.
Mamy 12 627 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Odpowiedzialność pracownika za uszkodzenie samochodu

Autor: Marta Handzlik-Rosuł • Opublikowane: 28.06.2020

Zatrudniam na razie bez rejestracji przyszłego zięcia, prowadzi handel obwoźny wędlinami. Jeździ on 3 moimi autami po kraju na rynki. Jak zabezpieczyć się przed ewentualnymi szkodami, gdy np. z jego winy uszkodzi on auto, doprowadzi do wypadku, a w konsekwencji je zniszczy? Czy potrzebna jest jakaś umowa powierzenia lub użyczenia samochodów czy tym podobne? A co w sytuacji, jeśli zniszczy auto, będąc zatrudnionym na etacie? Jak wtedy odpowiada kierowca? Czy w naszej sytuacji możliwa jest tylko ustna umowa w obecności świadka?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Odpowiedzialność pracownika za uszkodzenie samochodu

Oddanie samochodów w użyczenie

Jeśli auto zostanie oddane w użyczenie, w razie wypadku odpowiedzialność ponoszona jest z OC właściciela. Dopiero w drodze postępowania przed sądem właściciel ma prawo dochodzenia roszczenia od użyczającego auto.

Odpowiedzialność pracownika za szkody

Jeśli zaś chodzi o prawo pracy – za wszelkie szkody wyrządzone pracodawcy podczas korzystania z samochodu służbowego pracownik ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych. Zgodnie z ustawą Kodeks pracy pracownik ponosi odpowiedzialność materialną, gdy wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków pracowniczych ze swej winy wyrządził pracodawcy szkodę.

 

Zgodnie z art. 117 Kodeksu pracy to na pracodawcy spoczywa obowiązek wykazania poniesionej szkody, a pracownik odpowiada za nią tylko w granicach rzeczywistej straty poniesionej przez pracodawcę oraz tylko za normalne następstwa działania lub zaniechania, z których wynikła szkoda.

 

Jeśli jednak pracodawca powierzy pracownikowi samochód z obowiązkiem zwrotu, mamy do czynienia z pełną odpowiedzialnością – a więc pracownik będzie odpowiadał w pełnej wysokości niezależnie od tego, czy szkoda powstała z winy umyślnej, czy nieumyślnej.

Umowa powierzenia

Warto pamiętać, że do umowy powierzenia konieczna jest zgoda pracownika. W umowie należy wskazać następujące elementy:

 

  • strony umowy, 
  • datę zawarcia umowy 
  • okres, na jaki pracownikowi powierza się samochód, 
  • dane samochodu, 
  • zasady używania samochodu, 
  • zakaz użytkowania go w okresie, gdy pracownik nie ma obowiązku wykonywania pracy, tj. podczas urlopu wypoczynkowego, 
  • zasady zwrotu paliwa i samego samochodu, 
  • sposób rozwiązania umowy.

 

W mojej ocenie najlepszym rozwiązaniem byłoby zatrudnienie pracownika i podpisanie z nim umowy powierzenia samochodu.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • jeden minus 6 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »