Mamy 11 498 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Odpowiedzialność partnerów spółki partnerskiej

Autor: Łukasz Drzewiecki • Opublikowane: 22.09.2015

Co do zasady partner nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania spółki powstałe w związku z wykonywaniem przez pozostałych partnerów wolnego zawodu w spółce partnerskiej. Umowa spółki może jednak przewidywać, że jeden albo większa liczba partnerów godzą się na ponoszenie odpowiedzialności, tak jak wspólnik spółki jawnej.Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z art. 86 § 1 Kodeksu spółek handlowych1 spółką partnerską jest spółka osobowa, utworzona przez wspólników (partnerów) w celu wykonywania wolnego zawodu w spółce prowadzącej przedsiębiorstwo pod własną firmą (spółka może być zawiązana w celu wykonywania więcej niż jednego wolnego zawodu, chyba że odrębna ustawa stanowi inaczej).

 

Zgodnie z art. 88 K.s.h. do wolnych zawodów, które mogą być wykonane w ramach spółki partnerskiej, zaliczamy następujące zawody:

 

 1. adwokata,
 2. aptekarza,
 3. architekta,
 4. inżyniera budownictwa,
 5. biegłego rewidenta,
 6. brokera ubezpieczeniowego,
 7. doradcy podatkowego,
 8. maklera papierów wartościowych,
 9. doradcy inwestycyjnego,
 10. księgowego,
 11. lekarza,
 12. lekarza dentysty,
 13. lekarza weterynarii,
 14. notariusza,
 15. pielęgniarki,
 16. położnej,
 17. radcy prawnego,
 18. rzecznika patentowego,
 19. rzeczoznawcy majątkowego i
 20. tłumacza przysięgłego.

 

Katalog powyższy może zostać poszerzony na mocy ustaw szczególnych.

 

Odpowiedzialność wspólników spółki partnerskiej uregulowana jest w szczególny sposób. Zgodnie z art. 95 § 1 K.s.h. partner nie ponosi bowiem odpowiedzialności za zobowiązania spółki powstałe w związku z wykonywaniem przez pozostałych partnerów wolnego zawodu w spółce, jak również za zobowiązania spółki będące następstwem działań lub zaniechań osób zatrudnionych przez spółkę na podstawie umowy o pracę lub innego stosunku prawnego, które podlegały kierownictwu innego partnera przy świadczeniu usług związanych z przedmiotem działalności spółki.

 

Zgodnie z art. 95 § 2 K.s.h. umowa spółki może jednak przewidywać, że jeden albo większa liczba partnerów godzą się na ponoszenie odpowiedzialności, tak jak wspólnik spółki jawnej. W takim przypadku do ustalania odpowiedzialności za zobowiązania spółki partnerskiej zastosowanie będą miały w szczególności art. 31-33 K.s.h., zgodnie z którymi:

 

 1. wierzyciel spółki może prowadzić egzekucję z majątku wspólnika w przypadku, gdy egzekucja z majątku spółki okaże się bezskuteczna – subsydiarna odpowiedzialność wspólnika (nie stanowi to przeszkody do wniesienia powództwa przeciwko wspólnikowi, zanim egzekucja z majątku spółki okaże się bezskuteczna);
 2. osoba przystępująca do spółki odpowiada za zobowiązania spółki powstałe przed dniem jej przystąpienia;
 3. kto zawiera umowę spółki jawnej z przedsiębiorcą jednoosobowym, który wniósł do spółki przedsiębiorstwo, odpowiada także za zobowiązania powstałe przy prowadzeniu tego przedsiębiorstwa przed dniem utworzenia spółki do wartości wniesionego przedsiębiorstwa według stanu w chwili wniesienia, a według cen w chwili zaspokojenia wierzyciela.

 

 

 

 

_____________________________

1 Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1030, z późn. zm.)


Stan prawny obowiązujący na dzień 22.09.2015


Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

 • 6 minus jeden =

 

»Podobne materiały

Spółka partnerska

W artykule omówiono regulacje zawarte w Kodeksie spółek handlowych dotyczące definicji spółki partnerskiej oraz umowy spółki.

 

Rozwiązanie i likwidacja spółki partnerskiej

Rozwiązanie spółki partnerskiej następuje w wyniku spełnienia przesłanek przewidzianych w Kodeksie postępowania handlowego. Zaistnienie tych przesłanek powoduje, co do zasady, konieczność przeprowadzenia likwidacji spółki.

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »