.
Mamy 13 116 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Odpowiedzialność sprzedawcy za nieprawidłowe działanie sprzedawanych produktów

Autor: Joanna Korzeniewska • Opublikowane: 07.05.2018

Zajmuję się prowadzeniem sklepu internetowego. Sprzedajemy asortyment awaryjny, min. lampy oświetlenia awaryjnego i zamki przeciwpaniczne i przeciwpożarowe. Moje pytanie odnosi się do zakresu odpowiedzialności sprzedawcy za prawidłowe działanie sprzedawanych produktów, a dokładniej chodzi o to, kto ponosi odpowiedzialność, gdy np. przez awarię lampy dojdzie do pożaru i powstaną szkody materialne lub przez niewłaściwe działanie zamka antypanicznego drzwi ulegną zablokowaniu i ktoś dozna uszczerbku np. w czasie pożaru? Jest to sprzedaż B2B i rękojmia została wyłączona w regulaminie sklepu. Towar kupowany jest w Polsce od producenta lub pochodzący od importerów działających na terenie Polski lub z polskich oddziałów zagranicznych firm.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Odpowiedzialność sprzedawcy za nieprawidłowe działanie sprzedawanych produktów

Fot. Fotolia

Fakt, że towary są sprzedawane osobom również prowadzącym działalność gospodarczą, nie wyłącza odpowiedzialności w razie wystąpienia szkody. Nie obowiązują co prawda przepisy o ochronie konsumentów, jednakże wiele przepisów dotyczących rękojmi czy odpowiedzialności za wady ma charakter bezwzględnie obowiązujący i nie można wyłączyć ich stosowania.

 

Umowa sprzedaży została opisana w art. 535 i następnych Kodeksu cywilnego. Przez umowę sprzedaży sprzedawca zobowiązuje się przenieść na kupującego własność rzeczy, a kupujący płaci umówioną cenę. Z Pani punktu widzenia najbardziej istotne są przepisy działu II, dotyczącego rękojmi za wady. Zgodnie z art. 556 sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego, gdy rzecz ma wady fizyczne lub prawne. Pojęcie wady fizycznej zostało z kolei opisane w art. 5561. Tak więc rzecz ma wadę fizyczną, gdy jest niezgodna z zawartą umową, co może się np. przejawiać w tym, że rzecz nie ma właściwości, jakie powinna mieć ze względu na cel oznaczony w umowie, gdy nie ma właściwości, o jakich sprzedawca zapewnił kupującego, lub też nie nadaje się do celu, o jakim kupujący poinformował sprzedawcę, a sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia.

 

Zgodnie z art. 558 strony mogą odpowiedzialność z tytułu rękojmi rozszerzyć, ograniczyć lub wyłączyć. Wyłączenie odpowiedzialności jest bezskuteczne w sytuacji, gdy sprzedawca podstępnie zataił wadę przed kupującym. Nie twierdzę, że tak ma miejsce w Pani przypadku, jednakże należy o tym pamiętać, zwłaszcza że zawsze istnieje możliwość postawienia takiego zarzutu. Domyślam się, że do zawarcia umowy sprzedaży konieczne jest również zaakceptowanie regulaminu, który w ten sposób staje się częścią umowy.

 

Niezależnie jednak od odpowiedzialności z tytułu rękojmi można podnosić zarzuty związane z nienależytym wykonaniem umowy. Na podstawie art. 471 dłużnik jest obowiązany do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, chyba że jest ono następstwem okoliczności, za które dłużnik nie ponosi odpowiedzialności. Tak więc osoba, u której doszłoby do powstania szkody mogłaby dochodzić roszczeń z tego tytułu, niezależnie od rękojmi. Jest prawdopodobne, że zwróciliby się do Pani firmy, gdyż to z Panią zawarli umowę. Tutaj wówczas można bronić się właśnie tym wyłączeniem, iż to były okoliczności, za które dłużnik nie ponosi odpowiedzialności. Ewentualnie gdyby mimo wszystko doszło do wydania niekorzystnego wyroku, przysługiwałoby roszczenie regresowe wobec producenta.

 

Kolejną podstawą prawną do żądania odszkodowania lub zadośćuczynienia jest art. 415 kc – kto z winy swojej wyrządził szkodę, zobowiązany jest do jej naprawienia. Tutaj należy wykazać winę, szkodę, związek przyczynowy między nimi.

 

Należy również wskazać, że zależnie od sytuacji można również mówić o odpowiedzialności za produkt niebezpieczny. Odpowiedzialność ta została wprowadzona w art. 4491 i następnych. Kto wytwarza produkt niebezpieczny, odpowiada za szkodę wyrządzoną komukolwiek przez ten produkt. Niebezpieczny jest produkt niezapewniający bezpieczeństwa, jakiego należałoby oczekiwać, uwzględniając normalne użycie produktu. Zasadą jest, że odpowiada producent, jednakże zgodnie z art. 4495 § 4 jeśli nie wiadomo, kto jest producentem, odpowiada ten, kto zbył produkt, chyba że w ciągu miesiąca od daty zawiadomienia o szkodzie, wskaże poszkodowanemu osobę i adres producenta. Tak więc nawet gdyby doszło do tego typu szkody i ktoś dochodził roszczeń z tego tytułu, mogłaby Pani zwolnić się od odpowiedzialności, wskazując producenta lub osobę, od której nabyła Pani produkt.

 

Tak więc wyłączenie rękojmi w regulaminie nie zapewni pełni bezpieczeństwa i nie można wykluczyć, że ktoś podniósłby roszczenie przeciwko Pani np. z tytułu nienależytego wykonania umowy, czy też odpowiedzialności za produkt niebezpieczny, jednakże istnieją pewne sposoby obrony, jak np. wykazanie, ze nie ponosiła Pani odpowiedzialności za to.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • V minus 7 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl