Mamy 11 279 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Odpowiedzialność karna nieletnich

Autor: Anna Sochaj-Majewska • Opublikowane: 08.05.2013

Moja piętnastoletnia córka znalazła telefon komórkowy i – ponieważ akurat jej aparat się zepsuł, a nie mogliśmy ustalić właściciela – zaczęła go używać (wykonała kilka połączeń). Została jednak namierzona przez policję i wezwana na rozprawę jako oskarżona. Osoba, która zgubiła telefon, wyceniła go na 500 zł. Jaka jest odpowiedzialność karna nieletnich w takich sprawch? Co może grozić córce i nam jako rodzicom (jestem nauczycielem)? Jaką linię obrony przyjąć? Dodam, że córka nie sprawia kłopotów wychowawczych, wcześniej kilka razy znajdowała w szkole zgubione przedmioty i zawsze odnosiła je do sekretariatu.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Pańska córka, jako osoba nieletnia, nie podlega odpowiedzialności karnej na zasadach wskazanych w Kodeksie karnym (w skrócie: K.k.). Zgodnie z treścią przepisu art. 10 § 1 K.k. na zasadach określonych w tym kodeksie odpowiada ten, kto popełnia czyn zabroniony po ukończeniu 17 lat. Jak stanowi zaś przepis art. 284 § 1 K.k., kto przywłaszcza sobie cudzą rzecz ruchomą lub prawo majątkowe, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. Kto przywłaszcza sobie powierzoną mu rzecz ruchomą, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5 (art. 284 § 2 K.k.). W wypadku mniejszej wagi lub przywłaszczenia rzeczy znalezionej sprawca podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku (art. 284 § 3 K.k.).

 

Jeśli osoba nieletnia, po ukończeniu 13 roku życia, a przed ukończeniem 17 roku życia, popełnia czyn karalny, tj. czyn, który jest zabroniony przez ustawę jako przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, albo jako wyliczone enumeratywnie wykroczenie, podlega odpowiedzialności na zasadach określonych w ustawie z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 11, poz. 109 ze zm., zwanej dalej ustawą). Dopuszczenie się przez nieletniego czynu karalnego stanowi przesłankę podjęcia postępowania (art. 2 ustawy).

 

Proszę nie obawiać się zbytnio konsekwencji tego postępowania zarówno w stosunku do córki, jak i do rodziców. Nie ma podstaw prawnych, aby postępowanie sądu rodzinnego wobec córki miało wpłynąć negatywnie na Pański stosunek pracy. Ponadto okoliczności sprawy wskazują na małą społeczną szkodliwość czynu; można stwierdzić, że oprócz okoliczności łagodzącej (przywłaszczeniu rzeczy znalezionej) wypadek ten jest „wypadkiem mniejszej wagi”, za który sąd karny w postępowaniu karnym wobec dorosłego orzekłby prawdopodobnie jedynie karę grzywny, połączoną z obowiązkiem naprawienia szkody, ewentualnie karę ograniczenia wolności. Opisany przez Pana faktyczny przebieg zdarzenia jest wystarczającą „linią obrony”. Można oprócz tego zgłosić świadków (np. w piśmie procesowym przed posiedzeniem sądu lub w trakcie), którzy potwierdzą, jak córka zachowuje się na co dzień, czy są z nią problemy etc.

 

Trudno uznać, aby to jednorazowe zachowanie córki świadczyło o Państwa zaniedbaniach w stosunku do niej lub dowodziło nieprawidłowego spełniania wobec dziecka funkcji rodzica. Fakt, że córka uprzednio kilkakrotnie oddała znalezione przedmioty do sekretariatu szkoły, świadczy o tym, że nie jest zdemoralizowana, co uzasadniałoby ostrzejsze potraktowanie przez sąd rodzinny. Wobec nieletniego, który dopuścił się czynu karalnego, sąd może m.in.: (art. 6 ustawy):

 

1) udzielić upomnienia;

2) zobowiązać do określonego postępowania, a zwłaszcza do naprawienia wyrządzonej szkody, do przeproszenia pokrzywdzonego;

3) ustanowić nadzór odpowiedzialny rodziców lub opiekuna;

4) zastosować nadzór kuratora;

5) orzec przepadek rzeczy uzyskanych w związku z popełnieniem czynu karalnego.

 

Sąd rodzinny może również zobowiązać rodziców lub opiekuna do poprawy warunków wychowawczych, bytowych lub zdrowotnych nieletniego, a także do ścisłej współpracy ze szkołą, do której nieletni uczęszcza, poradnią psychologiczno-pedagogiczną lub inną poradnią specjalistyczną, a także zobowiązać rodziców lub opiekuna do naprawienia w całości lub w części szkody wyrządzonej przez nieletniego (art. 7 ustawy).

 

W mojej ocenie rozstrzygnięcie sądu nie powinno cechować się surowością. Zapewne zostaną Państwo zobowiązani solidarnie (łącznie) do naprawienia szkody na rzecz pokrzywdzonego w kwocie 500 zł. Córka może otrzymać upomnienie, ewentualnie – nadzór kuratora. Dopiero gdyby nie wykonali Państwo nałożonych przez sąd obowiązków, sąd ten może wymierzyć karę pieniężną w wysokości od 50 do 1500 zł (art. 8 § 1 ustawy). Jeśli termin rozprawy przed sądem rodzinnym jest już wyznaczony, mogą Państwo, jako przedstawiciele ustawowi nieletniej, przejrzeć akta sprawy i w ten sposób dowiedzieć się, jakich konsekwencji domaga się prokurator dla córki. Rodzice są stroną postępowania w sprawach nieletnich, podobnie jak sam nieletni i prokurator (art. 30 § 1 ustawy).

 

Zwracam też uwagę, że na podstawie przepisu art. 23 § 2 ustawy o wszczęciu i ukończeniu postępowania w sprawie nieletniego można zawiadomić szkołę, do której ten nieletni uczęszcza. Mogą też Państwo spodziewać się przeprowadzenia wywiadu środowiskowego w celu ustalenia istotnych informacji o nieletniej, stosunku rodziców do niej, warunkach życia, sposobie spędzania wolnego czasu. Wywiad przeprowadza, na zarządzenie sądu, zawodowy kurator sądowy. Jest również możliwość, aby rodziców obciążyć kosztami postępowania sądowego, chyba że ze względu na ich warunki materialne i osobiste sąd uzna za celowe odstąpienie od obciążenia ich kosztami w całości lub w części (art. 32 § 1 ustawy). Od orzeczenia sądu pierwszej instancji można się odwołać do sądu okręgowego – warto o tym pamiętać, gdyby z jakichś względów sąd orzekł niekorzystnie dla córki czy potraktował ją zbyt surowo.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • jeden plus VIII =

»Podobne materiały

Sąd dla nieletnich – co czeka 14-latka, który dopuścił się kradzieży?

Byłem dziś z moim 14-letnim synem na komisariacie w celu złożenia zeznań w sprawie kradzieży. Syn ukradł myszkę do komputera, podobno namówił go kolega (nie mamy problemów finansowych). Został przyłapany. Podobno czeka nas sąd rodzinny. Jak sprawa będzie wyglądała i co grozi synowi? Jest to jeg

 

Nieletni wobec prawa

Wychowankowie placówki, w której pracuję, stworzyli wideo obrażające mnie. Chciałbym podać ich do sądu, jednak nie wiem, w jaki dokładnie sposób to zrobić, i jaki status mają nieletni wobec prawa. Słyszałem, że po ukończeniu 17. roku życia nastolatek odpowiada przed sądem jak dorosły; czy w zwi

 

Demoralizacja nieletniego

Moja trzynastoletnia córka sprawia poważne problemy wychowawcze: wagaruje, odnosi się wulgarnie i agresywnie do rówieśników, nauczycieli, a nawet do rodziny. Nie jestem w stanie nad nią zapanować; podejrzewam, że ma poważne zaburzenia psychiatryczne. Czy istnieje jakieś pogotowie psychiatryczne, któ

 

Zapłata mandatu za niepełnoletnie dziecko

Moja siedemnastoletnia córka dostała mandat za jazdę autobusem bez biletu. Dostałam od zakładu komunikacji miejskiej wezwanie, z którego wynika, że to ja powinnam uiścić należność. Córka stwarza spore problemy wychowawcze i nie chcę regulować za nią jej długów. Czy faktycznie jako matka mam obowiąze

 

Wywołanie pożaru przez nieletnich

Dwóch nieletnich (14 lat) wywołało pożar starego drewnianego wozu. Właściciel wycenił straty na 12 000 zł. Sąd wezwał nieletnich na przesłuchanie z art. 288 K.k. Właściciel bardzo zawyżył straty, ponieważ podał, że w wozie znajdowały się nieużywane ule. Jeden z nieletnich ma już pouczenie za spożywa

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »