.
Mamy 12 627 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Odpowiedzialność cywilna za szkody, które wyrządziło zwierzę

Autor: Tomasz Ciasnocha • Opublikowane: 14.03.2011

Mam pytanie odnośnie przepisów dotyczących psów. Otóż posiadam małego psa, który obecnie ma 11 miesięcy. Gdy pies uczył się załatwiania na dworze, zdarzyło mu się, że zrobił to na balkonie i kilka kropli zleciało na dół na balkon sąsiadki. Oczywiście sąsiadka przyszła do mnie z awanturą, również wtedy, kiedy podlewałam kwiaty; nie pomogło przeproszenie. Co sąsiadka w świetle prawa może zrobić? Straszyła mnie policją, administracją (mieszkanie jest własnościowe), sąsiadami itp. Czy może wnieść skargę? Gdzie i jak się bronić?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Pani sąsiadka nie ma żadnych podstaw prawnych, by dochodzić od Pani jakiegokolwiek odszkodowania czy straszyć jakimikolwiek sankcjami.

 

Właściciel zwierzęcia ponosi przede wszystkim odpowiedzialność cywilną za szkody, które zwierzę poczyniło. Odpowiedzialność ta wynika z art. 431 § 1 K.c., który mówi: „Kto zwierzę chowa albo się nim posługuje, obowiązany jest do naprawienia wyrządzonej przez nie szkody niezależnie od tego, czy było pod jego nadzorem, czy też zabłąkało się lub uciekło, chyba że ani on, ani osoba, za którą ponosi odpowiedzialność, nie ponoszą winy”.

 

Odpowiedzialność z art. 431 K.c. ponosi się, gdy zwierzę wyrządza szkodę z własnego popędu, w wyniku samoistnego, niezależnego od człowieka zachowania się. Gdyby sąsiadka chciała dochodzić jakiejkolwiek odpowiedzialności, musiałaby wykazać, iż na skutek zachowania Pani psa poniosła jakąś szkodę, a taka miejsca nie miała.

 

W Kodeksie wykroczeń znajduje się art. 77, który stanowi: „Kto nie zachowuje zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia, podlega karze grzywny do 250 złotych albo karze nagany”. Przedmiotem ochrony tego przepisu jest szeroko pojęte bezpieczeństwo ludzi i mienia, które może być zagrożone przez nieostrożne trzymanie zwierzęcia. Trudno jednak mówić, że zachowanie Pani pieska stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa mienia Pani sąsiadki, a zezwolenie psu na załatwianie potrzeb w  miejscu znajdującym się na balkonie stanowi brak zachowania środków bezpieczeństwa w stosunku do zwierzęcia.

 

O odpowiedzialności na podstawie art. 77 można by mówić w przypadku naruszenia ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (j.t. Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.). Stosownie do art. 4 ust. 1 tej ustawy rada gminy, po zasięgnięciu opinii państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, uchwala regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy; regulamin jest aktem prawa miejscowego. Określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie gminy dotyczące m.in. obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku. Dyspozycje regulaminu mogą dotyczyć tylko miejsc publicznych, a nie prywatnego mieszkania.

 

Gdyby pies głośno szczekał, ponosiłaby Pani odpowiedzialność w związku z art. 51 Kodeksu wykroczeń. Sankcje o charakterze administracyjnym dotyczące właścicieli zwierząt przewiduje  ustawa z 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt, ale te dotyczą cofnięcia zezwolenia na hodowlę lub utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • jeden - VIII =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »