.
Mamy 12 435 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Odpowiedzialność przewoźnika

Autor: Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 05.11.2013

Moje przedsiębiorstwo zleciło firmie spedycyjnej transport towaru za granicę. Ta firma z kolei zleciła wykonanie usługi innemu przewoźnikowi, który przy rozładunku pomylił palety i w efekcie towar trafił nie tam, gdzie powinien. Niestety podpisano CMR bez zastrzeżeń. Który przewoźnik ponosi odpowiedzialność za ten błąd – ten, z którym podpisałem umowę, czy faktyczny wykonawca zlecenia?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Z opisu wynika, że mamy do czynienia z przewozem międzynarodowym, a więc konwencją o umowie międzynarodowego przewozu towarów (dalej: konwencją CMR) z 1956 r. Jak stwierdza Sąd Najwyższy w stałej linii orzecznictwa, o rodzaju zawartej umowy nie decyduje ani rodzaj podejmowanych w ramach umowy czynności, ani nazwa umowy, ale treść zobowiązania, którą należy ustalić na podstawie wykładni oświadczeń woli stron z art. 65 Kodeksu Cywilnego (w skrócie: K.c.) oraz przepisów konwencji CMR (np. wyrok SN z 6 października 2004 r., I CK 199/04).

 

Zgodnie z konwencją CMR odpowiedzialność przewoźnika oparta jest na zasadzie tak zwanej winy domniemanej. W art. 17 konwencji ustanowiono, że przewoźnik ponosi pełną odpowiedzialność za zaginięcie (częściowe lub całkowite) i uszkodzenie towaru w czasie pomiędzy jego przyjęciem a wydaniem, a także za opóźnienie dostawy. Uprawniony nie musi więc dowodzić winy przewoźnika – to ten ostatni musi udowodnić, że nie ponosi odpowiedzialności za zaginięcie towaru, jego utratę lub opóźnienie dostawy. Konwencja wymienia powody, na które może powołać się przewoźnik. Są to, obok winy osoby uprawnionej: zlecenie niewynikające z winy przewoźnika, wada własna towaru oraz okoliczności, których przewoźnik nie mógł uniknąć i następstwa, którym nie mógł zapobiec.

 

W opisanej przez Pana sytuacji mieliśmy do czynienia z podwykonaniem zlecenia. Skorzystanie z usługi podwykonawcy nie zmienia umowy przewozu międzynarodowego na umowę spedycji i nie zwalnia przewoźnika głównego z odpowiedzialności ponoszonej zgodnie z przepisami prawa, w tym przypadku konwencją CMR. 

 

Wspomniana konwencja CMR zawiera też postanowienia dotyczące przewozu wykonywanego przez kolejnych przewoźników (tzw. przewóz sukcesywny). Nie należy tego mylić z posłużeniem się przewoźnikiem – podwykonawcą. Przewóz sukcesywny „jest wykonywany na podstawie jednej umowy przez kilku kolejnych przewoźników drogowych, a każdy z nich przyjmuje na siebie odpowiedzialność za wykonanie całego przewozu”. Pierwszy przewoźnik, który przyjął od nadawcy przesyłkę do przewozu, przekazuje kolejnemu list przewozowy.

 

Drugi przewoźnik (ale nie podwykonawca) i kolejni (jeśli występują) poprzez wpisanie swojej nazwy i adresu w liście przewozowym (najczęściej w rubryce nr 17 standardowego druku lp. CMR) oraz pisemne potwierdzenie odbioru towaru przystępują do umowy przewozu uzgodnionej i zawartej przez pierwszego przewoźnika. 

 

Kolejny (drugi, trzeci itd.) przewoźnik sukcesywny musi liczyć się z bezpośrednią odpowiedzialnością wobec osoby uprawnionej z umowy przewozu. Ma jednak prawo wnoszenia do swojego poprzednika odpowiednich zastrzeżeń co do ilości, cech i stanu przejmowanego towaru.

 

W drogowych przewozach krajowych główny przewoźnik również „może powierzać wykonanie przewozu innym przewoźnikom na całej przestrzeni przewozu lub jej części, jednakże ponosi odpowiedzialność za ich czynności jak za swoje własne”. W żadnym przypadku przewoźnik, który powierzył wykonanie transportu, nie uzyskuje prawa do miana spedytora krajowego.

 

Najistotniejsza jest treść listu przewozowego, ponieważ to on określa strony umowy. W tej sytuacji nie jest więc istotna treść zlecenia, ale treść CMR. Aby powiedzieć więcej, musiałabym mieć dostęp do tych dokumentów.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 2 + osiem =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »