Mamy 11 050 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Odpowiedzialność osoby współpracującej

Autor: Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 13.01.2014

Mój mąż ma własną firmę. Chciałabym zostać osobą współpracującą w tej firmie, ale zajmowałabym się zupełnie inną branżą niż mąż. Jaka będzie moja odpowiedzialność za zobowiązania firmy, jeśli faktycznie zostanę osobą współpracującą?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Osoba współpracująca to pojęcie wyłącznie do celów ubezpieczenia społecznego i odrębnie do tego podchodzą przepisy podatkowe w zakresie zakwalifikowania kosztów zatrudnienia małżonka.

 

W żadnym wypadku osoba współpracująca nie będzie współodpowiedzialna – z samego faktu bycia osobą współpracującą – za zobowiązania firmy męża.

 

Przepisy prawa pracy nie zabraniają zawierania umów o pracę pomiędzy małżonkami. Niezależnie od tego, analizując orzecznictwo w tym zakresie, można wnioskować, iż umowa o pracę zawarta między współmałżonkami nie wywołuje skutków prawnych i nie prowadzi do powstania stosunku pracy, bowiem brak jest pracowniczego podporządkowania (ze względu na „partnerski” stosunek małżeństwa wykluczający podporządkowanie w jakiejkolwiek dziedzinie). Ponadto inne względy podatkowe i powstające w ramach ubezpieczeń społecznych wskazują, że umowa o pracę zawarta ze współmałżonkiem może zmierzać wyłącznie do tworzenia fikcji prawnych.

 

Jednakże uwzględniając, iż nie istnieje norma prawna, która zabraniałaby nawiązywania stosunku pracy między osobami bliskimi, a także biorąc pod uwagę zasadę równości obywateli wobec prawa, należy uznać, że strony tego stosunku mają wolny wybór w tym zakresie. Wyłącznie od ich woli zależy, czy zostanie zawarta umowa o pracę.

 

Osoba współpracująca – jako małżonek – może zostać pociągnięta do odpowiedzialności za zobowiązania męża, ale tylko w określonych przypadkach.

 

Jak stanowi Kodeks postępowania cywilnego:

 

„Art. 787. Tytułowi egzekucyjnemu wydanemu przeciwko osobie pozostającej w związku małżeńskim sąd nada klauzulę wykonalności także przeciwko jej małżonkowi z ograniczeniem jego odpowiedzialności do majątku objętego wspólnością majątkową, jeżeli wierzyciel wykaże dokumentem urzędowym lub prywatnym, że stwierdzona tytułem egzekucyjnym wierzytelność powstała z czynności prawnej dokonanej za zgodą małżonka dłużnika.

 

Art. 7871. Tytułowi egzekucyjnemu wydanemu przeciwko osobie pozostającej w związku małżeńskim sąd nada klauzulę wykonalności przeciwko małżonkowi dłużnika z ograniczeniem jego odpowiedzialności do przedsiębiorstwa wchodzącego w skład majątku wspólnego małżonków, jeżeli wierzyciel wykaże dokumentem urzędowym lub prywatnym, że stwierdzona tytułem egzekucyjnym wierzytelność powstała w związku z prowadzeniem przedsiębiorstwa.

 

Art. 7872. Zawarcie umowy majątkowej małżeńskiej nie stanowi przeszkody do nadania klauzuli wykonalności według przepisów art. 787 i art. 7871 oraz prowadzenia na podstawie tak powstałego tytułu wykonawczego egzekucji do tych składników, które należałyby do majątku wspólnego, gdyby umowy majątkowej nie zawarto. Przepis niniejszy nie wyłącza obrony małżonków w drodze powództw przeciwegzekucyjnych, jeżeli umowa majątkowa małżeńska była skuteczna wobec wierzyciela”.

 

Zawarcie umowy majątkowej małżeńskiej nie ma znaczenia z punktu widzenia dopuszczalności nadania klauzuli wykonalności przeciwko małżonkowi dłużnika. Małżonek dłużnika w postępowaniu o nadanie przeciwko niemu klauzuli wykonalności nie będzie mógł się skutecznie powoływać na taką umowę i tym samym uniemożliwić na tym etapie uzyskanie przez wierzyciela klauzuli wykonalności. Małżonek, który zawarł umowę majątkową małżeńską, będzie mógł się na nią powołać tylko w drodze powództwa przeciwegzekucyjnego (art. 840-842), wykazując, że umowa małżeńska była skuteczna wobec wierzyciela (por. M. Sorysz, Małżonek dłużnika w postępowaniu egzekucyjnym w świetle nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego z 2004 r. – wybrane zagadnienia, s. 692). Umowa taka będzie skuteczna wobec wierzyciela, jeśli zostanie wykazane, że wierzyciel wiedział o niej (art. 471 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego).

 

Nowa regulacja w zakresie stosunków majątkowych małżeńskich wprowadzona została ustawą z 17 czerwca 2004 r. o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 162, poz. 1691), która weszła w życie 20 stycznia 2005 r. Zgodnie z przepisami tej ustawy do stosunków majątkowych małżonków opartych w dniu wejścia w życie ustawy na umowie majątkowej małżeńskiej stosuje się nadal przepisy obowiązujące w czasie zawierania umowy.

 

W taki sposób może zostać Pani pociągnięta do odpowiedzialności – nie jako osoba współpracująca, ale jako małżonka.

 

Proszę zawrzeć rozdzielność majątkową.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 3 + 6 =

»Podobne materiały

Osoba współpracująca

Chciałbym zgłosić córkę jako osobę współpracującą w mojej firmie. Jak będzie wyglądać roczne rozliczenie córki, skoro nie będzie jej na liście płac? Czy korzystniejsze byłoby zatrudnienie córki na etat? Oczywiście jestem zdecydowany płacić za córkę składki ZUS.

 

Bezpłatne wykonanie prac przez żonę właściciela firmy – umowa

Jestem osobą fizyczną prowadzącą pozarolniczą działalność gospodarczą. Chciałbym zawrzeć z żoną, która nie jest zatrudniona w mojej firmie, umowę-zlecenie na nieodpłatne wykonanie pewnych prac w mojej firmie. Czy mogę to zrobić? Czy muszę gdzieś zarejestrować taką umowę i opłacać składki Z

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »