Mamy 11 279 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Odpowiedzialność pracownika za powierzone mienie

Autor: Tomasz Kowalski • Opublikowane: 13.05.2013

Jadąc służbowym samochodem, nieumyślnie spowodowałem kolizję. Uderzyłem w jadące przede mną auto, którego kierowca ostro zahamował. Pracodawca nie ma wykupionego autocasco. Czy jako pracownik odpowiadam za powierzone mi mienie pracodawcy?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z art. 124 Kodeksu pracy (K.p.): „pracownik, któremu powierzono z obowiązkiem zwrotu albo do wyliczenia się:

1) pieniądze, papiery wartościowe lub kosztowności,

2) narzędzia i instrumenty lub podobne przedmioty, a także środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze,

odpowiada w pełnej wysokości za szkodę powstałą w tym mieniu”.

 

Pracownik odpowiada w pełnej wysokości również za szkodę w mieniu innym niż wymienione powyżej, powierzonym mu z obowiązkiem zwrotu albo do wyliczenia się. Na podstawie art. 124 K.p. odpowiada za szkodę w mieniu powierzonym także wówczas, gdy nie stanowiło ono własności pracodawcy.

 

Co do zasady pracownik odpowiada za szkodę w pełnej wysokości, niezależnie, czy wyrządzona została w sposób umyślny czy też nieumyślny. Pracownik ponosi odpowiedzialność w granicach swojego zachowania, tj. za następstwo normalnych zaniechań i działań, z których wynika szkoda.

 

Przesłanką takiej odpowiedzialności jest ponadto prawidłowe powierzenie mienia przez pracodawcę, tj. pracownik musi na takie powierzenie mienia wyrazić zgodę. Co więcej, musi ono być dokonane w sposób, który umożliwi pracownikowi właściwe obchodzenie się z tym mieniem, co obejmuje także możliwość jego zabezpieczenia przed ewentualnymi uszkodzeniami. Pracownik może bronić się przed odpowiedzialnością, jeżeli wykaże, że szkoda powstała z przyczyn od niego niezależnych, czyli że nie ponosi on winy.

 

Odpowiedzialność pracownika jest ograniczona w takim zakresie, w jakim inna osoba (osoby) przyczyniła się do powstania szkody. W tym wypadku obowiązek naprawienia szkody ulegnie zmniejszeniu stosownie do tego, w jakim stopniu inna osoba przyczyniła się do powstania szkody.

 

Naprawienie szkody może nastąpić także w drodze zawarcia ugody pomiędzy pracownikiem i pracodawcą. Ugoda to zgodnie z Kodeksem cywilnym umowa, w ramach której strony czynią sobie wzajemne ustępstwa w zakresie istniejącego między nimi stosunku prawnego w tym celu, aby uchylić niepewność co do roszczeń wynikających z tego stosunku lub zapewnić ich wykonanie albo by uchylić spór istniejący lub mogący powstać.

 

Zawarcie takiej umowy pozwala na dokonanie wzajemnych ustępstw przez obie strony umowy przy jednoczesnym uznaniu ich racji w pozostałym zakresie. Zawarcie ugody jest również możliwe w trakcie prowadzonego przed sądem procesu.

 

Przekładając powyższe na zaistniały stan faktyczny, stwierdzić trzeba, że koszty naprawy samochodu powinny zostać poniesione przez Pana, jako że spowodował Pan szkodę w mieniu pracodawcy.

 

Odnośnie do kwestii kosztów holowania pojazdu do warsztatu brak zawarcia przez pracodawcę umów ubezpieczenia samochodu niemających charakteru obowiązkowego (taki charakter ma wyłącznie umowa ubezpieczenia OC) nie zmienia obowiązku ich poniesienia przez Pana. W mojej ocenie są one pośrednio związane z powstałą szkodą, a zatem obowiązek ich poniesienia spoczywał będzie właśnie na Panu.

 

Nie oznacza to, że w omawianej sytuacji będzie Pan jedynym zobowiązanym. Jak wskazano powyżej, odpowiedzialność pracownika jest ograniczona w takim zakresie, w jakim inna osoba (osoby) przyczyniła się do powstania szkody. Jeżeli zatem będzie Pan w stanie udowodnić, że kolizja spowodowana została wskutek gwałtownego hamowania innego pojazdu, jego posiadacz może być uznany za współodpowiedzialnego w pewnym zakresie. Wtedy będą Państwo oboje zobowiązani do naprawienia szkody, a co za tym idzie – obowiązek pokrycia kosztów po Pańskiej stronie ulegnie odpowiedniemu zmniejszeniu.

 

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 9 - 6 =

»Podobne materiały

Odpowiedzialność za mienie powierzone

Były pracownik nie rozliczył się ze mną za towar po rozwiązaniu umowy o pracę. Umowa została rozwiązana za porozumieniem stron. Ponadto były pracownik podpisał oświadczenie, w którym zobowiązał się do zwrotu towaru. Człowiek ten przyznał się do zabrania wspomnianego towaru. Dodam, iż wcześniej nie p

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »