. Na pewno nie raz jeszcze skorzystam.

Jarosław

Z czystym sumieniem mogę polecić serwis. Uzyskana porada pomogła mi w uniknięciu bardzo kosztownego błędu i walki z US :) I tak jak opisują – dodatkowe pytania nie kosztują, a bardzo ułatwiają rozwiązanie problemu.

Pozdrawiam serdecznie,

Roman

Wygrałam. Sąd przyznał mi rację. Spółdzielnia ma prawo się odwołać od decyzji sądu. Wyznaczony czas jeszcze nie minął. Bez względu na wynik oczekiwania wyślę wiadomość albo poproszę o dalszą pomoc. Dziękuję, pozdrawiam.

Wiesława

Jestem bardzo zadowolona z udzielonej porady. W porównaniu z innymi firmami działającymi na tym polu ta firma jest najlepsza. Skorzystałam kiedyś z poradnictwa innej i byłam rozczarowana. Wróciłam do tej i w razie potrzeby będę korzystać z jej usług.

Pozdrawiam,

Beata

Przeczytaj wszystkie opinie »
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »