.
Mamy 12 503 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Odpowiedzialność karna za wykonanie stron reklamujących leki na potencję

Autor: Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 09.11.2010

Zrobiłem kilka stron internetowych reklamujących leki na potencję (później zająłem się też pozycjonowaniem). Zleceniodawca niedawno trafił do aresztu w związku z handlem tymi środkami. Co mi może grozić za wykonanie tych stron?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Z uwagi na fakt, że nie wskazał Pan konkretów, scharakteryzuję najbardziej prawdopodobny schemat zdarzenia.

 

Napisał Pan, że osoba ta została zatrzymana, co oznacza, że postępowanie przygotowawcze toczy się z artykułu penalizującego przestępstwo zagrożone karą pozbawienia wolności. Prawdopodobnie chodzi o przechowywanie i wprowadzanie do obrotu produktów leczniczych na potencję przez osobę nieposiadającą pozwolenia na ich dopuszczenie do obrotu, przy czym działaniem swoim sprowadził niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia wielu osób poprzez wprowadzenie do obrotu środków farmaceutycznych nieodpowiadających obowiązującym warunkom jakości, tj. o przestępstwo z art. 124 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne i art. 165 Kodeksu karnego.

 

Zagrożone jest ono karą pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

 

W przestępstwie opisanym w art. 165 Kodeksu karnego penalizacją objęto zachowania polegające na sprowadzaniu niebezpieczeństwa dla życia lub zdrowia wielu osób. Jest to typ kwalifikowany przestępstwa określonego w art. 164 Kodeksu karnego, zagrożony innymi karami. W tym jednak wypadku nie ma konieczności, by zagrożenie miało charakter bezpośredni.

 

Pan – wykonując stronę, a następnie pozycjonując ją, mógłby w tych warunkach odpowiadać za sprawstwo pomocnicze.

 

Art. 18 § 3 Kodeksu karnego stanowi, że za pomocnictwo odpowiada „ten, kto w zamiarze, aby inna osoba dokonała czynu zabronionego, swoim zachowaniem ułatwia jego popełnienie. Przepis ten wymienia przykładowe zachowania, które wyczerpują pojęcie pomocnictwa. Są to w szczególności dostarczenie narzędzi, środka przewozu, udzielanie rady lub informacji. Za pomocnictwo odpowiada także ten, kto wbrew prawnemu, szczególnemu obowiązkowi niedopuszczenia do popełnienia czynu zabronionego swoim zaniechaniem ułatwia innej osobie jego popełnienie”.

 

Istota pomocnictwa polega na ułatwianiu innej osobie popełnienia czynu zabronionego. Chodzi zatem o takie zachowanie, które obiektywnie ułatwia innej osobie popełnienie czynu zabronionego. Użyty przez ustawodawcę zwrot „w zamiarze” oznacza, że pomocnik sprawcy czynu zabronionego może działać w zamiarze bezpośrednim albo w zamiarze ewentualnym. Karalne jest również pomocnictwo polegające na zaniechaniu, czyli odstąpieniu od wykonania ciążącego obowiązku prawnego. Za pomocnictwo sąd wymierza karę w granicach zagrożenia przewidzianego za sprawstwo. Wymierzając karę, sąd może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary.

 

W przedmiotowym przypadku mógłby Pan zatem zostać pociągnięty do odpowiedzialności karnej przy zastosowaniu konstrukcji pomocnictwa do popełnienia czynu zabronionego. Konieczne byłoby jednak wykazanie Pana zamiaru (bezpośredniego lub ewentualnego) oraz obiektywnej pomocy do dokonania tego czynu.

 

Mógł Pan na przykład zostać wprowadzony w błąd co do tego, że zleceniodawca wykonania strony posiada wymagane prawem zezwolenia do obrotu lekami. Wówczas sąd potraktuje Pana łagodniej, a być może odstąpi od wymierzenia kary.

 

Nie jest także wykluczone, że tamten człowiek będzie miał postawione inne zarzuty, być może policja prowadzi na zlecenie prokuratury inne postępowanie niż to wymienione powyżej. Niemniej jednak Pan w każdym z tych przypadków – o ile będzie dotyczył sprzedaży leków – będzie mógł zostać pociągnięty do odpowiedzialności za pomocnictwo, jednakże proszę pamiętać, że muszą udowodnić, że Pan wiedział lub przynajmniej mógł podejrzewać, że tamten człowiek robi to nielegalnie.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • VIII plus 7 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »