Mamy 11 195 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Odpowiedzialność solidarna za zobowiązania podatkowe

Autor: Aleksander Słysz • Opublikowane: 23.07.2013

Dom jest podzielony na dwa lokale. Do każdego lokalu przypisana jest połowa działki. Mój udział w jednym z lokali wynosi 20%. Urząd gminy podaje całą kwotę podatku od nieruchomości, jaką musimy zapłacić, pozostawiając nam wzajemne rozliczenia. Ja chciałbym od razu płacić podatek odpowiadający mojemu udziałowi w nieruchomości. Jak to załatwić? Czy musimy odpowiadać solidarnie za zobowiązanie podatkowe?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Organ postępuje prawidłowo i nie da się zmienić tego rodzaju postępowania. Spieszę wyjaśnić, z jakiego powodu.

 

Podatnikami podatku od nieruchomości są m.in. osoby fizyczne będące właścicielami nieruchomości. W przypadku współwłasności odpowiedzialność za zobowiązanie nie rozkłada się na współwłaścicieli proporcjonalnie do udziału. Jest tak, gdyż na mocy ust. 4 art. 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, jeżeli nieruchomość stanowi współwłasność, to stanowi odrębny przedmiot opodatkowania, a obowiązek podatkowy od nieruchomości lub obiektu budowlanego ciąży solidarnie na wszystkich współwłaścicielach.

 

Oznacza to, że organ może dochodzić całego podatku od każdego ze współwłaścicieli. Innymi słowy, organ jako wierzyciel może żądać całości lub części świadczenia od wszystkich dłużników łącznie, od kilku z nich lub od każdego z osobna, a zaspokojenie wierzyciela (czyli zapłata całości podatku) przez któregokolwiek z dłużników zwalnia pozostałych z odpowiedzialności (w tej sytuacji od pozostałych dłużników może żądać on zwrotu).

 

Problem ten analizuje m.in. Etel Leonard (Dudar Grzegorz, Etel Leonard, Presnarowicz Sławomir, Podatki i opłaty lokalne. Podatek rolny. Podatek leśny. Komentarz, ABC 2008, 38486):

 

„Mówiąc o solidarnym obowiązku podatkowym, musimy odnieść tę instytucję do odpowiedzialności solidarnej za zobowiązania podatkowe. Wierzyciel (organ podatkowy) może żądać całości lub części świadczenia (uiszczenia należnego podatku) od wszystkich dłużników łącznie, od kilku z nich lub od każdego z osobna, a zaspokojenie wierzyciela przez któregokolwiek z dłużników zwalnia pozostałych, przy czym aż do zupełnego zaspokojenia wierzyciela wszyscy dłużnicy solidarni pozostają zobowiązani (zob. art. 366 k.c.). Zgodnie z art. 91 o.p. do odpowiedzialności solidarnej za zobowiązania podatkowe stosuje się przepisy k.c. dla zobowiązań cywilnoprawnych. Podatnicy będący osobami fizycznymi ponoszą odpowiedzialność solidarną tylko wówczas, gdy zostanie im doręczona decyzja wymiarowa; np. jeżeli tylko dla dwóch z trzech współwłaścicieli działki gruntu zostanie skutecznie doręczona decyzja, tylko ci dwaj ponoszą solidarną odpowiedzialność za zobowiązanie z tytułu podatku od nieruchomości. W stosunku do trzeciego współwłaściciela nie powstało zobowiązanie podatkowe (nie doręczono decyzji), a zatem nie może on ponosić odpowiedzialności za to zobowiązanie. Dopiero doręczenie decyzji temu podatnikowi spowoduje, że powstanie wobec niego zobowiązanie, a przez to będzie on z innymi współwłaścicielami zobowiązany solidarnie do zapłacenia podatku. W praktyce współwłaściciele (współposiadacze) dzielą pomiędzy sobą kwotę podatku na podstawie przypadającego im udziału we współwłasności (współposiadaniu) i z reguły jeden z nich opłaca podatek od całej nieruchomości. Organy podatkowe wymierzają podatek osobom fizycznym w kwocie ogólnej w jednej decyzji, adresowanej do wszystkich współwłaścicieli. Decyzja ta powinna być doręczona wszystkim współwłaścicielom lub współposiadaczom”.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • osiem plus pięć =

»Podobne materiały

Łączne zobowiązanie pieniężne

Czy organ podatkowy ma obowiązek poinformować o nakazie płatniczym dotyczącym podatku od nieruchomości wszystkich współwłaścicieli tej nieruchomości, czy tylko jednego z nich? Czy to łączne zobowiązanie pieniężne?

 

Solidarny obowiązek podatkowy współwłaścicieli nieruchomości

Jestem współwłaścicielem (50%) gruntu oraz budynków, które się na nim znajdują. Drugi współwłaściciel prowadzi na tym gruncie działalność produkcyjno-handlową i zadeklarował wcześniej powierzchnie, jakie będzie wykorzystywał do tej działalności. Od jakiegoś czasu nie płaci on podatków od nieruchomoś

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »