Mamy 10 970 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Odpowiedzialność podatkowa osób trzecich

Autor: Aleksander Słysz • Opublikowane: 26.01.2010

Moja znajoma, która jest wydawcą periodyku (jako osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą), ma niezapłacone zobowiązania podatkowe. Zaproponowała mi kupno praw do tytułu czasopisma oraz dalsze jego wydawanie (moja firma stałaby się wydawcą). Ja natomiast zatrudniłbym ją na etat jako redaktora naczelnego ze stałą pensją. Proszę o informację, czy w tej sytuacji istniałaby możliwość roszczeń w stosunku do mojej firmy z tytułu zaległości podatkowych tej znajomej w świetle przepisów Ordynacji podatkowej?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Obecnie obowiązująca regulacja, to jest art. 112 ustawy Ordynacja podatkowa, stanowi w § 1, iż „nabywca przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa odpowiada całym swoim majątkiem solidarnie z podatnikiem za powstałe do dnia nabycia zaległości podatkowe związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, chyba że przy zachowaniu należytej staranności nie mógł wiedzieć o tych zaległościach”. W tym brzmieniu ów przepis obowiązuje od 1 stycznia 2009 roku. Należy pamiętać, iż zakres odpowiedzialności nabywcy jest ograniczony do wartości nabytego przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części.

 

Poprzednio obowiązujące brzmienie było szersze i obejmowało również składniki majątku związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, jeżeli ich wartość jednostkowa w dniu zbycia wynosiła co najmniej 15 000 zł. Za składniki majątku związane z prowadzoną działalnością gospodarczą uznawało się: aktywa trwałe w rozumieniu przepisów o rachunkowości z wyłączeniem należności długoterminowych, udzielonych pożyczek i długoterminowych rozliczeń międzyokresowych.

 

Zgodnie z Kodeksem cywilnym „przedsiębiorstwo jest zorganizowanym zespołem składników niematerialnych i materialnych przeznaczonym do prowadzenia działalności gospodarczej i obejmuje w szczególności:

 

  1. oznaczenie indywidualizujące przedsiębiorstwo lub jego wyodrębnione części (nazwa przedsiębiorstwa);
  2. własność nieruchomości lub ruchomości, w tym urządzeń, materiałów, towarów i wyrobów, oraz inne prawa rzeczowe do nieruchomości lub ruchomości;
  3. prawa wynikające z umów najmu i dzierżawy nieruchomości lub ruchomości oraz prawa do korzystania z nieruchomości lub ruchomości wynikające z innych stosunków prawnych;
  4. wierzytelności, prawa z papierów wartościowych i środki pieniężne;
  5. koncesje, licencje i zezwolenia;
  6. patenty i inne prawa własności przemysłowej;
  7. majątkowe prawa autorskie i majątkowe prawa pokrewne;
  8. tajemnice przedsiębiorstwa;
  9. księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej”.

 

Reasumując, nabycie prawa majątkowego, które nie może zostać uznane za nabycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa, nie stanowi nabycia o którym mowa w art. 112 Ordynacji podatkowej, zatem nabywca nie odpowiada za zobowiązania podatkowe zbywcy. Czyli jeżeli uznamy, że tytuł periodyku nie jest przedsiębiorstwem ani jego zorganizowaną częścią – nie będzie Pan mógł zostać pociągnięty do odpowiedzialności.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 1 minus pięć =

»Podobne materiały

Rozliczenie dochodu ze sprzedaży mieszkania w PIT-39

Kupiłem mieszkanie w Polsce, w 2013 r. i sprzedałem w 2014 r. Od ponad 15 lat przebywam za granicą i tam płacę podatki. Podobno muszę wypełnić jakiś PIT w Polsce i wysłać go do jakiegoś urzędu skarbowego w Warszawie. Czy muszę wypełnić PIT i jeżeli tak, to jaki? Do kiedy i gdzie mam go wysłać?

 

Faktura VAT za najem między firmą żony a firmą męża

Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą. Wybudowałam halę produkcyjną i odliczyłam VAT od zakupów inwestycyjnych. Obecnie mój mąż chce uruchomić działalność gospodarczą i będzie świadczył usługi m.in. dla mojej firmy. Posiadamy wspólność majątkową. Czy mogę zawrzeć z mężem umowę najmu lub umow

 

Sprzedaż detaliczna a kasa fiskalna

W firmie nie posiadamy kasy fiskalnej, gdyż nasz profil działalności tego nie wymaga. Chcielibyśmy sprzedać laptopa klientowi detalicznemu. Czy do takiej jednorazowej transakcji wymagana jest już kasa fiskalna?

 

Jak przywieźć do Polski ruchomości z USA?

Chcę przeprowadzić się z USA do Polski i przywieźć mienie przesiedleńcze, ruchomości. Posiadam samochód, który użytkuję od 3 lat, niestety dokumenty są na mojego męża – obywatela USA. Jak udowodnić organom celnym ten fakt?

 

Podatek CIT dla lekarza

Jestem lekarzem w trakcie szkolenia specjalizacyjnego w ramach rezydentury. W związku z tym podmiot odpowiedzialny za szkolenie zatrudnia mnie na umowę o pracę. U tego samego pracodawcy jestem zatrudniony jako lekarz świadczący usługi medyczne w ramach dyżurów nocnych i świątecznych jako jednoosobow

 

Kwoty zwiększające podstawę opodatkowania, zmniejszające stratę – wypełnienie PIT-36 dla przedsiębiorców

Moje pytanie dotyczy wypełnienia dokumentu PIT-36. A dokładnie chciałabym uzyskać ogólną odpowiedź odnośnie kwestii zamieszczonej w broszurze, cytuję: „Poz. 155 i 156 nie wypełniają podatnicy, którzy korzystali z ulg inwestycyjnych, o których mowa w art. 26a ustawy w brzmieniu obowiązującym prze

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »